Devrim mücadelesinde ölümsüzleşerek ipi göğüsleyen yoldaşlarımızın ailelerine…

Açıklama No: 2019/04

 

Devrim mücadelesinde ölümsüzleşerek ipi göğüsleyen yoldaşlarımızın ailelerine…

İnişleri çıkışları, yenilgileri zaferleri, başarıları yetmezlikleri ile 47 yıllık tarihimizin en önemli halkaları olarak ölümsüzlüğe uğurladığımız yoldaşlarımızın ailelerini partimiz TKP-ML’nin 1. Kongre’sini gerçekleştirmenin coşkusu, atacağımız adımlara ilişkin aldığımız kararları uygulama kararlılığı ve güçlü bir irade oluşturmanın gururu ile selamlıyoruz.

Ülkemizde faşizm koşullarının giderek derinleştiği, Kürt-Türk uluslarından ve çeşitli milliyetlerden halkımızı ve onların mücadelesini cendere altına almaya çalıştığı, tüm halka diz çöktürmeyi hedeflediği koşullarda, Partimiz TKP-ML, aldığı tüm yaraları sarma, varlık nedeni olan devrimi gerçekleştirme iradesine sahip olduğunu, gerçekleştirdiği Kongre ile beyan etmiştir. Bu beyanımızın gereklerini yerine getirmek için atacağımız tüm adımlarda, ölümsüzlüğe uğurladığımız yoldaşlarımızın ayak izleri bizlere yol gösterecektir. Partimiz halkın hizmetinde, halkın denetiminde, halkla birlikte yürümeyi, bu yürüyüşte halkın dolaysız özne olmasını devrimi gerçekleştirmenin koşulu olarak görmektedir. Bunun için de başta siz şehit aileleri olmak üzere tüm halkımızı yaralarımızı birlikte sarmaya, yaşamı bize cehenneme çeviren egemenlere karşı mücadeleyi birlikte örmeye çağırıyoruz.

En hızlı bir şekilde yükseğe sıçramalar, tarihsel koşullar içinde, hep en dipten başlayarak gerçekleşir. Bugün faşizmin gemi azıya alması, buna karşı direnişin güçten düşmüş olması, kitle hareketlerinin belli oranda geri çekilişi bizleri umutsuzluğa düşürmemelidir. Umudu kırılan, kendisine, birbirine, halkın örgütlü gücüne, devrimin öncüsü Komünist Partiye güveni kırılan bir halkın, mücadele etmek için elinde binlerce gerekçesi olsa da harekete geçmesi mümkün değildir. 1. Kongremiz, bu umudu ve güveni tekrar güçlü bir şekilde inşa etmenin yolunu açmıştır. Ama bu sadece bir adımdır, kağıt üzerinde kalan güzel sözlere değil, hareket etmeye, irademizi daha da güçlendirerek “işe koyulmaya”, kararlılığımızı devrim pratiğinde göstermeye ihtiyacımız olduğu açıktır. İşte, çıkış noktamız tam da budur.

Ölümsüzleşen yoldaşlarımızın aileleri, yakınları, Partimiz için sadece duygusal bir değer değil, halkımızın bir parçası olarak Parti saflarımızda örgütlenmesi için çağrı yaptığımız, devrimin özneleridirler. Tıpkı 20 Eylül 2017 tarihinde yitirdiğimiz, Partimizin yılmaz savunucusu, devrim mücadelesinin bir parçası olan Güzel Şahin yoldaşımız gibi… O sadece Güzel Anamız değil, hapishaneler mücadelesinden kadın çalışmalarına, demokratik eylemlerden Partimizin yaşadığı darbeci-tasfiyeci süreçte gerilla alanıyla ilişkilenmek için gösterdiği çabaya kattığı değerlerle birlikte Güzel yoldaşımızdı. Tam da bu nedenle Partimiz TKP-ML, 1. Kongre’sinde aldığı kararla, 17 Eylül 2017 tarihinde ölümsüzleşen Serdar Can yoldaşımızla birlikte Güzel Şahin yoldaşımızı TKP-ML Onur Üyesi ilan etmiştir. Bu iki önemli değerin yoldaşı olmaktan gurur duyuyoruz.

Ellerindeki enternasyonal proletaryanın kızıl bayrağını kendilerinden sonrakilere devrederek ölümsüzleşen başta dört genel sekreterimiz İbrahim Kaypakkaya, Süleyman Cihan, Kazım Çelik ve Mehmet Demirdağ olmak üzere, tüm şehitlerimizin ayrı ayrı değerleri ve kattıklarıyla devrim mücadelemiz sürüyor. Kongremizi, Ağustos 2017’de Rojava’da ölümsüzleşen Nubar Ozanyan yoldaşa atfetmemiz, atacağımız adımların ve örgüt anlayışımızın niteliğine dair yapılan bir vurgudur. Komünist kişiliği tüm hücrelerine kadar yaşama geçirerek, mütevazi devrimciliğin, halka hizmetin, devrimin görevlerine sarılmanın, Partiyle koşulsuz yürümenin en billur hali olan Nubar yoldaşımız şahsında tüm Parti ve devrim şehitlerimiz önünde saygıyla eğiliyoruz.

 

YAŞASIN PARTİMİZ TKP-ML, HALK ORDUSU TİKKO, GENÇLİK ÖRGÜTÜMÜZ TMLGB, KADIN ÖRGÜTÜMÜZ KKB!

ŞEHİTLERİMİZ TOPRAKTA TOHUM, HASADIMIZ DEVRİM OLACAK!

PARTİYLE DEVRİME, ŞAN OLSUN 1. KONGRE’MİZE!

 

TKP-ML Merkez Komite Siyasi Büro

Nisan 2019