TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi: Rojava Devrimi 8. Yılında!

Rojava Devrimi 8. Yılında!

Devrim, Ortadoğu Halklarına Umut Olmaya Devam Ediyor!

Yokluk ve yoksulluk dolu bir yaşamın adeta halkların kaderi haline geldiği Ortadoğu’da halklar ilk kez Rojava Devrimi’yle aydınlığa kavuşmuştur. Düşünce ve iradeleri zincirlenmiş, gelişimlerine ket vurulmuş halklar ilk kez Rojava Devrimi’yle birlikte kendi kimliklerini, dil ve kültürlerini özgürce yaşamaya başlamıştır. Kimliklerinden, dil ve kültürlerinden dolayı bir baskıya, ayrımcılık ve dışlanmaya maruz kalmadan kardeşçe birlikte yaşamanın olanaklarını yaratıp kardeşliğin gücünü ortaya koymuşlardır.

Ezilenlerin ezileni kadınlar, tarihlerinde hiç olmadıkları kadar özgür ve onurlu bir yaşamın ve mücadelenin sembolü haline gelmişlerdir. Rojava Devrimi gerçek anlamıyla bir kadın devrimidir. Ancak aynı zamanda Hıristiyan halkların da devrimidir. Soykırıma maruz kalmış Ermeni-Süryani-Asuri halkların bayramıdır. Her türlü ulusal baskı ve aşağılanmadan kurtularak özgürce yaşamanın olanaklarını elde etmişlerdir.

Özgürlük ve insanlık düşmanı faşist TC devleti ve diktatör R.T. Erdoğan hemen her fırsatta tehdit, provokasyon ve saldırılarını eksik bırakmayarak Kürt-Arap-Ermeni-Süryani düşmanı olduğunu açıkça göstermektedir.

Faşist TC devletinin kandaşı DAİŞ’e ve BAAS Rejimi’nin baskılarına karşı mücadele içinde doğan Rojava Devrimi, bölgedeki gerici devletlerin hedefi durumundadır. Ortadoğu halklarının başına çöreklenen emperyalizmle beraber faşist TC devleti de Rojava Devrimi’ni boğmak ve bu toprakları ilhak etmek için önce Afrin’i, sonra Serekaniye ve Gri Spi’yi işgal etmiştir.

Faşizmin Rojava Devrimi’ne karşı saldırıları hız kesmeden devam etmektedir. Buna karşı Kuzey Suriye halkı başta olmak üzere demokratik-yurtsever kesimler devrimi savunmak için direnmektedir. Rojava Devrimi’nin kaderi bir anlamda faşist TC devletinin yapmış olduğu ilhak ve işgal saldırılarını yenilgiye uğratarak devrimin kazanımlarını ileriye taşımaktan geçmektedir. Rojava’da devrimin kazanımlarını savunmak ülkemizde faşist TC devletinin içeride uygulamış olduğu faşist terörün geriletilmesi anlamında da önemli bir yerde durmaktadır. Keza benzer şekilde ülkemizde devrimci demokratik mücadelenin geliştirilmesi, faşizme vurulacak her darbe Rojava Devrimi’nin kazanımlarının korunmasında belirleyici bir yere sahiptir.

Rojava Devrimi’nin garantisi, ulusların özgürce ayrılma hakkı, ülkemiz topraklarında büyüteceğimiz Demokratik Halk Devrimi mücadelesinin başarısına bağlıdır.

Rojava Devrimi, kadınların ve halkların devrimidir. Hakikatin yolunu açmanın devrimidir. Rojava Devrimi, Ortadoğu halklarının özgürleşme yoludur.

Rojava Devrimi’ni kutluyoruz.

Şan ve Onur Olsun Rojava Devrimi’ne!

Kahrolsun İşgalci, İlhakçı ve Soykırımcı Faşist TC Devleti!

TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi

18 Temmuz 2020

Kürtçe: https://www.tkpml.com/komiteya-rojhilata-navin-ya-tkp-ml-soresa-rojava-di-sala-8emin-de-ye/

Arabça: https://www.tkpml.com/ثورة-روج-أڤا-في-السنة-الثامنة-ثورة-الشع/