TKP/ML-TİKKO Ortadoğu Bölge Komitesi: “Kaypakkaya Kobane’de yaşıyor, savaşıyor!”

Kaypakkaya Kobane’de yaşıyor, savaşıyor!

18 Mayıs faşizmin zindanlarını yıkarak karanlıkları parçalama günüdür. Özgürlük idealini ve düşünü can bedeli bir mücadeleyle yaşatma günüdür. Karanlığın en koyu anında bedenlerini ateşe vererek özgürlüğe ve aydınlığa sahip çıkan devrimcilerin şanlı direniş günüdür. Sömürü ne kadar ağır, zulüm ne kadar barbarca olursa, sömürü ve zulme karşı savaş ve direnişte o kadar görkemli ve büyük olur. Egemenler her zaman işçi ve emekçileri sömürü ve zulümle yönetmeye çalışır. Onları kölece bir yaşamı kabul etmeye zorlar. Devrimin, kurtuluşun öncü ve önderleri ise özgürlük ve kurtuluşa ancak savaşıp direnerek varılacağını göstermeye ve öğretmeye çalışmışlardır. Bunun için her türlü bedel ödemeyi göze alarak savaşıp direnmiş, bedenleriyle özgürlük yolunu aydınlatmışlardır. Düşmanın ne vahşi ve barbar işkenceleri ne de karanlık zindanları onların devrim yolunda onurlu yürüyüşlerini engelleyememiştir. Onların özgürlük ideallerine zincir vuramamıştır.

İbrahim Kaypakkaya, kurtuluşun yolu ve çizgisidir.

Haki Karer ve Dörtler özgürlüğün ölümsüz adıdır.

TKP/ML-TİKKO Ortadoğu Bölge Komitesi

18 Mayıs 2015