TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

 Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

Filipinler Komünist Partisi (FKP) Merkez Yürütme Konseyi başkanı Ka Laan (Benito Tiamzon) ve Genel Sekreter Ka Bagong-Tao ( Wilma Austria- Tiamzon) ile Yeni Halk Ordusu’nun (YHO) sekiz komutan ve savaşçısıyla beraber faşist Filipinler devleti tarafından katledildiklerini öğrendik.

Yoldaşlar, bizler partimiz TKP-ML’ye bağlı TİKKO’nun komuta kademesi ve savaşçı yapısı olarak büyük bir kin ve öfke ile birlikte Filipinler işçi sınıfı ve emekçi halkının, YHO’nun değerli savaşçı ve komutanlarının yaşadığı derin acıyı yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isteriz.

Filipinler işçi sınıfının ve FKP ölümsüz önderi Ka Joma (Sison) yoldaşın fiziken aramızdan ayrılmasından sonra tüm yaşamlarını Filipin halkının özgürlüğüne adamış olan Ka Laan ve Ka Bagong- Tao yoldaşların kaybı yüce komünizm mücadelemizde sadece bir büküntüdür. FKP, 55 yıldır kesintisiz bir şekilde Yeni Demokratik Devrim mücadelesi yürütmektedir. Ka Laan ve Ka bagong- Tao yoldaşlar Ka Joma’nın yol göstericiliğinde binlerce kadro ve savaşçı yetiştirmiştir. İnanıyoruz ki şimdi Filipinler’in ıssız adalarında binlerce Ka Laan ve Ka bagong-Tao kızıl bayrağı yükseklerde dalgalandırıyor. Milyonlarca işçi ve köylü orak çekiç olacak faşistlerin beyninde patlayacaktır. Filipinler ve dünya halkları, özgürlüğü aradığı sürece on komünist, kızıl yıldız gibi parlamaya devam edecek.

Emperyalizme, Faşizme, Feodalizme, Ataerkiye, Komprador Kapitalizme ve her tür türden gericiliğe karşı savaşımızda şimdi her zamankinden daha fazla nedenimiz var. Nedenlerimiz artıkça savaşma azmimizde artmakta, zafere olan mutlak inancımız pekişmektedir. Daha şimdiden emperyalizmi ve onun yerellerdeki işbirlikçilerini büyük bir korku sarmış durumdadır.

Yoldaşlar;

FKP karşı devrim cephesinin, revizyonist ve oportünist cephelerin çok yönlü saldırılarına karşı mücadeleyle ayakta durup, genel olarak MLM (Marksizm-Leninizm-Maoizm), proletarya önderliğindeki devrim, sosyalizm ve komünizm ideallerine bağlı kalan az sayıdaki partilerden biri olarak bugüne gelinmesi ve siyasi iktidar mücadelesini kararlılıkla yükseltmeye devam etmesi, uluslararası devrimci ve komünist harekete ilham vermektedir.

Yer küremizin önemli fırtına merkezlerinden olan Güney Asya coğrafyasında gelişen halk savaşları diğer coğrafyalarda olduğu gibi emperyalistler açısından büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Kapitalist merkezleri kuşatmanın, onu yıkıp yeni bir dünya yaratmanın yolu, bulunduğumuz her alanda silahlı mücadele ve halk savaşını geliştirmekten geçiyor. Filipinler’de kesintisiz şekilde devam eden halk savaşı uluslararası komünist harekete önemli tecrübeler kazandırmıştır.

Emperyalizm büyük bir bunalım ve kaos içindedir. Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz, emperyalistler arası çelişkilerin derinleşmesini ve beraberinde pazarların yeniden paylaşımını gündeme getirmektedir. Bu da emperyalist savaşların nedenidir. Emperyalist- kapitalist sistem, ekonomik ve siyasi alanda bir türlü istikrarı sağlayamıyor.

Mevcut sistem kapitalizmin tahribatına ve oluşan sorunlar yumağına kökten müdahale edemiyor. Diğer yandan işgal savaşları krizin çözümü olarak sürdürülse de, her işgal savaşı beraberinde yeni sorunlar ortaya çıkarıyor, var olanları da derinleştiriyor. Emperyalist devletlerin ve tekellerin kendi aralarındaki uluslararası pazar rekabeti, hegemonya ve jeo-politik mücadele had safhaya tırmanırken, pazarların yeniden paylaşımı süreci emperyalistler arasındaki kutuplaşmaları daha netleştiriyor. Ve tüm bunlar, aynı zamanda dünya halkları için tehdit ve saldırı unsuru oluşturuyor. Onlar hedef alınıyor, fatura onlara mal ediliyor. Emperyalistlerin dalaş kavgasının faturası halklara çıkarılıyor.

Oysa diyalektik materyalist bakış açısı, çıplak gerçeği net bir şekilde gösteriyor. Başını ABD’nin çektiği batılı emperyalistlerin “küreselleşme”, “neo-liberalizm”, “tek kutuplu dünya”, “yeni dünya düzeni” vb. yaftalarla piyasaya sürdüğü sanal alem iflas etmiştir. Uluslararası kapitalizmin çelişkileri, sorunları, tahribatları iyice agresif hal almış durumdadır. Oluşan sorunlar yumağı büyümüş, sınıf çelişkileri ile siyasi baskı ve yaptırımlar üst aşamaya çıkmıştır.

Partimiz TKP-ML dünya panoramasını bu temelde ortaya koymakta ve gidişatın üçüncü emperyalist savaşa doğru evrildiğinin tespitini yapmaktadır.

ABD’nin başını çektiği NATO’nun Rusya’yı kuşatma hamlesi Ukrayna’da savaşın patlak vermesiyle sonuçlandı. Rus emperyalizminin Ukrayna’yı işgaliyle birlikte denilebilir ki emperyalistler arası ticari rekabet paylaşım savaşına evrilmiş oldu. Yine benzer şekilde Çin’de “küresel baş tehdit” olarak NATO bileşenleri emperyalistlerin hedefindedir. Ukrayna’da olduğu gibi Tayvan üzerinden Çin sosyal emperyalizmi de sıcak savaşın içine çekilerek etkisizleştirmek ve zayıflatılmak istenmektedir. Faşist Filipinler devleti bu bölgede ABD emperyalizminin ileri karakollarından bir tanesidir. Bölgede emperyalistler arası savaşın kışkırtılmasında Filipinler devleti misyon yüklenmiş durumdadır.

Emperyalizmin savaş çarklarını parçalayacak olan elbette ki Komünist Partiler önderliğinde gelişen Halk Savaşı olacaktır. MLM’nin bilimsel yol göstericiliğinde güney Asya, Pasifik ve Ortadoğu coğrafyası gibi patlamaya hazır bir volkan gibidir. Gökkubbenin altında yaşanan kaos ve kargaşanın bizler açısından mükemmel olduğu aşikardır.

Yoldaşlar;

Tamda bu nedenlerden kaynaklı sınıf düşmanlarımız her türlü vahşi yöntemi kullanarak saldırmaya devam ediyor. Usta önderimiz Başkan Mao’nun belirttiği gibi “eğer sınıf düşmanlarımız saldırıyorsa durum iyidir. Bu doğru yolda olduğumuzu gösterir.” Faşist Filipinler devleti de on komünist yoldaş nezdinde kendi sonunu görmüştür.

Yoldaşlar;

Partimizin ölümsüzleşen dördüncü Genel Sekreteri Mehmet Demirdağ’ın söylediği gibi: “Durum iyidir, çünkü; gerçekler devrimcidir, bizim için kötü olan gerçekler değil; gerçekleri keşfedemektir.” Durum iyidir, çünkü; hayallerle değil, gerçeklerle uğraşıyoruz, kısır çekişmelerde değil, gerçek sorunlarımızda yoğunlaşıyoruz.

Durum iyidir, çünkü; çözümsüzlüğün değil çözümün, dağılmanın değil birleşmenin, karamsarlığın değil umudun yolundayız…”

Durum iyidir, çünkü biz insanlığın büyük davasının yolunda ilerliyoruz. Durum iyidir, çünkü bizler, bizden kopartılan yoldaşlarımızın intikamını emperyalist kapitalist sistemi tarihin çöp sepetine atarak alınacağını çok iyi biliyoruz.

Yoldaşlar;

Bu yıl aynı zamanda partimizin kurucusu Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın ölümsüzlüğünün 50. yıl dönümüdür. Bizler, komünist önderlerimizi anmanın en iyi yolunun halk savaşını büyütmekten geçtiğinin bilincindeyiz, bu yolda 51 yıldır, savaşımımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.

Yoldaşlar;

Ka Laan, Ka Bagong-Tao, Joel Arceo, Ka Yen, Ka Jaja, Ka Matt, Ka Ash, Ka Delfin, Ka Lupe ve Ka Buting sonsuza kadar bizimle yaşayacaklar. “Ölümler vardır Tay Dağı’ndan yüce, ölümler vardır tüyden hafif. Halk için ölmek Tay Dağı’ndan yücedir, ama faşistler için ölmek tüy kadar hafiftir.”

On komünist yoldaş Filipinler’in engin zirvelerinin de ötesine adlarını kızıl bir şerit gibi kazımışlardır.

Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

Yaşasın FKP ve Yeni Halk Ordusu!

Yaşasın Halk Savaşı!

Yaşasın Marksizm, Leninizm, Maoizm!

 

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı

Mayıs 2023

Englısh: https://www.tkpml.com/tkp-ml-tikko-general-command-the-peoples-fighter-are-immortal/?swcfpc=1