TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı: Şan Olsun Partimizin 51. Savaş Yılına!

 Şan Olsun Partimizin 51. Savaş Yılına!

Kaypakkaya yoldaşımızın önderliğinde partimiz TKP-ML’nin ve halk ordumuz TİKKO’nun kuruluşunun 51. yıl dönümünü tüm coşkumuzla kutlarken, partimizin kuruluşunun çeşitli ulus ve milliyetlerden, inançlardan işçi sınıfının ve emekçilerin kurtuluşuna giden yolda tarihi önemde olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz.

Partimiz TKP-ML, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı coğrafyasında işçi sınıfının ve emekçilerin, köylülerin, Kürtlerin, Alevilerin, kadın ve LGBTİ+ların yani ezilen tüm kesimlerin partisi olarak, faşist TC devletinin her türden sınıfsal, ulusal ve cinsel sömürüsünü sonlandıracak Demokratik Halk Devrimini gerçekleştirecek öncü ve önder partisi olma görevini sürdürmektedir.

Partimiz, MLM biliminin ışığında, Mustafa Suphi’nin kurucusu olduğu TKP’nin komünist mirasını sahiplenirken, faşist TC devletine karşı savaşını, önce onun resmi ideolojisi olan Kemalizm’in maskesini düşürerek en sağlam temeller üzerinde inşa etmiştir. Kürt ulusunun özgürce ayrılma hakkını savunmuş, İttihat Terakki Partisi’nin ve devamcısı Mustafa Kemal’in başını çektiği Türk burjuvazisinin ve faşist TC devletinin Ermeni ve Rumlara yönelik gerçekleştirdiği soykırım üzerinden kendilerini var ettiğini ortaya koymuştur.

Partimiz, ülkemizde devrimin ancak Halk Savaşı stratejisini esas alarak gerçekleşeceğini savunmuş, bunun için de tüm inişli çıkışlı ve yengi yenilgili süreçler     geçirmesine rağmen, kurulduğundan bugüne kadar, silahlı mücadeleyi, gerilla savaşını yürütmede ilk günkü kadar kararlı ve ısrarlı olmuştur. Bizim temellerimiz sağlamdır. Çünkü temellerimiz önder Kaypakkaya yoldaşın komünist görüşleri üzerinden atılmıştır.

Faşist TC devleti, 6 Şubat’ta gerçekleşen ve yüz binlerce insanımızın hayatını kaybettiği depremlerde enkaz altında kalmış ve can çekişmektedir. Bundan kaynaklı da Türk hakim sınıfları hem iktidar hem de burjuva muhalefet eliyle halkımızın devlete yönelik tüm öfkesini seçimlere endekslemeye çalışmış, kurtuluşun seçimlerde olduğunu söyleyerek baskı aygıtları olan devlete nefes aldırmak istemişlerdir. Aslında bu nefesi, özellikle Medya Savunma Alanları’nda, Rojava’da gerillaya ve halka yönelik gerçekleştirdiği ve halen de devam eden saldırılarla almak istemiştir. Ancak gerillanın direnişi karşısında soluksuz kalmıştır.

Bugün seçimler ancak demokratik halk devrimimizin gelişmesine katkı sunacak şekilde ele alınabilir. Hiçbir burjuva klik arasında tercih yapılamayacağını bu anlamıyla sağa sola sapmadan gerçek kurtuluş yolunun Demokratik Halk Devrimi olduğu ve TC’nin faşist Kemalist bir diktatörlük olduğu gerçekliği Kaypakkaya yoldaşın önderliğinde TKP-ML’de oldukça berraktır.

Bundandır ki pusulamız sağlamdır. Bu pusulayı, 24 Nisan 1972’de Kaypakkaya yoldaş kurtuluşu ve özgürlüğü arayanlara hediye etmiştir. Yeter ki pusulamızı doğru kullanmayı bilelim.

Bizler, halk ordusu gerillaları olarak, partimizin ve ordumuzun kuruluş yıl dönümü ve aynı zamanda komünist önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşın ölümsüzleşmesinin 50. yıl dönümü vesilesiyle görevlerimizin ve sorumluluklarımızın ağırlığının farkında olarak, partimizi Halk Savaşı içerisinde geliştirerek güçlendireceğimizin, ölümsüzleşenlerimizin bizlere bıraktığı mücadele bayrağını daha da ileriye taşıyacağımızın sözünü yineliyoruz.

Şan olsun Partimizin 51. Kuruluş Yıldönümüne!

Şan Olsun Önder Kaypakkaya Yoldaşa ve Şehitlerimize!

Yaşasın Halk Savaşı!

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı

Nisan 2023