TKP/ML MK’dan Şehitler Haftası Açıklaması: “REHBERİMİZ ŞEHİTLERİMİZ VE İDEOLOJİMİZDİR! ONLARDAN GÜÇ ALIYOR VE SAVAŞ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ!”

REHBERİMİZ ŞEHİTLERİMİZ VE İDEOLOJİMİZDİR!
ONLARDAN GÜÇ ALIYOR VE SAVAŞ ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ!

Yoksul, Fedakâr ve Çilekeş Halkımız;
Başta enternasyonal proletaryanın şehitleri olmak üzere komünizm ve devrim uğruna canlarını verenleri bir kez daha anıyoruz! Anıları kavga şiarlarımız olmaya devam ediyor!
Hayatın her alanındaki savaş siperlerimizde, dağ başlarında ve şehirlerin sokaklarında, üniversitelerde, okullarda ve fabrikalarda şehitlerimizin sloganları yankılanıyor.
Adlarını, mücadele pratiklerini ve devraldığımız şiarlarını haykırıyoruz her daim!
Yürüyüşümüz boyunca ve zafere değin haykırılmaya ve yankılanmaya devam edecek!
Çünkü komünizm ve devrim şehitlerimiz varlık gerekçemizdir!
Çünkü onlar var olduğu için biz buradayız! Çünkü onlar var olduğu için yarını kazanacağız!

İşçiler, Emekçiler;
Halkımızın geleceğini kurmak, demokratik halk devrimini gerçekleştirmek, bağımsız, eşit ve onurlu bir ülkede yaşamak ancak ve ancak devrimle, halk savaşı yoluyla sağlanabilir. Bu, zorun değiştirici ve dönüştürücü, silahların eleştirel gücüyle olacaktır. Biz bunu kırk yıl önce kurucu önderimizin katledilmesinden günümüze kadar geçen zaman zarfında fazlasıyla tecrübe ettik. Ülkemizde iktidar ancak ve ancak zor yoluyla, devrimci şiddetin devreye girmesiyle elde edilebilir.
En ufak bir demokratik hakkın talep edilmesinin vahşice bastırıldığı, basın açıklamalarına dahi azgın biçimde saldırıldığı bir ülke gerçekliğinde yaşıyoruz. Egemenler, saltanatlarını korumak, imtiyazlarından taviz vermemek için her türlü yol ve yöntemle emekçi kitleleri terörize etmeye, katletmeye, işkence etmeye, baskı altında inletmeye devam ediyorlar.
Her şeye rağmen bastırılamayan bir mücadele ve direniş, boyun eğdirilemeyen bir komünist ve devrimci eylem hattı var. Savaş, ülkenin dört bir yanında kıyasıya sürüyor. Sınıf mücadelesinin sönmeyen ateşi, devrime dair bütün dinamikleri beslemeye, egemenlerin karşısına dikmeye devam ediyor.
Bu savaşın gövdesini oluşturan ve faşist diktatörlüğü çaresiz hallere düşüren Kürt Ulusal Hareketi, silahlı mücadelenin nelere kadir olduğunu ispatladı ve ispatlamayı sürdürüyor.
Partimiz, halk savaşını doğru bir temel ve hatta sürdürmenin, gerilla savaşını büyütme ve güçlendirmenin yegâne güvencesi olarak mücadelesine ivme katmaktadır. Yeni mevziler için geliştirdiğimiz hamlelerin başarılı sonuçlarıyla ilerliyoruz…

Devrimciler, Yoldaşlar;
Bu yıl partimizin kurucu önderi Kaypakkaya yoldaşın faşist diktatörlük tarafından tutsak edilip, işkenceler sonucunda, kurşuna dizilerek katledilmesiyle bizlere “ser verip sır vermeme” geleneğini bırakmasının kırkıncı yıldönümüdür. Önder yoldaşımızın katledilmesinin esas nedeni, Türkiye devrimine ilişkin tek doğru çözümlemeleri yapması, halkımızın gerçek kurtuluş yolunu göstermesi ve bu uğurda nasıl bir savaş çizgisi izleneceğini ortaya koymuş olmasıdır.
Partimizin ilk şehidi olan Meral Yakar’dan, gerilla savaşımızın önder kadrolarından Sefagül Kesgin yoldaşımıza uzanan savaş tarihimiz; ölümsüzlüğe giden nice savaşçımız, militanımız ve kadromuzun kanlarıyla, emekleri ve özverileriyle yazıldı. Demokratik halk devrimine, sosyalizme ve komünizme giden yolumuzu aydınlatan onlar oldular.
Bu aydınlık yolda ilerlemenin daha büyük bedeller uğruna gerçekleşeceğini biliyoruz. Ölümsüz yoldaşlarımızın bize vasiyeti, bizim de onlara sözümüz birdir. Hiçbir şüphemiz yoktur ve herkes iyi bilmelidir ki, yaşamlarını tereddütsüzce feda ettikleri bu kavga kesintiye uğramadan sürdürülecek, her türlü engel bertaraf edilecek, kızıl bayrağımız faşizmin burçlarına dikilecektir!

PARTİ VE DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR!
ÖLÜMÜ YENENLERİN İZİNDE, EMPERYALİZMİ VE FAŞİZMİ YENECEĞİZ!
YAŞASIN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ, YAŞASIN HALK SAVAŞI!
YAŞASIN MARKSİZM LENİNİZM MAOİZM’!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO VE TMLGB!
TKP/ML MK
Ocak 2013