Afganistan Komünist (Maoist) Partisi MK: Yoldaş Farhad’ın ölümü vesilesiyle yapılan duyuru

 Yoldaş Farhad’ın ölümü vesilesiyle yapılan duyuru

(1957-2023)

AK(M)P Merkez Komitesi, AK(M)P’nın, diğer Afgan Maoistlerinin ve dünyanın diğer ülkelerindeki Maoist parti ve örgütlerin tüm kadrolarını, üyelerini, destekçilerini, C(M)PA’nın ikinci bölge komitesi üyesi “Farhad” Yoldaş’ın 27 Ocak 2023 Cuma günü 65 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle bildirir.

Yoldaş “Farhad” 1957 yılında doğdu ve tüm acılara, zorluklara ve sıkıntılara göğüs gererek 1980 yılında üniversiteyi lisans derecesiyle tamamladı. Öğrenciliği sırasında Şola-i Cavid’in savunucuları grubuna katıldı.

“Farhad” yoldaş, kraliyet ailesinin aşağılık rejimine karşı mücadelesine gençliğinde başladı ve 1357 SH (Nisan Darbesi, 27-28 Nisan 1978) utanç verici Saur darbesi ve ardından Aralık 1979’da Rus sosyal-emperyalist güçlerinin Afganistan’ı açık işgalinden sonra, 7. Saur darbecilerine karşı yükselen muhalefete katıldı ve siyasi, ulusal-demokratik ve devrimci faaliyetlerini sürdürdü.
Yoldaş Farhad 1981’de sürgün edildi ve Mücahit partilerin kontrolü altında olan memleketine yerleşti. 1982’de ülkeyi terk ederek İran’a kaçtı. Mücadelesi sırasında “Afganistan İşçileri Devrimci Birliği”ndeki yoldaşlarından biriyle yakın temas halindeydi ve onunla düzenli olarak işbirliği yaptı.

Afganistan’ın 7 Ekim 2001’de işgalci ABD emperyalizminin başını çektiği emperyalist işgalciler tarafından işgal edilmesinden sonra, dizginlenemeyen emperyalist işgalcilere ve onların kukla rejimine karşı harekete geçti ve düzenli mücadelelerine başladı.

2002’de komünist hareketin (Marksist-Leninist-Maoist) birleşme süreci başladığında bunu destekledi ve 1 Mayıs 2004’te AK(M)P’nın program ve tüzüğünün yayınlanmasından sonra bunu onayladı ve parti üyeliğini kabul etti.
2008’de 15 Numaralı Bölge Komitesi üyesi oldu ve 2009’da 15 Numaralı Bölge Komitesi Kültür Komitesi sorumluluğunu üstlendi ve 2011’den beri bu pozisyonu iyi bir şekilde ilerletti. 2011’de AK(M)P ve Amerika Devrimci Komünist Partisi (RCP) arasındaki ideolojik-politik mücadele yoğunlaştığında, AK(M)P’nın duruşunu kesin bir şekilde destekledi ve “Avakian’ın yeni sentezlerini” hümanist ve revizyonist olarak nitelendirdi ve reddetti.

Amerika Devrimci Komünist Partisi’nin manifesto ve anayasasında önerilen post-Marksist-Leninist-Maoist çizgiye karşı bölgede partinin semineri düzenlendiğinde, Farhad Yoldaş bölge komitesindeki diğer yoldaşlarla birlikte seminerin güvenliğinin sorumluluğunu üstlendi ve seminerin sonuna kadar bu görevi iyi bir şekilde yürüttü.

2014 yılında rahatsızlığı nedeniyle partinin ikinci kongresine katılamamış ancak gönderdiği mesajla AK(M)P’nın ikinci kongre sürecine tam destek vermiştir.
İkinci Tüm Parti Kongresi’nin başarılı bir şekilde işlenmesinden sonra, yoldaş Farhad (02) numaralı bölge komitesinin bir üyesi oldu. Bu sorumluluğu 2019’dan beri iyi bir şekilde taşıdı. 2019’da Katar barış süreci konusu gündeme geldiğinde, Farhad yoldaş iki numaralı bölge düzeyinde Taliban’a karşı kararlı ve ilkeli bir duruş sergiledi.

Ziya yoldaşın ölümünden sonra gençliğe mücadele morali vermiş ve her zaman genç neslin eski yoldaşların boşalan yerlerini doldurması gerektiğini hatırlatmış ve yoldaşlara partinin damarlarında yeni kan akması gerektiğini öğütlemiştir.
Yoldaş Ziya’nın ölümünün birinci yıldönümünde bölgesel düzeyde düzenlenen etkinliklere katılmış ve Ziya Yoldaş için “Sen gittin ve bahar tarlasından otlar gitti” başlığı altında bir şiir yazmıştır ki bu şiir partinin web sitesi ve yayınlarının Farsça bölümünde yer almaktadır.

Yoldaş Ferhad yetenekli bir şair, eleştirmen ve uzmandı ve partinin yayınları için iyi bir yazardı. Her toplantıda günün meselelerini ideolojik-politik bir bakış açısıyla tartışırdı.

Ne yazık ki ölüm bu değerli yoldaşımıza izin vermedi ve 27 Ocak 2023 Cuma günü geçirdiği kalp krizi nedeniyle 65 yaşında aramızdan ayrıldı.
Yoldaşlar;
“Ferhat” yoldaşın ölümünün yarattığı üzüntüyü bir mücadele gücüne dönüştürelim ve onun Maoist bir devrimci olarak anısını canlı ve kalıcı tutalım. Anısı kutlu, yolu aydınlık ve kızıl olsun!

Afganistan Komünist (Maoist) Partisi

Merkez Komite

27 Ocak 2023