TKP-ML MKSB: Demirci KAWA’lar Kazanacak, Zalim DEHAK’lar Kaybedecek!

Açıklama No: 2022/3

Emperyalist İşgal Saldırılarına, Her Türlü Ulusal, Cinsel ve Sınıfsal Baskıya Karşı

Demirci KAWA’lar Kazanacak, Zalim DEHAK’lar Kaybedecek!

Dünya çapında haksız savaşların, emperyalist işgallerin, gerici ilhak saldırılarının işçi sınıfı ve ezilen halklar üzerinde yarattığı yıkımla karşılıyoruz Newroz’u!

Bir avuç hakim sınıfların işçi sınıfına reva gördüğü çalışma ve yaşam şartlarıyla, sayısız işçinin iş kazası adı altında katledildiği, milyonlarca işçinin açlık ve sefalet ücretine mahkum edildiği koşullarda karşılıyoruz Newroz’u!

Binlerce kadının ve LGBTİ+’nın erkek egemen sistemin, ataerkinin saldırıları altında katledildiği, nefret şiddetine uğradığı ve hedef gösterildiği koşullarda karşılıyoruz Newroz’u!

Kapitalist emperyalizmin daha fazla kâr adına doğayı tahrip ettiği, çevre felaketlerine yol açtığı, bu nedenle de “iklim değişiklikleri”nin yaşandığı, Covid-19 gibi pandemilerin ortaya çıkmasına yol açtığı ve kapitalizmin gezegeni yok oluşa sürüklediği koşullarda karşılıyoruz Newroz’u!

Hakim inançların, ezilen inançlar üzerindeki baskı ve tahakkümleri altında karşılıyoruz Newroz’u!

Rusya emperyalizminin Ukrayna’yı işgal saldırısı, TC faşizminin başta Rojava olmak üzere Irak Kürdistanı’na yönelik işgal ve ilhak saldırıları altında karşılıyoruz Newroz’u.

Başta Kürt ulusu olmak üzere Ortadoğu halklarının zalimin zulmüne karşı başkaldırısının günü olarak Newroz, bir kez daha isyanın adı oluyor! Günümüzden binlerce yıl önce yaşanan Demirci Kawa’nın zalim Dehak’a başkaldırısı şimdi bütün ezilenlerin, mazlumların, haksızlığa ve baskıya uğrayanların elinde bir bayrak olarak yükseliyor. Newroz, zalim Dehak’lara karşı Demirci Kawa’nın isyanı olarak büyüyor. Haklı savaşların gerekçesi, ulusal baskıya karşı isyan eden ezilen halkların elinde bir silah haline geliyor. Demirci Kawa’nın zalim Dehak’a karşı isyanı şimdi işçi sınıfının ve ezilen halkların, emperyalist kapitalizme, hakim sınıflara, ulusal baskı uygulayanlara, her türden haksız savaşı, işgal ve ilhakı ezilen mazlum halka dayatanlara karşı haklı savaşlarının destanı olarak büyüyor.

Binlerce yıl önce Demirci Kawa’nın yaktığı ateş şimdi milyonların elinde daha bir alevleniyor.

Bu yıl Newroz’a, ABD-AB emperyalistlerinin NATO aracılığıyla Rusya emperyalistlerini Ukrayna üzerinden kuşatma, Rusya’nın ise bu kuşatmaya Ukrayna’yı işgal ederek yanıt verme saldırısıyla birlikte yaşanan savaşla giriyoruz. Emperyalist kapitalistler, haksız savaşlarla bir kez daha insanlığı acılarla, yıkımla, göç yollarına düşmekle, ölümle karşı karşıya bıraktılar. Uzayan savaşın etkisi başta Ukrayna halkı olmak üzere, bütün dünya halkları için vahim sonuçlar doğuracaktır. Dünyanın ezilen halkları, açlık ve kıtlık başta olmak üzere bir dizi sorunla karşı karşıya kalacaktır. Bu koşullar altında her türlü emperyalist işgale ve savaşa karşı işçi sınıfı ve ezilen halkların haklı savaşlarını yükseltme, Newroz’un isyan bayrağını kaldırmakla yüzyüzeyiz.

Rusya emperyalistlerinin işgal gerekçesi olarak propaganda ettiği Ukrayna’nın güneydoğusunda Rusların çoğunlukta olduğu Donbass bölgesinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin özgürce ayrılma hakkına saygı duyulmalıdır. Tüm dünya halkları tüm ezilen ulusların olduğu gibi bu ulusların da özgürce ayrılma hakkını koşulsuz bir şekilde savunmalı, ancak Rusya emperyalizminin yayılmacı politikalarına yedeklenmemeli, Rusya emperyalistlerinin işgalci ve ilhakçı tüm girişim ve saldırılarına karşı durulmalıdır.

Dünya halkları, tüm ezilen sınıf ve uluslar, Rusya emperyalizminin Ukrayna’yı işgal saldırısına karşı çıkması gerektiği gibi, TC faşizminin başta Kuzey ve Doğu Suriye toprakları olmak üzere, Suriye’nin diğer bölgelerine, Irak Kürdistanı’na, Dağlık Karabağ’a yönelik işgal ve ilhak saldırıları da reddetmeli ve mahkum etmelidir. Her türden emperyalist işgal ve ilhak saldırılarına, TC faşizminin başta Kürt ulusu olmak üzere, bölge halklarına yönelik sürdürdüğü işgal ve ilhak saldırılarına karşı mücadele etmelidir.

Barış adına her türden savaş karşıtlığını reddediyoruz. Emperyalizm var olduğu müddetçe her türden haksız ve gerici savaşın var olacağı, yaşanacağı bilinciyle haksız savaşları ortadan kaldırmanın tek yolunun işçi sınıfı ve ezilen halkların haklı savaşlarını yürütmekten geçtiğinin bilincindeyiz.

Şimdi emperyalist kapitalistlerin savaşlarına karşı Demirci Kawa olma zamanıdır. Şimdi başta TC olmak üzere bölge gerici devletlerinin işçi sınıfına ve ezilen halklara yönelik saldırganlığına karşı Newrozlaşma zamanıdır.

Newroz Piroz Be!

Kahrolsun Her Türden Emperyalist İşgal ve Saldırı!

Faşizmi Yeneceğiz, Özgürlüğü Kazanacağız!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Türkiye Komünist Partisi-Marksist Leninist (TKP-ML)

Merkez Komite Siyasi Büro (MKSB)

Mart 2022

Kurdısh: https://www.tkpml.com/partiya-komunist-a-tirkiye-marksist-leninist-buroya-siyasi-ya-komiteya-navendi-kawayen-hesinkar-de-serbikevin-dehaqen-zalim-de-tek-bicin/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-turkey-ml-ccp-blacksmith-kawas-will-win-cruel-dehaks-will-lose/?swcfpc=1