TKP/ML Ortadoğu Parti Komitesi: “Şan Olsun Partimiz TKP/ML’nin 46. Kuruluş Yılına”

182818235773469

 Şan Olsun Partimiz TKP/ML’nin 46. Kuruluş Yılına

24 Nisan devrimin gerçek yoludur. Kaypakkaya yoldaşın devrim ve örgüt öğretisi; işçi sınıfının, emekçilerin sahip olduğu ve kazandığı en ileri öğretidir. Ülkemiz topraklarında hiçbir teori hiçbir fikir ve strateji Kaypakkaya yoldaşın ortaya koyduğu kurtuluş yolu kadar gerçekçi, güvenilir ve uygulanılabilir değildir. Sömürü ve zulüm düzeninden acı çeken; ezilen tüm emekçilerin kurtuluşunu ve özgürlüğünü hiçbir teori ve strateji bu kadar gerçekçi ve bütünlüklü olarak ortaya koyamamıştır.

Onun savunduğu devrimci görüşler güncelliğinden ve uygulanılabilir niteliğinden hiçbir şey kaybetmeden, günümüze kadar devam etmektedir. Savunduğu bilimsel devrimci görüşler; günümüzün yaşanan tüm sorunlarını aydınlatmaya, yanıt ve çözüm olmaya muktedirdir. Kaypakkaya yoldaşın öğretisi devrimin olanağı, iradesi ve kararlılığıdır. Başarının ve zaferin yoludur. Kurtuluşun ve özgürlüğün sahici ismidir. Kaypakkaya yoldaşın kurduğu partinin temeli granittendir. Her türlü burjuva ve küçük burjuva ideolojisinin kuşatma, yıkma ve tasfiye etme saldırılarına karşı muazzam bir dayanıklılığı olan bilimsel temelli devrimci bir partidir. Ne emperyalizmin hegemonyası ne burjuva feodal faşist devletin çökertme politikası ne de iflah olmaz küçük burjuvazinin darbeci, tasfiyeci, yıkım projeleri; TKP/ML’yi çökertemez!

Parti olmadan özgürlükler ve kurtuluş elde edilemez. Bugün temel görev partinin etrafında kenetlenerek örgütlenmek; onun önderliğinde kurulan kurtuluş ordusu TİKKO saflarında her türden gericiliğe ve faşist diktatörlüğe karşı silah elde savaşmaktır. Sömürü ve zulümden acı çekenler. Özgürlük, kurtuluş ve adalet arayanlar. Özgür ve onurlu bir yaşam özlemi çekenler. Biz işçilerin, köylülerin, Kürtlerin, Alevilerin, kadınların, gençlerin ve tüm ezilenlerin partisi olan TKP/ML saflarında örgütlenelim. TİKKO saflarında yerimizi alarak; TC. faşizmine karşı olmak üzere, Ortadoğu’nun katliamcı kadın ve çocuk düşmanı olan faşist çetelerine karşı savaşalım.

Yaşasın partimiz TKP/ML, halk ordusu TİKKO, gençlik örgütü TMLGB!

Şan ve şeref olsun TİKKO saflarında savaşan halk savaşçılarına!

Şan ve onur olsun komünist Önder Kaypakkaya yoldaşa!

Yaşasın Afrin direnişimiz!

TKP/ML Ortadoğu Parti Komitesi