TKP/ML Hapishane Kadın Komitesi Açıklaması: “Tüm kadınları geleceğini ellerine almaya, mücadeleyi büyütmeye, karanlığı yıkmaya çağırıyoruz!”

Tüm kadınları geleceğini ellerine almaya, mücadeleyi büyütmeye, karanlığı yıkmaya çağırıyoruz!

Her gün üç kadın ve LGBTİ’nin katledildiği, yok sayıldığı, bedenine, emeğine, kimliğine, alın terine el konulduğu, taciz-tecavüz, işkence, baskı, zulüm ve sömürüyle hayatlarının cehenneme çevrildiği bir ülkede, coğrafyada yaşıyoruz. Bir iktidar amacı olarak, erkek egemen faşist, gerici sistemlerce beslenip, büyütülen, politik bir saldırı olarak ele alınan, kadın ve LGBTİ’lere yönelik bu şiddet aynı zamanda ataerkil ideolojinin de can damarı.

İşte bu ataerkil ideolojiyle kuşatılmış toplumda ki kadının yerinin aile-ev ve çocuklarla sınırlandığı, dini-feodal değer yargılarıyla, ataerkil baskılarla prangalandığı; ucuz iş gücü ve ücretsiz ev içi köle, esnek, yarım zamanlı, enformal, güvencesiz çalışma koşullarıyla cendereye sıkıştırıldığı; ölümlerin, kadın katliamlarının sıradanlaştırılarak yükseltildiği, topluma kanıksatıldığı bir şiddet sarmalında yaşıyor/ yaşatılıyoruz.

14 yıl boyunca bu cendere, dini argümanlar, motifler de eklenerek daha bir fazla sıkılırken, kadınların onca mücadelelerle elde ettiği haklar da tek tek gasp edildi/ediliyor. Bugün iktidar, OHAL bahanesiyle saldırılarına hız verirken toplum, kadınlar da sindirilmek isteniyor. İronik bir biçimde Mirabel Kardeşlerin tecavüz edilerek katledildiği tarihin yıl dönümünde; ülkemizde ki erkek egemen faşist diktatörlük, çocuk istismarını, taciz ve tecavüzü meşrulaştıran, tecavüzü aklayan bir düzenlemeyi yasalaştırmak istiyor.

Gerici, faşist, cinsiyetçi “erk”ek sistemin saldırılarına karşı bedenimize, kimliğimize, emeğimize sahip çıkmanın yolunu ise Mirabel Kardeşler gösteriyor:

‘Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi yapmak bir mutluluk kaynağı: kollarını kavuşturup oturmak ise üzücü” diyen Minerva Argentina Mirabel; “Çocuklarımızın, bu yoz ve zalim sistemde yetişmesine, izin vermeyeceğiz. Bu sisteme karşı savaşmak zorundayız…” diyen Patria Mercedes Mirabel;

“… haklı olan her şey için savaşmaya devam edeceğiz” diyen Maria Teresa Mirabel, geleceğimiz için savaşmaktan, mücadele etmekten başka seçeneğimiz olmadığını gösteriyorlar.

Hele ki bugün kadınların yaşam haklarının dahi güvencede olmadığı koşullar da artık mücadele etmek, geleceğine, yaşamına sahip çıkmak bir tercih meselesi olmaktan çıkmış, zorunluluğa dönüşmüşken;

Bizler geleceğimizi faşizmin karanlığına bırakmayacak, sokakları, meydanları cellâtlarımızın, erkek egemen sistemin ve bekçilerin postallarına terk etmeyecek, isyanı yaymaya, savaşı büyütme çağrısına yanıt olup, geleceğimizi ellerimizle inşa edeceğiz. Tüm kadınları geleceğini ellerine almaya, mücadeleyi büyütmeye, karanlığı yıkmaya çağırıyoruz!

TKP/ML Hapishane Kadın Komitesi

6 Aralık 2016