TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: 4 THKP-C/MLSPB Savaşçısını Devrim Mücadelemizi Geliştirerek Yaşatacağız!

4 THKP-C/MLSPB Savaşçısını Devrim Mücadelemizi Geliştirerek Yaşatacağız!

 

Faşizmin ağır saldırısı karşısında devrimci bilinç ve iradeyi teslim etmeyerek ilerliyoruz. Tarihin karanlık görünen anlarında ufukta görünen umut ışığıyız. Ağır bedeller ödeyerek faşizme karşı direnişi büyütmeye devam ediyoruz. Ödenen bedellerin devrimin hasadı olacağına inancımız tamdır. Kararlığımızı haklılığımızdan alıyoruz. İdeolojimizin ve devrim şehitlerinin gösterdikleri yoldan ilerlemeye devam ediyoruz.

Faşizmin artan saldırıları altında, 4 devrim neferinin şehadetine daha tanık olduk. THKP-C/MLSPB savaşçıları Fırat Yıldırım, Muhammed Tiril, Umut Özsepet ve komutanlarından Fırat Çaplık ölümsüzleşti. İçinden geçilen sürecin zorluğu ve ağırlığının bilinciyle teslimiyet ve karamsarlığa karşı direndiler. Gecenin en zifiri karanlığının ardından aydınlığın tohumları olarak ölümsüzleşen MLSPB savaşçıları, önümüzdeki sürecin aydınlık günlere gebe olduğunun mesajıdır.

Devrimci irade, savaşma ve geleceği kazanma kararlılığı bir kez daha Rojava topraklarında yaşanmaktadır. Faşist TC devletinin emperyalist güçlerin de onayını alarak başlattığı Rojava’nın işgal girişimleri, Kürt ulusu başta olmak üzere çeşitli milliyet ve inançlardan ezilen Rojava/Kuzey Suriye halklarının yeni bir sınavdan geçmesini beraberinde getirecektir. Faşizmin azgınca saldırısı, Türkiye sınırlarını çoktan geçmiş, Ortadoğu coğrafyasına yayılmaktadır. Rojava devriminin savunulması, ortaya çıkan kazanımların korunması ve geliştirilmesi, anın devrimci görevlerindendir. Yanısıra Rojava devriminin güvence altında gelişmesi, TC faşizmine karşı verilecek mücadele ile doğrudan ilintili bir durumdur. Türkiye topraklarında gelişecek bir devrim mücadelesi Rojava’nın en önemli güvencesi olacaktır.

Halkımızın içinde öfke giderek birikmekte ve kabarmaktadır. Sınıfın ve emekçi halkın biriken ve artan öfkesini sadece iflah olmaz reformistler, revizyonistler ve kavga kaçkınları duymazdan gelebilirler. Halkımızın her katmanının sistemle çelişkileri giderek keskinleşirken devrimci mücadelenin geliştirilmesi, yeniden kalıba sokulması elzemdir. Bu mücadele faşizme darbe vurulmadan asla gelişemez, halka güven vermez. Ağır korku havasını parçalayacak en etkili silah, devrimci bir parti önderliğinde gelişecek silahlı mücadelenin kendisidir. Atılan her adım bunun için atılmakta, ödenen her bedel devrim mücadelesinin tohumları olarak ekilmektedir. Ekilen bedenlerimizin hasadı devrim olacaktır.

Bu bilinçle hareket eden Fırat Çaplık, Fırat Yıldırım, Muhammed Tiril ve Umut Özsepet’in gerek Rojava halkına olan duyarlılıkları ile gerekse de Türkiye devrim mücadelesini ısrarla sürdürme kararlılıkları mücadelemizin temel şiarı olacaktır. Bu mücadele, birleşik mücadelemizin ilmek ilmek örülmesi ile gelişecek, kök salacak ve halkın örgütlenmesini sağlayacaktır.

MLSPB savaşçılarının bıraktıkları en önemli miras, TC faşist diktatörlüğünün silah zoru ile yıkılacağı mirasıdır. Bu mirasa faşizmi yıkana kadar sahip çıkacak ve geliştireceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır.

 

MLSPB SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR!

FIRAT ÇAPLIK, FIRAT YILDIRIM, MUHAMMED TİRİL VE UMUT ÖZSEPET ÖLÜMSÜDÜR!

KAHROLSUN EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

KAHROLSUN İŞGALCİ, SOYKIRIMCI, FAŞİST TÜRK DEVLETİ!

YAŞASIN HALK SAVAŞI!

 

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı

11 EKİM 2019