TKP/ML Hapishane Komitesi’nden Açıklama: “Tek Tipi Direnişle Parçalamaya Hazırız!”

Tek Tipi Direnişle Parçalamaya Hazırız!

Devletin OHAL’le birlikte tüm toplumu baskı ve zor yoluyla kendi istediği çizgiye getirme hedefi için bir dizi alandaki saldırısına tanıklık ettik. Tüm ezilenleri ve kendisine muhalif bütün kesimleri susturmak ve bu suskunluk altında iktidarını güçlendirmek için başvurduğu yolları gördük/görüyoruz. Söz konusu kendi iktidarlarının bekası olunca gözlerinin başka hiç bir şey görmediğini iki yıla yakın sürede altına imza attıkları katliamlardan biliyoruz.

Devletin içinde bulunduğu krizi aşmak için devrimci, demokrat, ilerici kesimlere dönük saldırıları her alanda sürüyor. Bu saldırıların önemli bir kısmını da tutsaklara dönük saldırılar oluşturmaktadır.

TTE siyasi tutsakları teslim alarak toplumu teslim almak çabasıdır!

Önce devrimci, demokrat, yurtseverleri hapishanelere doldurarak halkı susturmaya çalıştı. Sonrasında hapishanelerde tecrit ve işkencelerle tutsakları teslim almaya çalıştı. Şimdi de bu işkencenin bir parçası olarak uzun süredir dillendirilen tek tip kıyafet uygulamasını 24 Aralık’ta yayınlanan bir KHK ile resmileştirmiş oldu.

Tek tip elbise dayatması tutsakları teslim alarak toplumu teslim alma çabasının bir ürünüdür.  Birçok katliam ve saldırı üzerinden topluma verilmek istenen ‘korku imparatorluğu’ mesajı bir kez de hapishaneler üzerinden devrimci tutsaklara dayatılan tek tip kıyafet üzerinden verilmek istenmiştir.

Direnişimizle hatırlatmaya hazır ve kararlıyız!

Ülkemiz hapishaneleri, 12 Eylül AFC’si döneminde ilk kez tek tip elbise dayatmasıyla karşılaştı. O yıllarda devrimci tutsaklar tek tip dayatması ile teslim alınmak istenmişti. Tutsaklara dönük bir işkence aracı haline getirilen dayatmayı devrimci tutsaklar tek tip kıyafetleri parçalayarak direnişle sürece yanıt olmuştu.

12 Eylül’de devreye sokulan ancak tutsaklar tarafından yırtılıp atılan tek tip bir kez daha aynı şekilde yırtılıp atılacak ve bu saldırıya karşı tek seçenek olan fiili direniş bizim cephemizden de devreye girecektir. Devrimci tutsaklar vesilesi ile tüm toplumun sokulmak istendiği tek tipi tüm alanlarda direniş ve dayanışmayı büyüterek yanıtlamak görevimizdir. Ülkemiz hapishanelerinin direniş tarihi bunun sayısız örnekleri ile doludur. Bunu bir kez daha direnişimizle hatırlatmaya hazır ve kararlıyız.

TKP/ML Hapishane Komitesi

Aralık 2017