Züleyha Sap

Züleyha Sap

Ölümsüzleştiği Tarih: 30 Aralık 2022

Züleyha yoldaş, 1960 yılında Yozgat’ta emekçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Lise öğrenimi süresince Yozgat’ta kalır. 1970’lerin başlarında işçi olarak Avusturya Bregenz’e gelen babası, 1978’de ailesini de yanına alır.

70’li yıllar, bir yandan ülkede ve dünya konjonktüründeki sınıf mücadelesinin yarattığı etkiyle, diğer yandan Türkiyeli işçilerin ortak sorunlarının çözüm ihtiyacının yarattığı etkiyle, örgütlenme ihtiyacının yoğun hissedildiği yıllardı.

Züleyha genç yaşına rağmen toplumsal sorunlara olan duyarlılığı ve aile çevresinin partimiz faaliyetçisi olması, Züleyha yoldaşın dikkatini çeker. Partimiz taraftarlarıyla birlikte hareket eder ve1979 itibariyle Voralberg’teki demokrasi mücadelesinde yerini alır.

Yoldaş Avusturya’ya geldikten kısa bir süre sonra bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlar. Bir yandan da kendisini politik olarak geliştirir. Parti örgütü Züleyha yoldaşı bulunduğu alanda parti örgütlemesi içinde örgütler. 1981 yılına kadar Voralberg bölgesinde kalan Züleyha yoldaş bu alandaki kitle örgütleri içinde görevler üstelenir. 1981 yılında Viyana’ya yerleşir. 1983 yılının sonuna kadar bu alanda bir yandan parti faaliyeti sürdüren yoldaş, diğer yandan da Viyana’daki kitle dernekleri içinde kadın faaliyetinde sorumluluklar üstlenir. 1983 yılında ailesiyle birlikte tekrar Voralberg’e geri döner.

1990 yılında ailesiyle birlikte İsviçre’ye yerleşir ve mücadelesine burada da aktif bir şekilde sürdürür. Hastalığına kadar demokratik kitle örgütleri ve kadın özgürlüğü mücadelesinde aktif olarak yer alır.

Züleyha yoldaş Barbara Ana Kistler yoldaşla ilk tanışan yoldaşlardan biridir.

Züleyha yoldaş yılgınlık nedir bilmez, yaşamda karşılaştığı bütün zorlukların üstesinden gelmeye çalışırdı. Yakalandığı amansız hastalığa karşıda 9 yıl gibi bir süre olağan üstü bir direnç gösterdi.

Hiçbir zaman yaşama olan bağlılığını ve direncini, mücadele azmini yitirmedi. Son ana kadar yaşama sıkı sıkı bağlı kaldı.

Züleyha Sap yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML taraftarıydı.