Ulaş Bayraktaroğlu Anıldı!

Ulaş Bayraktaroğlu (Mehmet Kurnaz) Için Anma Etkinliği Düzenlendi

9-16 Mayıs Ölümsüzler Haftası kapsamında, 9 Mayıs 2017 tarihinde Rakka’da ölümsüzleşen Ulaş Bayraktaroğlu (Mehmet Kurnaz) için DKP/BÖG tarafından örgütlenen anma etkinliği gerçekleştirildi.

Anma etkinliğine Halkların Birleşik Devrim Hareketi bileşenleri TKP-ML/TİKKO, TKEP/L, THKP-C/MLSPB, MKP ve Şehit Aileleri derneği katıldı.

Yapılan askeri törenin ve saygı duruşunun ardından anmaya katılanlar konuşmalarını yaptılar.

DKP/BÖG adına konuşmasını yapan Mustafa Suphi “Ölümsüzler haftasında sizleri Ulaş Bayraktaroğlu, ölümsüzlerimiz ve Mayıs ayı şehitleri önünde saygı ile eğilerek partim adına devrimci duygularımla selamlıyorum. Ulaş Bayraktaroğlu mücadelenin her alanında teorisi ve eylemi ile öncü olan bir yoldaştı. Teorisini üreten ve bunu hayata geçiren bir devrimci pratiği vardı. Türkiye işçi sınıfına ait bütün barikatlarda, zindan direnişlerinde bulunduğu her alanda direnişi temsil eden ve devrimci bir pratiği hayata geçiren öncü ve komutan yoldaşımız oldu.

Ulaş Bayraktaroğlu emperyalizmin on yıllardır sürdürdüğü sömürü ve işgal politikaları doğrultusunda Türkiye egemenlerinin rol almasıyla birlikte ülkeyi sert bir faşist rüzgarın kuşatacağı bilinciyle bizlere öncülük etmiştir. Devrimci yaşamı boyunca legalizme hapsolmuş, mücadeleyi sadece siyasal demokrasi hattına hapsetmiş geldiği gelenek değil, büyük bir kesimi parçalamak için büyük bir çaba sarfetmiştir. Onun yaşamına tanık olanlar bunu bilir. Legalizmi parçalamak için genç yaşından itibaren hem ideolojik olarak hem devrimci pratiği ile ciddi bir öncülük ve önderlik etmiştir. Bunu yaşamı boyunca yapmıştır, düşman da iyi bilir. Ulaş Bayraktaroğlu’nu durdurabilmek için cezaevlerine koymak zorunda kalmıştır. O cezaevlerini direnişin, eğitimin ve kopuşun derinleştirilmesi noktasında kullanmıştır.

Yoldaşımız emperyalizmin Suriye savaşıyla birlikte başlayan pozisyonunda, bu süreci karşılayabilmenin tek yolunun faşizme karşı ve her türlü saldırısını boşa düşürebilecek Marksist-Leninist bir savaş örgütünün inşasından başka bir yol olmadığı bilinciyle bizlere, onlarca kadrosuna, yüzlerce militanına öncülük ve önderlik etmiştir. Önderimiz Ulaş Bayraktaroğlu öncülüğünde partileştik, ölümsüzlerimizin mücadele pratikleriyle kavgayı büyüttük, şimdi onlara olan sözümüzle mutlaka kazanacağız” dedi.

KKB/KÖG adına konuşmasını yapan Eylem Keçer “Dünyanın dört bir yanında ve tüm zamanlarında patriyarkaya, kapitalizme ve faşizme karşı savaşan partimiz ve devrim saflarında direnerek bayraklaşan ölümsüzlerimizin mücadelesi önünde saygıyla eğiliyorum.

Yoldaşlar, bizler Komutan Ulaş Bayraktaroğlu nezdinde 9-16 Mayıs Ölümsüzler Haftasını sadece anmak ile değil ölümsüzlerden devraldığımız mücadele bayrağını bir adım daha ileri taşıyarak faşizme karşı mevziler kazanarak anlam bulacağının bilincindeyiz. Kuşkusuz ki Cemre, Zahide ve İdil nezdinde ölümsüzlerimizin yakmış olduğu bu mücadele ışığının taşıyıcısı olacağız. Tüm parti ölümsüzlerimizin izinde partiyle zafere ulaşacağız” dedi.

TKEP/L adına yapılan konuşmada “Yoldaşlar, Ulaş Bayraktaroğlu yarını bugünde yakalayan pratiğiyle birleşik devrimin yolunu işaret ederek en önde yürüyenlerdendi. Birleşik devrimimizin yol açıcılarındandı. Bu yol yolumuzdur. Ölümsüz anısını yaşatacak, onun, Sinan’ların, Bayram Ali’lerin, Tirej’lerin, Orhan’ların, Arin’lerin, Ulaş’ların birleşik devrim düşlerini gerçek kılacağız. And olsun ki kazanacağız” denildi.

MKP adına yapılan konuşmada “Yoldaşlar, 68 gençliğinin çıkışı ve 71 devrimci kopuşunun bıraktığı mirası sürdürmenin, faşizme karşı savaşın ancak ve ancak sokakta, mevzide kazanılacağının timsali komutan Mehmet Kurnaz, Ulaş Bayraktaroğlu ve yoldaşlarının Gezi, Rojava ve Türkiye, Kuzey Kürdistan’daki isyanıdır.

Dostlar, yoldaşlar Mayıs ayı tüm bu tarihsel olayların gelişmesinde rolünü üstlenmiş bir izdüşümdür. İzdüşümünün bir yansıması olarak ölümsüzler haftasın da devrimci mücadelemizin ısrarı, inadı ve bilincinin özgürlük mücadelesinde yükselen bir kutup yıldızıdır.

Onların kavgasını sosyalist halk savaşında yaşatacak ve toprağı kan kızıl rengine çevirdikleri mücadelelerini ilerleterek zaferle taçlandıracağız” denildi.

TKP-ML/TİKKO adına konuşmasını yapan Cemil Amed “Herkes özgürlük ister ama bazı insanlar var bu özgürlüğü en güçlü şekilde ister ve onlar öncü olur. Biz Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş şahsında özgürlüğü en güçlü isteyen bir öncü olarak kabul ediyoruz. Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş sadece kendi toprakları içerisinde bir öncülük rolü oynamamıştır. O Taksim’de Haziran Ayakalanması’nda büyük bir öncü olarak rol oynamış, onu ülkemizden Rojava’ya taşımıştır. Ve bu bir direniş köprüsü olmuştur.

Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş aynı zamanda tarihi günümüze taşımıştır. Ulaş’tan Ulaş’a yolu açan bir yoldaştı, bir türküydü. Sadece şehir direnişlerinde yer alarak öncülük yapmadı Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş….

Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş aynı zamanda Kır’ların ateşinde de öncülük yaptı. Bu anlamıyla da farklı bir kimliğe ve farklı bir karaktere sahipti. Ulaş Bayraktaroğlu yoldaş sadece kendi örgütünün öncüsü ve komutanı olmadı. Bu topraklarda mücadele eden her devrimcinin yoldaşı oldu, komutanı oldu, onun sevgili Mehmet’i oldu.

Biz sevgili Mehmet’imizi unutmayacağız. Biz sevgili Mehmet yoldaşımızı asla unutmayacağız. Onun taşıdığı idealleri, bıraktığı mücadeleyi devam edeceğiz” dedi.

Şehit Aileleri adına yapılan konuşmada ise “Mayıs ayının şehitler ayı olduğu vurgusu yapılarak Deniz’ler, Dört’ler, İbrahim Kaypakkaya’lar bu ayı devrimci kılmıştır. Ulaş Bayraktaroğlu devrimciliğini, devrim öncülerini, önderlerini andığımız bir ayda önderimiz olarak anıyoruz. Türkiye sosyalistlerinin mücadelesine önemli katkıda bulunan Mehmet Kurnaz’ın mücadelesini, şehitlerimizin mücadelesini yaşatacağız. Şehit Namırın” denildi.

Anma etkinliği yapılan konuşmaların ardından Devrim Şehitleri Ölümsüzdür, Şehit Namırın sloganları ile sonlandı.