FKP YHO: Filipin Ordusu egemen sınıf ve emperyalist çıkarları korumak için Negros Adası’nda

Filipin Ordusu egemen sınıf ve emperyalist çıkarları korumak için Negros Adası’nda

Maoche Legislador | Sözcü | Negros Adası Bölgesel Operasyon Komutanlığı (Apolinario Gatmaitan Komutanlığı) | Yeni Halk Ordusu

16 Şubat 2024

Filipin Ordusu’nun 3. Piyade Tümeni’nin Negros’taki gerilla cephelerinin çoktan dağıtıldığını iddia etmesinin ardından gerici devlet birliklerinin Negros Adası’ndan çekilmeyecek olması şaşırtıcı değil. Negros Occidental Valisi Eugenio Lacson’un, paralı 3. Piyade Tümeni’nin hizmet ettiği Negros Adası’nın sömürücülerini ve zalimlerini temsil ettiği için bu tür konuşmaları papağan gibi tekrarlaması da doğaldır.

Apolinario Gatmaitan Komutanlığı-Yeni Halk Ordusu Negros Adası Bölgesel Operasyonlar Komutanlığı (AGC-NPA), 3. ID’nin adadaki bir gerilla cephesini bile “dağıttığı” iddiasını kesinlikle yalanlıyor. Şu ana kadar AGC-NPA’ya bağlı beş gerilla cephesi, kendi sorumluluk alanlarında giderek genişleyen ve derinleşen bir kitle tabanına dayanarak kapsamlı ve yoğun gerilla savaşı yoluyla uzun süreli halk savaşı yürütmede Filipinler Komünist Partisi’nin (FKP) birincil silahı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri’nin (AFP) adadaki varlığını sürdürmesi, ‘dağıtıldı’ şeklindeki saçma beyanını açıkça ortaya koymakta ve isyan karşıtı kampanyanın neoliberal bir amaç için faşist bir araç olduğunu gözler önüne sermektedir. AFP, Filipin Ulusal Polisi (PNP) ve Ulusal Görev Gücü (NTF)-Elcac, dağıtılmış bir cephe görüntüsü vermek için askeri saldırılar ve köylü topluluklarına yönelik psikolojik savaş ve istihbarat operasyonları yoluyla bir dizi saldırı gerçekleştiriyor, sahte karşılaşmalar ve sahte teslimler ilan ederek sayısız insan hakları ihlalini gizliyor ve Barangay Kalkınma Programı gibi yolsuzlukla dolu ve pansuman hükümet programlarını teşvik ediyor.

Negros’taki durmak bilmeyen askeri operasyonlar, en son Negros Occidental, Cauayan’da 15. IB ve 47. IB tarafından bir köylünün evinin yağmalanması gibi sayısız insan hakları ihlaline yol açmaya devam etmektedir. Ulusal Demokratik Cephe (NDF)-Negros tarafından izlendiği üzere, ABD-Marcos II rejimi altında Negros Adası’nda gerici devlet güçleri tarafından işlenen ve 39.000’den fazla mağdurun dahil olduğu yaklaşık 600 insan hakları ihlali vakası bulunmaktadır.

Negros Adası’nın İstikrarlı İç Barış ve Güvenlik (SIPS) altına alınması tavsiyesinin ve ‘lağvedildi’ açıklamalarının ardından gerici propaganda makineleri medyayı ‘kalkınma’ ve ‘ilerleme’ vaatleriyle bombardımana tutuyor. Plan açıktır: Çok uluslu şirketlerin ve büyük komprador toprak ağalarının çıkarlarının önünü açmak için kaynak zengini topluluklardaki muhalefeti bastırmak. AFP/PNP/NTF-Elcac, kuzeyden güney Negros’a yıkıcı madencilik ve taş ocakçılığı, Candoni kasabasında bir ticari plantasyon, Bacolod Şehri ve Dumaguete Şehrini “süper” ve “akıllı” şehirlere dönüştürmek için geniş arazi ıslah projeleri, kuzey ve güney orta Negros’ta çevre dostu olmayan toplu su projeleri veya mega barajlar ve halka karşı diğer ekonomik saldırı biçimleri gibi neoliberal projeleri hayata geçirmek için egemen sınıfın ve emperyalist efendilerinin yalnızca araçları ve saldırı köpekleridir.

Gerçekte gerici devlet güçleri, büyük kompradorların, toprak ağalarının ve emperyalistlerle işbirliği içindeki Vali Lacson gibi bürokrat kapitalistlerin çıkarlarını korumak için adada kalacaktır. Gerici devlet, Negrosanon kitlelerini sömürmeye ve ezmeye devam edebilmek için silahlı mekanizmasının egemen sınıf için güvenlik tablosu çizmesine ihtiyaç duymaktadır.

Faşizm ve neoliberalizm sürerken, Negrosanonlar haklılığı silahlı direnişte buluyor. Bu yarı-sömürge ve yarı-feodal toplumda, ezilenlerin ve sömürülenlerin devrimci hareketi desteklemek ve ona katılmak için her gün nedenleri vardır. Azınlığın egemenliği sürdüğü müddetçe YHO ve halkın demokratik devrimi ortadan kaldırılamaz.

Kaynak: https://philippinerevolution.nu/statements/philippine-army-in-negros-island-to-safeguard-ruling-class-imperialist-interests/