Zeki Uygun

Zeki Uygun

Zeki Uygun yoldaşın makalesi, “TARİH 26 ARALIK’LARI, 12 EYLÜL’LERİ DE YARGILAYACAKTIR!
Bir Siyasi Mahkumun Kamuoyuna Açıklaması”
ikk-sayı-54_Mart 1984- sayfa 27