TKP-ML MK: 50. YILIMIZ ÖLÜMSÜZLERİMİZLE!

Açıklama No:2022/1

Anılarını Yaşatmaya, Bayraklarını Dalgalandırmaya, Mücadelelerini Büyütmeye Devam Ediyoruz!

 50. YILIMIZ ÖLÜMSÜZLERİMİZLE!

Yol ne kadar uzun olursa olsun ilk adım atılmalıdır” sözüyle çıktık yola. Partimiz bu toprakların sınıf mücadelesi pratiğinden şekillendi. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında yaşanan işçi sınıfı grevlerinden, ezilen halkın ve ulusların mücadelelerinden beslendik. Bir Ocak ayının sonunda ölümsüzleşen V.İ.Lenin önderliğinde gerçekleşen 17 Ekim Devriminden ilham aldık ve harekete geçtik. İşçi sınıfının, ezilen halkın, ezilen ulus ve inançların mücadeleleriyle birleşmek için ayağa kalktığımızda alçakça bir komployla katledildik.

Mustafa Suphi önderliğindeki komünist hareketin Ocak ayının son günlerinde Karadeniz’in soğuk sularına gömülmesi hedeflendi. Daha ilk adımlarımızda 15 yoldaş ölümsüzleşti. Maria Suphi yoldaş ise esir tutuldu ve her türlü işkenceye maruz bırakılarak katledildi. Sınıf düşmanlarımızın sınıfsal ve ataerkil kiniyle sınandık!

Daha ilk çıkışımız kanla, işkenceyle yanıtlandı. Komünist düşüncenin Karadeniz’in derinliklerinde tutsak edilmesi amaçlandı. Parti ağır yara aldı. Ve yarım asırlık bir zaman diliminde ayağa kalkamadı. Bu zaman içinde işçi sınıfının ve ezilen halkın mücadelesi sürmesine rağmen, bu hareketlere önderlik edilemedi. İşçi sınıfına, ezilen ulus ve inançlara koyu bir faşist karanlık dayatıldı. Katliamlar, işkenceler acımasızca sürdü. Öldük ve yine öldük!

Bu karanlık bitmeliydi. Bitti de! Günümüzden yarım asır önce, 24 Nisan 1972’de “doğudan yükselen güneş”in sıcaklığıyla yeniden ayağa kalktık. Başkan Mao’nun ışığına yüzümüzü döndük. İşçi sınıfı ve ezilen halkın gelişen sınıf mücadelesi içinde, Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin çağrısına uyduk. İbrahim Kaypakkaya önderliğinde sınırlı sayıda kadroyla yeniden kurulduk ve sınıf mücadelesinin engin denizine bütün varlığımızla atıldık. Tıpkı Nazım Hikmet’in dediği gibi: “Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaat ettik kendimize…

Ölüm ve katliamla sınanmaya devam ettik. Halk ordumuz TİKKO’nun ilk komutanlarından Ali Haydar Yıldız’ı ve Meral Yakar yoldaşımızı yine bir Ocak ayında güneşe uğurladık.

Partimizi sınıf mücadelesinin engin denizinde, emeğimizle, kanla ve canla yeniden var ettik. Ve var etmeye devam ediyoruz!

Ölümsüzleşen yoldaşlarımız sadece emekleriyle değil, canları ve kanlarıyla partimizin temeline harç oldular. Onlar ülkemiz topraklarında Marksizm Leninizm Maoizm’in yaşayan örnekleri olarak toprağa düştüler. Ve birer tohum olarak filizlendiler. Yaşadılar ve partimizi yaşattılar.

Partimizin kuruluşundan günümüze, yüzlerce yoldaşımız kavganın ortasında, dağ başlarında, zindanlarda, barikatlarda, sınıf mücadelesinin her alandaki pratiği içinde enternasyonal proletaryanın bayrağını tereddütsüzce dalgalandırdı. Onlar, 50 yıllık parti tarihimizin özü ve özeti oldular.

Şehitlerimizle var olduk, onlarla yaşadık, onlarla mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam ediyoruz.

Ölümsüzlerimizin İzinde 50 Yıl!

Yol Göstericimiz, İlham ve Güç Kaynağımızdır Partimiz!

Emperyalist kapitalizmin aşırı kâr hırsı ve sömürüsü, insanlığı ve gezegeni yok oluşa sürüklüyor. Kapitalist sistemin daha fazla kâr için doğayı tahribatı, insanlığı salgınlarla başbaşa bırakıyor. Beş milyondan fazla insan Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşamını yitirdi. Emperyalist kapitalist sistem ortadan kaldırılmazsa dünya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Sınıf mücadelesi çeşitli biçim ve içeriklerde tüm hızıyla sürüyor. Gelecek, yeni devrimleri ve halk isyanlarını hazırlıyor ve bu mücadele içinde ölümsüzleşenler saygıyla anılmayı hak ediyor.

Partimiz, Ocak ayının son haftasını “Parti ve Devrim Şehitleri Anma Haftası” olarak ele almaktadır. Bu yıl Ocak ayı, partimiz açısından daha da önemlidir. 2022 yılı partimizin kuruluşunun 50. yıldönümüdür. Partimiz 50. yaşını “50. Yıl: Yol Göstericimiz, İlham ve Güç Kaynağımızdır Partimiz!” şiarıyla bir kampanya şeklinde ele alacaktır. Kampanyamız Ocak ayının son haftasında, Parti ve Devrim Şehitleri Anma Haftası’yla başlayacak ve 18 Mayıs’a, önder yoldaşımızın katledildiği tarihe kadar sürecektir.

TKP-ML, 50 yıldır bu topraklarda sınıf mücadelesi içinde komünizm bayrağını -en çok da şehitlerimizin ellerinde- dalgalandırmıştır. Yenilgi ve zaferlerle, gerilemeler ve ilerlemelerle, ama her durumda yarattığı ve yaşattığı Parti geleneğiyle, silahlı mücadeledeki ısrarıyla, zindanlardaki direnişiyle, işçi sınıfı içinde yarattığı örgütlenmelerle, önderlik ettiği köylü direnişleriyle ve daha onlarca başlıkta sıralanabilecek örneklerle dolu bir tarihtir bu. Bu gerçekliğin bilinciyle 50. yılımızı kutlayalım. Nerede olursak olalım, her parti etkinliğimizde, her pratik faaliyetimizde olursak olalım ölümsüzlerimizi her alanda ve her anda onurlandıralım! Adlarını sloganlarımızla haykıralım! Onlara ve mücadelelerine güçlü birer selam yollayalım!

 

Parti ve Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!

50. Yılında Yol Göstericimiz, İlham ve Güç Kaynağımızdır Partimiz!

50. Yılın Deneyim ve Birikimiyle Kazanacağız!

Yaşasın Partimiz TKP-ML, Önderliğindeki TİKKO, KKB, TMLGB!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Marksizm Leninizm Maoizm!

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML)

Merkez Komitesi

Ocak 2022

Kürtçe: https://www.tkpml.com/tkp-ml-mk-50emin-sala-me-bi-nemiren-me-re/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-central-committee-our-50th-anniversary-with-our-immortals/?swcfpc=1