TKP-ML KKB: LGBTİ+ları Yok Edemezsiniz, Mücadelesini Bastıramazsınız! Yaşasın Onur Direnişimiz!

LGBTİ+ları Yok Edemezsiniz, Mücadelesini Bastıramazsınız! Yaşasın Onur Direnişimiz!

Türk egemen sınıflarının ve onların günümüz temsilcisi AKP iktidarının ırkçılığı, cinsiyetçiliği, patriarkayı, heteroseksizmi, homo/trans/bi-fobiyi alabildiğine yükselttiği bir süreçte karşılıyoruz Onur Haftası’nı.

AKP-MHP iktidarı, kendinden önce gelenler ve bugün karşılarında “muhalefet” rolü oynayanlar gibi, ama onlardan daha ağır ve yoğun bir şekilde Kürt, Alevi, mülteci, kadın ve LGBTİ+ düşmanlığını merkeze koyarak politika yapıyor. Çünkü işçi sınıfı ve emekçi halk kitlelerinin açlığa, yoksulluğa, gelecek kaygısına, baskı ve zulme karşı içlerinde büyüyen öfkenin “başka kanallara” akmasını engellemek, halkı bölmek için en “kullanışlı” yol olarak görüyor bu politikayı. Kürdü terörist, Alevi’yi dinsiz, mülteciyi bütün suçların faili, haklarını savunan kadını sürtük ve LGBTİ+ları sapık, aile düşmanı ilan eden iktidar, sahip olduğu medya ve sosyal medya ordusuyla büyük bir korku yaratmaya, bizleri bu korkunun esiri olmaya mahkum etmek istiyor. En nihayetinde egemen sınıfların bekası sözkonusu olduğunda, tüm emekçi halk kitleleri bin parçaya bölünüp, düşmanlaştırma politikaları üzerinden yönetiliyor.

Geride bıraktığımız parlamento-cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ve sonrasında da bu süreç yaşandı-yaşanıyor. AKP ve ittifakları, kaybetmemek için her türlü yalan, iftira, sahte vaat vs. yola başvurdu ama en işlevli söylemini LGBTİ+ düşmanlığı üzerine kurdu. Çünkü bu nefretin önünde duran-duracak hiçbir “muhalefet” kesimi yoktu. Öyle ki, devrimci, demokratik kesimler de dahil, bu nefret söyleminin karşısında tutarlı ve net bir tavır gösterilmedi. Böylece ezilen cinsel yönelimler, seçim süreci kapışmalarının sosu haline getirildi. Halk içindeki homofobiyle karşı karşıya gelmemek uğruna, LGBTİ+ düşmanlığının parçası olundu.

Bundan 54 yıl önce 28 Haziran 1969’da ABD’nin New York Eyaleti’nde Stonewall Inn isimli mekana polisin yaptığı baskına karşı trans bir aktivistin fırlattığı şişe, sadece rutin olarak şiddet ve tacizine maruz kaldıkları polise değil, her türlü görünümüyle homofobiye, transfobiye, bifobiye atılmıştı ve hedef tam 12’den vurulmuştu! Atılan o şişenin ardından başlayan ve günlerce sürecek olan isyanın sesi, bugün Onur Haftası’nın ve eylemlerinin de işaret fişeği olmuştu.

Bugün özellikle birçok emperyalist/kapitalist ülkede çok uluslu şirketlerin gökkuşağına bulanmış reklam panoları gibi etkinlik ve yürüyüşler yapılsa da Onur Haftası ve Yürüyüşü LGBTİ+lar için hala en önemli hak alma ve daha önemlisi heteroseksüel patriarkal sisteme karşı isyan ve direniş alanlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu direniş alanının sınıfsız, sömürüsüz, sınırsız eşitlik dünyasına, gerçek özgürlük ve kurtuluş hedefine varması için tüm ezilen, görünmezliğe mahkum edilmeye çalışılan, varlıkları dahi kriminalize edilen, nefret suçlarının/cinayetlerinin hedefi haline getirilen… LGBTİ+ları komünizm saflarında mücadele etmeye çağırıyoruz.

Bizi sisteme bağlayan tüm zincirler aynı zamanda birbirine bağlıdır, bu zincirleri paramparça etmediğimiz sürece hiçbirimiz özgürleşemeyeceğiz!

TKP-ML KKB

Haziran 2023

TKP-ML KKB: You Cannot Eliminate LGBTI+ People, You Cannot Suppress Their Struggle! Long Live Our Pride Resistance!