FKP MK: HKP (Maoist)’e 18. kuruluş yıldönümü vesilesiyle dayanışma mesajı

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e 18. kuruluş yıldönümü vesilesiyle dayanışma mesajı

Filipinler Komünist Partisi

Merkez Komite

21 Eylül 2022

Filipinler Komünist Partisi (FKP) Merkez Komitesi ve Yeni Halk Ordusu, 18. yıldönümü vesilesiyle Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e kardeşçe devrimci dayanışma selamlarını iletir.

FKP, geçtiğimiz yıl Hindistan’da yeni demokratik devrim davasına hizmet ederken ölen, aralarında HKP(Maoist) Merkez Komitesi üyeleri ve Halk Kurtuluş Gerilla Ordusu savaşçılarının da bulunduğu 124 kahraman ve şehidi saygıyla anmaktadır. Ölümlerinden dolayı üzüntü duyuyoruz, ancak daha da önemlisi, ezilen ve sömürülen tüm sınıfların ve insanların kurtuluşu için gösterdikleri özverili adanmışlık örneğinden ilham alıyoruz.

FKP, HKP (Maoist)’in eski YHO sözcüsü Ka Oris’in yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki diğer komünist ve devrimci liderlere saygılarını sunarken gösterdiği uluslararası dayanışma jestini derinden takdir etmektedir.

FKP, faşist ve gerici Brahmanik Hindutva Narendra Modi rejimine karşı direnişe öncülük eden HKP (Maoist)’i, özellikle de sözde “SAMADHAN”-Prahar stratejik saldırısı kapsamında devrimci güçlere ve halka karşı yürütülen topyekûn askeri saldırıların üstesinden gelmek ve boşa çıkarmak için mücadele eden HKP (Maoist)’i desteklemektedir. HKP (Maoist) ve HKGO’nun, halkın demokratik devrimini boşuna ezmeye ve Hindistan’ın kaynaklarının daha fazla emperyalist yağmalanmasının ve işçilerinin ve köylülerinin sömürülmesinin önünü açmaya çalışan amansız faşist saldırıya direnme kararlılığından ilham alıyoruz.

HKP (Maoist)’in üyelerini sağlamlaştırma, genişletme ve liderlik düzeyinden şubelerine kadar demokratik merkeziyetçiliği güçlendirme yönündeki azimli çabalarından memnuniyet duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki her komünist, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i kısa ve uzun vadeli hedefleriniz doğrultusunda inceleme ve uygulama çabalarınızı takdir etmelidir. Gerçekten de HKP (Maoist)’in irade birliği, faşist rejimin şiddetli saldırılarının üstesinden gelirken Hindistan proletaryasını ve halkını birleştirmenin anahtarıdır.

FKP ve YHO, HKGO’nun düşmanın saldırılarına karşı cesurca mücadele etme konusundaki kararlılığını selamlamaktadır. Geçici gerilemeler yaşamasına rağmen HKGO’nun silahlı mücadele alanında elde ettiği zaferler bizleri derinden sevindirmektedir. Bu zaferler Filipin halkının ve devrimcilerinin devrimci coşkusunu yükselttiği kadar, Hintli kitlelerin ezenlerine ve sömürenlerine karşı ayağa kalkma kararlılığını da yoğunlaştırmaktadır.

HKP (Maoist)’in Modi rejiminin halk, işçi ve köylü karşıtı politikalarına karşı Hindistan halkının birleşik cephesini ve kitlesel hareketini inşa etme, genişletme ve güçlendirme çabalarından da memnuniyet duyuyoruz. Partinin liderliği ve bilinçlendirme, örgütleme ve harekete geçirme çabaları sayesinde, Hindistan halkının geniş kitleleri, son köylü ayaklanmasına ve geniş işçi grevi hareketine benzer şekilde geniş demokratik direnişte daha büyük sayılarda ayağa kalkacaktır.

Uluslararası kapitalist sistem ve onun çözümsüz aşırı üretim krizi, halkları ve tüm ülkeleri ciddi ekonomik krizlere maruz bırakmaya devam ediyor. Emperyalistler, kârlarını daha da arttırmak için boşuna bir çaba içinde savaşlar yürütmekte ve üretici güçlerin geniş çaplı yıkımına neden olmaktadır. Yerel gerici sınıflarla işbirliği içinde, yarı sömürgelerinin kaynaklarının yağmalanmasını ve dünyanın dört bir yanındaki işçi ve köylülerin sömürülmesini yoğunlaştırıyorlar. Halihazırda tüm dünya durgunluk ve depresyon tehditleriyle karşı karşıyadır; yüz milyonlarca insan, özellikle gıda ve yakıt fiyatları açısından yükselen enflasyondan, yaygın işsizlikten ve genel ekonomik yavaşlamadan muzdariptir.

Kriz, yaygın direniş koşullarına yol açıyor. Dünyanın her yerinde halklar daha yüksek ücretler, daha düşük fiyatlar ve daha fazla sosyal koruma talep etmek üzere kendiliğinden ayaklanıyor. Bu koşullarda, tüm ülkelerdeki komünistler, geniş halk kitlelerini devrimci direniş yoluna yönlendirmek ve yönlendirmek için proletaryanın liderlik rolünü yerine getirmesi için iki kat daha fazla çalışmalıdır. Komünistlerin görevi, halkın günlük mücadelelerini, halkın ulusal özgürlük özlemine ulaşmak için emperyalist baskıya son verme şeklindeki uzun vadeli demokrasi ve sosyalizm hedefiyle birleştirmektir.

FKP ve Filipinler’deki tüm devrimci güçler, emperyalizme ve tüm gericiliğe karşı devrimci davayı ilerletmede HKP (Maoist) ve onun devrimci güçlerinin yanındadır. Birlikte, giderek daha fazla kazanım elde edelim ve birbirimizin zaferlerini kutlayalım.

Yaşasın Hindistan Komünist Partisi (Maoist)!

Yaşasın Filipinler Komünist Partisi!

Yaşasın Hindistan ve Filipinler’in devrimci gerilla savaşçıları!

Yaşasın Hindistan ve Filipinler’in işçi ve köylüleri!

Marksizm-Leninizm-Maoizm’i savunun!

Dünya çapında ulusal demokratik ve sosyalist devrimleri ileriye taşıyın!