Nepal Devrimci Komünist Partisi: “Devrim yeni bir ortamda yeni bir şekilde devam ediyor”

Yirmi Dokuzuncu Halk Savaşı Günü Basın Açıklaması

Eski NKP (Maoist) önderliğinde 13 Şubat 1996 tarihinde başlatılan Büyük Halk Savaşı bugün yirmi dokuzuncu yılına girmiş bulunuyor. Bu vesileyle ülke genelinde Halk Savaşı Gününü kutlayacağız. Bu tarihi vesileyle partimiz, Nepal devrimi sürecinde şehitlik mertebesine ulaşan tüm ölümsüz şehitlere en içten saygılarını sunuyor, kayıp, yaralı ve engelli savaşçılara en içten saygılarımızı ifade ediyor ve Nepal halkının ortaya koyduğu fedakarlık, kahramanlık ve özveri rekorlarını anıyor. Partimiz ayrıca şehitlerin ve kayıp savaşçıların ailelerini, tüm parti üyelerini, taraftarlarını ve destekçilerini, saygıdeğer halkları ve kardeş partileri ve dünya proletaryasını selamlar.

Yarı-feodal ve yarı-sömürge durumundaki Nepal’de, bundan tam yirmi sekiz yıl önce, içeride feodalizme, komprador ve bürokratik kapitalizme, dışarıda ise emperyalizme ve yayılmacılığa karşı yeni bir demokratik devrimi gerçekleştirme kararlılığıyla ilan edilen Büyük Halk Savaşı, kısa sürede yedi tümenlik Halk Kurtuluş Ordusu kurmayı, üs bölgeleri ve kırsal kesimde halk hükümetleri yaratmayı ve savunmayı başardı. Dünya çapında yeni bir devrim ve toplumsal değişim mesajı yaymış ve dünya emperyalizmine karşı büyük bir meydan okuma oluşturmuştur. Ancak, Maoist hareketin başındaki liderin neo-revizyonist sapması ve büyük ihaneti nedeniyle Nepal devrimi ciddi bir gerileme yaşadı. Dün Halk Savaşına önderlik eden başlıca lider bugün emperyalizmin/genişlemeciliğin güvenilir bir kuklası haline gelmiş, bir diğer lider ise Marksizmin geçersiz olduğu gibi öznel bir sonuca ulaşmıştır.

Nepal halkının Halk Savaşı ve Kitle Hareketi sayesinde elde ettiği sınırlı demokratik haklar da yavaş yavaş gasp edilmektedir. Ülkedeki ekonomik kriz vahim bir hal aldı ve ticaret açığı hızla artıyor. Yaygın işsizlik ve yüksek fiyat artışları nedeniyle işçi sınıfı insanları geçim derdine düşmüş durumda. Nepal egemen sınıfı, ülkedeki tarım ve sanayi sektörlerini etkin bir şekilde yöneterek kendi kendine yeten bir ulusal ekonomi geliştirmeyi ve istihdam kapısını açmayı düşünmüyor. Tam tersine Nepal egemen sınıfı, dış kalkınma adına gençleri satarak biriktirdiği dövizlerin ülke ekonomisini ayakta tutmasından dolayı “gurur” duymaktadır.

Nepal egemen sınıfı, ABD emperyalizmi ile Hint-Pasifik stratejisinin ayrılmaz parçaları olan MCC ve SPP gibi ulusal karşıtı anlaşmaları imzalayarak Nepal’i ABD’nin askeri üssü haline getirmenin yolunu açmıştır. Nepalli yöneticiler, Hindistan egemen sınıfının Nepal’deki sınır tecavüzüne ve siyasi, ekonomik ve kültürel müdahalesine diplomatik olarak karşı çıkma cesaretini bile kaybetmişlerdir. Bütün bunlar Nepal’deki parlamenter partilerin üst düzey liderlerinin ülkeyi sömürgeleştirme sürecinde emperyalizmin/yayılmacılığın güvenilir ajanları haline gelmelerinin sonucudur. Bu şekilde, ülkenin ulusal bağımsızlığı, demokrasisi ve halkın geçimi sorunu gün geçtikçe daha da vahim bir hal almaktadır. Bugün Nepal’in acı gerçeği budur.

Halkın devlet gücüne, sisteme ve parlamenter siyasi partilere karşı memnuniyetsizliği kaynıyor ve gerici unsurlar bundan faydalanmaya çalışıyor. Gerici unsurlar bunun için bir seçenek olamaz. Bu nedenle Nepal’de yeni demokratik devrim yoluyla bilimsel sosyalizm acil bir gereklilik haline gelmiştir.

Toplumsal devrim süreci basit değildir; çok sayıda devrim ve karşı-devrim döngüsüyle ilerler. Nepal devrimi bir gerileme yaşadı, ancak devrim süreci durmadı. Yeni durumda yeni bir şekilde ilerliyor. Eski NKP (Devrimci Maoist) ve NKP (Bahumat)’ı birleştirerek Nepal Devrimci Komünist Partisi’ni kurduk. Nepal ve dünya proleter devrimlerinin olumlu ve olumsuz deneyimlerinden öğrenerek, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i Nepal özgülüne yaratıcı bir şekilde uygulayarak devrime hazırlanıyoruz. 29’uncu Büyük Halk Savaşı Günü vesilesiyle, tüm devrimci grupları ve dağınık devrimcileri devrim yolunda ilerlemeye içtenlikle çağırıyoruz.

13 Şubat 2024

Kanchan

Sözcü