Zeki Uygun

Zeki Uygun

Zeki Uygun yoldaşın makalesi, “TARİH 26 ARALIK’LARI, 12 EYLÜL’LERİ DE YARGILAYACAKTIR!
Bir Siyasi Mahkumun Kamuoyuna Açıklaması”
ikk-sayı-54- Mart 1984, sayfa 44