FKP: Devrimci Dava Marcos’un Af Teklifinden Çok Daha Büyüktür

Devrimci Dava Marcos’un Af Teklifinden Çok Daha Büyüktür

Marco Valbuena | Baş Bilgi Sorumlusu | Filipinler Komünist Partisi

25 Temmuz 2023

Marcos dün Filipin Kongresi önünde yaptığı konuşmada, Filipin halkının devrimci silahlı mücadelesinden vazgeçecek herkes için bir af ilan edeceğini duyurdu.

Komünistler ve devrimci savaşçılar Filipin halkının özlemlerine sadık kalmaya devam etmektedir. Filipinler Komünist Partisi ve Yeni Halk Ordusu, Marcos’un haince af ve teslimiyet teklifini kesin bir dille reddedecektir. Bu teklif, ek bir aldatma ve baskı aracı olarak şiddetle teşhir edilecek ve kınanacaktır.

Gerçek ulusal özgürlük ve sosyal adalet için devrimci dava, Marcos’un herhangi bir af teklifinden çok daha büyüktür. Devrimciler bencilce kişisel kazanç arzusuyla değil, halka hizmet etmek ve halkla birlikte mücadele etmek için özverili bir adanmışlıkla motive olurlar.

Marcos af teklifiyle son derece küstahça davranmaktadır. Yeni Halk Ordusu’nun Kızıl savaşçılarının, kendilerini adadıkları çok daha büyük halk davasından vazgeçmeleri karşılığında birkaç bireysel imtiyaz elde etmek için sıraya gireceklerini düşünmekle ciddi bir hata yapmaktadır.

Tarih, karşıdevrimci devletin af tekliflerini devrimci güçlere karşı nasıl şeker kaplı mermiler olarak kullandığını göstermektedir. ABD sömürge hükümeti 1905 yılında Filipinli özgürlük savaşçısı Macario Sakay’a af teklif etmiş, ancak daha sonra 1907 yılında idam etmiştir. 1946’da Hukbalahap’ın bazı liderleri Quirino’nun af programıyla kandırılmış, ancak birkaç ay sonra öldürülmüşlerdir.

Askeri darbe ve dev kitle hareketlerinin birleşimiyle iktidara gelen Corazon Aquino ve Gloria Arroyo af ilan etmeye ve bazı siyasi mahkumları serbest bırakmaya zorlandı. Rejimleri daha sonra cinayet ve katliamların damgasını vurduğu acımasız bir bastırma savaşı yürütecekti.

Marcos’un teslim olacaklara af teklifi, 800’e yakın siyasi mahkumun halen hapishanelerde olduğu ve her gün insanların siyasi inançları ve toplumsal bağlılıkları nedeniyle tutuklanıp zulme uğradığı düşünüldüğünde ikiyüzlü bir tekliftir. “Teröre karşı savaş” bayrağı altında, sözde Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki olağanüstü acımasız yetkiler kullanılarak her yerde halk örgütleri bastırılıyor ve saldırıya uğruyor.

Marcos’un, hükümetinin “toplumsal kalkınma ve geçim programlarının” etkili bir şekilde “kırsal kesimdeki çatışmanın temel nedenini ele aldığı” yönündeki iddiaları tamamen gerçeklerden yoksundur ve gerçeklikle tamamen temastan uzaktır.
Marcos, Barangay Kalkınma Programı (BDP) ve Geliştirilmiş Kapsamlı Yerel Entegrasyon Programı (E-CLIP), tarladan pazara yollar ve “Yeni Tarımsal Özgürleşme Yasası” ile övündü; bunların hepsi de topraksızlık sorununa dayanan temel sosyal adaletsizlik ve yoksulluk sorununu sürdürmektedir.

Marcos’un af ilan etme planı, kırsal toplulukların askeri işgal altına alındığı (mezralar) ve FSK’nın psikolojik savaş, istihbarat ve savaş operasyonlarına maruz bırakıldığı sözde “yerelleştirilmiş barış görüşmeleri” ve “teslim olma çabası” ile uyumludur. Geçtiğimiz beş yıl içinde, on binlerce sivil, medeni ve siyasi hakları ihlal edilerek, mahkemede suçlanmadan yanlışlıkla “teslim olanlar” olarak gösterildi.

Köylü kitleleri her gün daha da kötüleşen baskı ve sömürü biçimlerine maruz kalmaktadır. Daha da kötüsü, şikayetlerini dile getirenler ve taleplerini savunmayı seçenler, gerici devletin silahlı görevlileri tarafından siyasi baskıya maruz kalmaktadır. Askeri ve polisiye suistimaller, yargısız infazlar, işkence, hukuksuz gözaltılar, zorla kaybetmeler ve diğer insan hakları ihlalleri en çok kırsal kesimde yaygındır ve son derece cezasız bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Marcos rejimi, çoğunluğu oluşturan köylü nüfusun gerçek bir toprak reformu ve Filipin halkının ulusal sanayileşme taleplerini görmezden gelmektedir. ABD emperyalizminin ve büyük burjuva kompradorların ve büyük toprak ağalarının egemen sınıflarının çıkarlarını temsil etmektedir.

Kırsal kesimde yaygın bir ekonomik yerinden edilme ve tarımsal kriz yaşanmaktadır. Yüz binlerce çiftçi ve azınlık insanı topraklarından ve üretim araçlarından mahrum bırakılıyor. Tarım arazileri ve ata toprakları, plantasyonların ve madencilik faaliyetlerinin genişletilmesi, emlak, baraj inşaatı, ekoturizm, “yeşil” enerji ve diğer yabancı finansmanlı altyapı projeleri tarafından gasp ediliyor. Milyonlarca köylü çiftçi ve balıkçı, pirinç, şeker, sebze ve diğer tarım ve su ürünlerinin ahlaksızca ithal edilmesiyle iflasa zorlanıyor.

Diğer tüm mücadele biçimlerinin yanı sıra devrimci silahlı direniş yürütme ihtiyacı şimdi her zamankinden daha acil, adil ve gereklidir. Marcos’un ABD’ye açık itaati, yolsuzlukları, zahmetli ekonomi politikaları, siyasi baskıları ve devlet terörizmi ile kendisi, olumsuz bir örnek olarak, halka silahlanma ve devrimci direniş yoluna girme ihtiyacını göstermektedir.

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/the-revolutionary-cause-is-far-greater-than-marcos-offer-of-amnesty/