TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı’ndan: “Fırtınalar Yaratacak Damla Biz Olmalıyız”

Fırtınalar Yaratacak Damla Biz Olmalıyız!

Yoldaşlar, Gençler, Kadınlar, Göçmen Emekçiler, Kaypakkaya’nın Yoldaşları, Merhaba;

Düşünce ve idealler insanların toprağa düşüşünden sonra yaşamaya devam ediyorsa ölümsüzlük esastır. Yarım asra yakın bir zamana rağmen onun görüş ve idealleri bir yol gösterici olarak kabul edilip, onun mücadele yolunda yürünüyorsa Kaypakkaya yoldaş ölümsüzlüğe devam ediyor.Ve biz partimiz TKP-ML’nin militanları, TİKKO savaşçıları olarak önderimiz Kaypakkaya yoldaşı mücadele içinde ölümsüzleştirmenin ve ideallerine bağlı kalmanın sözünü veriyoruz.

Dünya ve ülkemiz dünden daha fazla yaşanılmaz haldedir. Açlık, yoksulluk, bitmek bilmeyen zulüm dünden daha fala çekilmez haldedir. İşçilerin emekçilerin yarattıkları zenginlikler daha fazla talan edilmektedir. Daha fazla yoksul emperyalist haydutların yağma savaşlarında katledilmekte, sürgün yollarında ölmektedir. Biz emekçilere yokluktan, ölümden, acı ve çile dolu bir yaşamadan başka bir şey sunmayan emperyalist kapitalist dünyadan beklentimiz kalmamalıdır. Yarattığı krizden çıkamayanın toplumsal sorunlara çözüm bulması mümkün değildir. Ülkemizde AKP-MHP faşist iktidarı diktatörlüğüne devam etmektedir. Özgürlüğe, adalete, eşitliğe ait kırıntı bile bırakmayan zalimler, halkımızı yoksullukla ve baskıyla terbiye etmeye çalışmaktadır.

İşçiler, emekçiler, sömürü ve baskıdan kurtulmak isteyen Kürtler, Aleviler, kadınlar, tutsaklar, LGBTİ’ler özgürlük istemeye devam ediyor. Özgürlük ekmek ve su gibi yaşamsal ihtiyaç olmaya devam ediyor. Yaşanılması her gün daha zor olan ülkemizde bizleri kurtaracak olan Demokratik Halk Devrimi’dir. Devrim dışında başka hiçbir yol bizleri kurtuluşa götürmez. Partimiz TKP-ML devrimi gerçekleştirecek iddia ve cürete sahiptir. İddia ve cüretini gerçekleştirdiği 1. Kongresiyle deklare etti. Bugün bize düşen görev iddia ve cüretin öznesi olmaktır. Beklemek, izlemek, özgürlüğü ve kurtuluşu arayanların tercihi olamaz. Tarihin sahnesinde yerimizi almanın zamanı geldi.

İstemek yetmez yapmalıyız! Beklemek olmaz harekete geçmeliyiz!

Tıpkı Nubar Ozanyan gibi, tıpkı Lorenzo gibi yapmalıyız!

Biz varsak ölüm ve açlık yok olur. Biz varsak kötülükler son bulur. Biz varsak her şey anlamlı ve güzel olur.

Umut ve iddia biz olmalıyız! Cüret ve cesaret biz olmalıyız! Direniş ve kavga biz olmalıyız! Fırtınalar yaratacak damla biz olmalıyız!

Şan Ve Onur Olsun Partimiz TKP-ML’ye!

Şan Ve Onur Olsun Önderimiz Kaypakkaya’ya Yoldaşa!

Kaypakkaya Yoldaş Ölümsüzdür!

Yaşasın Halk Savaşı!

TKP-ML TİKKO Genel Komutanlığı

11 Mayıs 2019