Afganistan- Hindistan Halk Savaşını Destekleme Komitesi: Tüm siyasi̇ tutukluların serbest bırakılması için mücadele!

Hindistan’daki siyasi tutukluların serbest bırakılması için yürütülen kampanya hakkında Afganistan- Hindistan Halk Savaşını Destekleme Komitesi Deklarasyonu (13-19 Eylül 2022)

Tüm siyasi̇ tutukluların serbest bırakılması için mücadele!

CMPA, yoldaş Pandu Naroti’nin 25 Ağustos 2022’de Modi hükümetinin faşizm hapishanesinde 33 yaşında öldürülmesini şiddetle kınamaktadır. 2013 yılında Hindistan Komünist Partisi (Maoist) ile olan ilişkisi nedeniyle tutuklanarak hapishaneye konulan Naroti yoldaş, daha sonra Delhi Üniversitesi eski rektörü ve Devrimci Demokratik Cephe lideri G.N. Saibaba ve diğer bazı arkadaşlarıyla birlikte ömür boyu hapse mahkûm edilmiş ve bu yıl Modi faşist rejiminin hapishanesinde tıbbi tedavinin reddedilmesi nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Geçen yıl Hintli Adivasi hakları aktivistlerinden yoldaş Fr. Stan Swamy, Modi’nin faşist hapishanesinde hastalık nedeniyle öldü.

Tüm Maoist siyasi tutsakların ve Hintli devrimcilerin demokratik eylemlerinin suçu, hayatlarını yeryüzünün yüz milyonlarca talihsiz insanını sömüren, ezen, ayaklar altına alan ve kanını emen yıkıcı ve gerici bir sisteme karşı sürekli ve aralıksız mücadeleye adamış olmalarıdır. Onlar hayatlarını sınıfsal, toplumsal cinsiyete dayalı, ulusal ve emperyalist baskıya karşı mücadeleye adadılar. Hayatlarını, her gün 6.000 çocuğun ölümünden doğrudan sorumlu olan bir sisteme karşı mücadeleye adadılar. Açlık, yoksulluk ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölen çocuklar. Çokuluslu şirketlerin kar elde etmesini düzenlemek için on milyonlarca Hintliyi yaşam alanlarından tahliye eden ve geçim kaynaklarını yok eden bir sistem.

Evet! Tüm Maoist siyasi tutsakların ve Hintli devrimcilerin demokratik eylemlerinin suçu, tüm bu zulümlerin tarihe gömüleceği daha iyi bir dünya için düşünmek, hayal etmek ve mücadele etmektir. Ancak utanmadan dünyanın “en büyük demokrasisi” olduğunu iddia eden Hindistan’ın gerici hükümeti için bu gerçek bir hatadır. Böyle bir durum, sınıflara, kastlara ve cinsiyetlere bölünmüş asimetrik bir toplumda, herkes için demokrasinin gülünç bir gösteri ve sömürü ve baskı sisteminin çirkin gerçekliğini örtmek için bir örtü olduğu gerçeğini açıklamaktadır. Gerçek şu ki, bu en büyük demokrasi, Hindistan’daki komprador ve feodal burjuvazinin engerek benzeri ve asalak egemenliğini sağlamak için siyasi bir şiddet ve baskı makinesinden başka bir şey değildir.

Hindistan’ın gerici hükümetinin bu suçların sorumluluğundan kaçmasına izin vermeyelim!

Afganistan-Hindistan Halk Savaşını Destekleme Komitesi, tüm devrimci kişi ve örgütleri, siyasi aktivistleri, sosyal adalet arayanları ve devrimci kitleleri Hindistan gerici hükümetinin suçlarına karşı mücadele etmeye, direnmeye ve bu suçları teşhir etmeye; Hindistan faşist rejimi tarafından hapsedilen tüm Maoist siyasi tutsakları ve Hintli devrimcilerin demokratik kimliklerini tüm güçleriyle savunmaya ve Hindistan hükümetine siyasi tutsakların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine erişimine izin vermesi için baskı yapmaya ve tüm Maoist siyasi tutsakların ve Hintli devrimci demokratik kişilerin derhal serbest bırakılmasını talep etmeye çağırmaktadır.

Hindistan’daki devrimci halk savaşıyla ve Hindistan’ın devrimci halkının mücadelesiyle dayanışmada ve tüm siyasi tutsakların serbest bırakılması mücadelesinde herhangi bir duraklama olmasına izin vermeyelim.

Hindistan’ın faşist hükümetinin tüm siyasi tutsaklarının serbest bırakılması için yapılan enternasyonalist çağrıya katılıyoruz. Uluslararası Hindistan Halk Savaşını Destekleme Komitesi tarafından 13-19 Eylül 2022 tarihleri arasında siyasi tutsakların serbest bırakılması ve Hindistan’daki insansız hava aracı saldırılarına derhal son verilmesi talebiyle planlanan enternasyonalist ortak eylem haftasına tam destek veriyoruz.

Yaşasın Hindistan’daki devrimci halk savaşı!

Yaşasın Hindistan’ın devrimci kitleleri!

Yaşasın hapsedilen devrimin cesur yoldaşları

Kahrolsun Hindistan’ın gerici hükümeti!

Kahrolsun Modi’nin faşist rejimi!

Afganistan- Hindistan Halk Savaşını Destekleme Komitesi

10 Eylül 2022