TKP/ML TİKKO Dersim Bölge Komutanlığı Açıklaması

TİKKO’YU GÜÇLENDİRMEK İÇİN SEFERBER OLALIM!

EMEKÇİ DERSİM HALKI,

Sınıf mücadelesi açısından çelişkilerin yoğunlaştığı ve bu yoğunluğa paralel örgütümüzün görevlerinin de arttığı bir süreçten geçiyoruz. Sistem gün geçtikçe derinleşen yönetememe kriziyle ilerlemeye çalışıyor. Gezi isyanıyla başlayan, Kobane direnişiyle devam eden ve son olarak genel seçimlerde de yansımasını bulan süreçte halkın direnişi ve birleşik mücadelesi sonucunda özellikle AKP’nin güç kaybedişi, bu krizi daha da derinleştirmiştir.

Sistemin yaşamış olduğu bu kriz komünist, devrimci, demokrat ve yurtseverlerin emekçi halkımıza karşı sorumluluğunu daha da artırmıştır. Bu sorumluluğu yerine getirmek, en başta sınıf mücadelesindeki rolümüzü yerine getirmekle olacaktır. Bunun için de en baştaki görevimiz; halkın bu süreçte daha fazla açığa çıkan öfkesinin örgütlenmesi, sınıf mücadelesine katılması olacaktır.

EMEKÇİ DERSİM HALKI,

Partimiz TKP/ML önderliğinde savaşan TİKKO’nun tohumları ilk olarak bu topraklarda atıldı ve ilk bu topraklarda filizlendi. Bu güne kadar yüzlerce şehit verdik. Ancak kırk yılı aşkın bir süredir tüm baskılara rağmen boyun eğmeyerek mücadelemizi sürdürmeye devam ettik/ediyoruz. Mücadelemizin daha da büyümesi, halkla bütünleşmesi, halkın ordusunu daha güçlü sahiplenmesiyle olacaktır. TİKKO bu halkla doğdu ve bu halkla büyüyecektir. Bu yüzden de tüm Dersim halkını, TİKKO’YU GÜÇLENDİRMEK İÇİN SEFERBER OLALIM’ şiarıyla başlattığımız emek ve örgütlenme seferberliği anlamına gelen kampanyamıza destek vermeye, sahiplenmeye çağırıyoruz.

Kampanyamızın somut hedefi; yürüttüğümüz savaşın ilkelerini yaşama geçirerek gelişimini sağlamak, gelecekte partimizin ve ordumuzun ülkemiz devrim mücadelesinde oynamayı hedeflediği role kendini daha güçlü hazırlamaktır. TİKKO’yu daha canlı, gözle görülür ve savaşma kararında ısrarın adı olan halkın ordusu olarak daha güçlü bir şekilde herkese tanıtmaktır. Askeri anlamda görevlerini daha güçlü bir şekilde yerine getiren, kitlelerle daha güçlü bağlar kurmuş ve kendini ve halkı devrimin daha zorlu görevlerine hazırlayan bir örgüt olarak dosta düşmana ilan etmektir. Halkımızın beklentilerini karşılayacak bir örgüt olmak ancak halkımızın bu savaşımızın bir parçası olması ile mümkün olacaktır. Halkımıza çağrımız bu bilinçle gerillaya katılımın sağlanması ve bu çağrının ulaşılabilen her yerde bir seferberliğe dönüştürülmesidir.

Kampanyamızın somut hedeflerinden biri de süreç içerisinde TİKKO’nun maddi anlamda kendi kendine yeten bir pozisyona gelmesidir. Bunun için halkın olanakları doğrultusunda her türlü katkıyı sunması önemli bir yerde durmaktadır. Bu katkıların ölçüsü ve biçimi ne olursa olsun örgütlenmeye dönüştürülmesi önemli bir yerde durmaktadır. Bu temelde halkımızı olanakları ölçüsünde küçük veya büyük demeden ne ölçüde olursa olsun silah, cephane, teçhizat ve her türlü lojistik malzemesinden maddi anlamda TİKKO’NUN desteklenmesine çağırıyoruz.

EMEKÇİ DERSİM HALKI,

Unutmayalım saflara katılan her savaşçı, kuşandığımız her silah ve doldurulan her mevzi halka yönelik saldırıların durdurulmasında bir set; Ülkemiz devrim mücadelesinde şehit düşen binlerce militanın ve katledilen binlerce halkın hesabının sorulmasına katkı sunacaktır.

TİKKO’yu güçlendirmek, gençliğimize, geleceğimize sahip çıkmak demektir!

TİKKO’yu güçlendirmek, kadınların özgürleşmesi, seslerini daha da güçlü haykırmaları demektir!

TİKKO’yu güçlendirmek, yıllardır topraklarımızda uygulanan her türden zulme dur demektir!

TİKKO’yu güçlendirmek, doğamıza, yaşam alanlarımıza sahip çıkmak demektir!

YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDE SAVAŞAN TİKKO!

TİKKO’YU GÜÇLENDİR, SAVAŞI BÜYÜT!

YAŞASIN HALK SAVAŞI!

TKP/ML  TİKKO

DERSİM BÖLGE KOMUTANLIĞI

HAZİRAN 2015