TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi üyesi Daron Kevorkyan: “Ermeni Halkı Bilinçli ve Planlı Bir Şekilde İmha Edildi”

“Ermeni Halkı Bilinçli ve Planlı Bir Şekilde İmha Edildi”

TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi üyesi Daron Kevorkyan ile 24 Nisan-Ermeni Soykırımı üzerine bir röportaj gerçekleştirdik.

– 24 Nisan 1915’te aydınlar, vekiller, sanatçılar, meslek sahipleri, gazeteciler, doktorlar, Ermeni toplumunun önde gelenleri evlerinden teker teker polis karakollarına çağrıldılar. Bu insanların çoğunluğundan bir daha haber alınamadı. Bu olay kanlı bir sürecin başlangıcı oldu. Ve ardından adına tehcir denilen ölüm yürüyüşleri başladı. Siz 24 Nisan ile başlayan bu soykırım planını nasıl değerlendiriyorsunuz?

– 24 Nisan 1915 tarihinde iktidar partisi olan İttihat Terakki, sınırları Anadolu’nun bir kısmında bulunan Batı-Ermenistan topraklarında Ermeni halkını kitlesel olarak sürgüne yollayarak ölüm yollarında topluca imha etti.

Genosid-Armenosid olarak adlandırılan soykırım, etnik ve dinsel olarak Osmanlı topraklarının homojenleştirilmesini öngören bir politikaydı. Ermeni halkı bilinçli ve planlı bir şekilde imha ve yok edildi. Kitlesel bir sistematik kırım ve kıyım hareketiydi bu. Batı-Ermenistan topraklarının haritadan silinerek Misak-i Milli sınırları içine dahil edilmesiydi.

Ermeni ve Rum halkının elinde biriken, var olan zenginliklerin el değiştirilerek Türk komprador Müslüman burjuvazinin eline geçmesiydi; kitlesel imha-yok etme planıydı. Ve Ermeni ve Rumların elinde bulunan zenginliklerin üzerine çökme hareketiydi.

– Soykırımın başladığı tarihten günümüze Osmanlı ve İttihat Terakki soykırımcı, katliamcı geleneğini devir alan Türk devleti katliamlarına devam etti. Bu sürece dair neler söylemek istersiniz?

– Türkiye Cumhuriyeti devleti, İttihat Terakki Cemiyeti’nin devamıdır. Aklı, politikası, hafızası, tepki ve pratikleri aynıdır. Özde-temelde değişen bir şey yoktur. TC ile İttihat-Terakki arasındaki fark fes-kalpak giyen katil ve canilerin yerine şapka giyenlerin gelmesidir. Zihniyet, akıl ve vicdansızlıkları aynıdır. Kültür, dil ve tarihleri aynıdır. Türkçü, İslamcı-Turancı faşist kafa aynıdır.

– Tüm coğrafyalarda gasp ve talan savaşlarında önce kadına yönelen faşist iktidarlarda olduğu gibi 1915 Soykırım sürecinde de tecavüz ve zorbalıkla kadın bedeni üzerinden bir toplumun dili, tarihi, kültürü tamamen yok edilmeye çalışılmış, ekonomik ve kültürel varlıkları Osmanlı tarafından yağmalanmıştır. Buna dair neler söyleyebilirsiniz?

– 24 Nisan 1915, aslında Ermeni kadın ve çocuk kırımıdır. Gerek ölüm yürüyüşlerinde ve ölüm merkezlerinde (Türkiye ve Suriye’nin 25 ayrı bölgesinde ve farklı yerlerinde imha ve yok etme kampları kurulmuştur) olsun gerekse Türkleştirme ve İslamlaştırma politikasının en ağır ve en trajik yerinde yüz binlerce kadın ve çocuk var olmuştur. Yüz binlerce Ermeni kadın ve çocuk, ölüm yollarında ve merkezlerinde tecavüze uğramış, ölüme itilmişlerdir. Küçük bir yaşama şansına bile sahip olmamaları için derin kuyulara atılmışlardır.

Ölüm yollarında sayısız kadın tecavüze uğramıştır. Köle pazarlarında satıldılar, işkencelere maruz kaldılar. Her bir Ermeni kadının ve yetim çocuğun içinde saklayıp gizlediği sayısız acı hikayesi vardır.

1915’te yaşananlar bir buçuk milyon Ermeni’nin silinip gittiği korkunç Ermeni Holokust’udur.

Türk devleti yağma-inkar-asimilasyona dayalı politikalarını bugün de sürdürüyor. Yalnızca yaptığı soykırımı inkar etmekle kalmıyor; faşist yönetim Kürtler, Aleviler, işçi ve emekçiler, kadınlar, LGBTİ+lar, göçmenler ve Rojava, Karabağ, Irak Kürdistanı üzerinden de bu politikalarını sürdürmeye devam ediyor. Yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz?

– TC devleti sistematik bir zulüm merkezidir. Bir soykırım ve ırkçılık üssüdür. TC’nin bir asırdan fazladır sürdürdüğü Türkiye’yi Türkleştirme ve İslamlaştırma hayali günümüze dek devam etmektedir. Düşmanlık ve yok etme politikası sadece Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan halklara, farklı inançlara karşı sürmemektedir. Benzer politika ülke sınırları dışında da devam etmektedir. Turan hayalleri, işgalci ve yağmacı politikalar Rojava, Karabağ, Irak Kürdistanı’nda da sürmektedir.

Bir devletin dış politikası iç politikasının yansımasıdır. İçerde en azgın faşist politikaları uygulayan ceberrut bir devlet elbette ki dışarıda da benzer politikaları uygulayacaktır. Bin yıldır ve son yüzyıldır hegemonik ve baskıcı bir devlet aklı geleneği ve şekillenişi vardır. Büyük bir alt üst oluş ve sarsıcı bir devrim olmadan zulüm merkezi soykırım politikalarından ve gözü dönmüş ırkçılıktan vazgeçmeyecektir.

– İbrahim Kaypakkaya, Ermeni soykırımını kimsenin söylemeye cesaret dahi edemediği süreçte ilan etmiştir. Siz onun ardılları olarak Soykırımının 108. yılında buradan bir çağrı yapacak olsanız neler söylerdiniz?

– İbrahim Kaypakkaya yoldaş, soykırım gerçeğinin gözünün içine korkmadan bakarak zalimlerin karşısında durup hesap sormuş bir önderdir. O sadece işçilerin, ezilenlerin, kadınların, Kürtlerin, Alevilerin önderi değildir. Aynı zamanda başta Ermeni halkı olmak üzere Ortadoğu halklarının önderidir. Özgürlük ve kurtuluş arayan hak ve adalet talep eden her mazlumun önderidir. Kaypakkaya yoldaşa yüzümüzü dönerek onu dikkatle ve ciddiyetle dinleyeceğiz. Ve cesaretle onun ayak izlerine basarak özgürlüğe yürüyeceğiz. Onu ne kadar doğru anlarsak özgürlüğün ve kurtuluşun yoldaşı olabiliriz.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş bilgeliğin ve cesaretin önderidir. O aynı zamanda soykırım yaşamış, her tarafı kılıç yarasıyla parçalanmış mazlum Ermeni halkının da önderidir. Bundandır ki Armenak Bakır, Nubar Yalım, Manuel Demir, Hayrabet Honca, Nubar Ozanyan yoldaşlar büyük bir bedel ödeme pahasına onun hakikat yolunda yürüyerek sonsuzluğa yürümüşlerdir.

Her Ermeni soykırımı anıldığında ilk başta hatırlanması ve ideallerine sahip çıkılması gereken kişi önder İbrahim Kaypakkaya’dır. Kaypakkaya yoldaş, 24 Nisan vesilesiyle bir kez daha karanlığı parçalayan yolumuzu aydınlatan meşale olmaya devam ediyor. Hiçbir inkar ve saklanmaya çalışılan hiçbir çaba İbrahim Kaypakkaya yoldaşın ışığını gölgeleyemez.