HBDH: BİR DEVRİMLİK CANLARI VAR!

BİR DEVRİMLİK CANLARI VAR!

Bir bütün olarak çürüyen, her yerinden sapır sapır dökülen, artık toplumsal gelişim sürecinde insanlığın önünde vahşi ve karanlık bir engelden başka bir şey ifade etmeyen emperyalist-kapitalist sisteme karşı dünyanın her yanında büyük bir isyan ve başkaldırı dalgası yükseliyor. Toplum yaşamında ortaya çıkan her olay ve olgu en kör gözlere bile, kapitalizmin artık insanlığa kan ve göz yaşından başka vereceği hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Ezilenler yaşamın her anında ve her alanında bu olguyu kemiğe dayanmış bıçak seviyesinde yaşıyor, hissediyorlar. Üstüne hangi örtü örtülürse örtülsün ezilenlerin başkaldırısını bastırmak için planlandığı ve uygulandığı saklanamayan savaşlar, emekçilerin yaşamdan kovulma derecesinde yaşadığı ve artık intiharlara sürükleyen  yoksulluk, biyolojik savaş söylentileri altında ilerleyen, binlerce insan hayatına mal olan ve milyonlarcasını tehdit eden salgın hastalıklar, kadını toplumsal yaşamın her alanında nefes alamaz duruma iten cinsiyetçi uygulamalar, adeta devlet destekli olarak gerçekleşen ve süreklileşen kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzler, her kurum ve kuruluşu ile katil ve tecavüzcü üreten insana yabancılaşmış bir düzen, on yıllardır katmerlenen ulusal baskı ve inkar, “demokrasi” “eşitlik” ve “adalet”  kavramlarının sınıfsal özlerinden ayrık demagojik anlamlarından dahi bahsedebilmeyi olanaksızlaştıran bir baskı düzeni, koyu, çıplak bir faşizm! Emperyalist kapitalist sistemin ve onun Türkiye ve Kürdistan’daki temsilcilerinin çizdiği, bize yaşattıkları ve kaçınılmaz olarak kabul ettirmeye çalıştıkları manzara budur!

Bu yaşananların, bu manzaranın, bu toplumsal durumun tek bir alternatifi, bütün ezilenlerin tek bir kurtuluş yolu var! DEVRİM! Ve bu topraklarda bütün bu çürümüşlüğü, tüm toplumsal dayanaklarıyla birlikte yok etmeyi, yerine yeni ve insanca bir yaşamı kurmayı hedefleyen bir Devrim Hareketi var! Bu topraklarda devrimin güncel gerekli ve bu güncellik ve gereklilik derecesinde MÜMKÜN olduğunu attığı her adımda ispat eden bir devrim hareketi var! HBDH var!

HBDH 4. Yılında Zafere Yürüyor!

Ezilen halkların, işçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin, toplumumuzun ezilen tüm kesimlerinin kurtuluş umudunun simgesi HBDH 4. yılında!

Bu toprakların devrim ve zafer yürüyüşünün en kararlı adımlarının ve bu adımları zafere kadar sürdürme kararlılığının sahibi HBDH 4. yılında!

Gezide milyonlaşan, 6-8 ekimde silahlanan, Sur’da, Cizre’de patlayan, halkın öfkesiyle, isyanıyla cüretiyle mayalanan Birleşik Devrim 4. yılında!

Alper’in, Taylan’ın, Aynur’un, Ceren’in, Baran’ın, Orhan’ın, Yılmaz’ın, Delal’in… Birleşik devrimin kahramanlarının hareketi 4. yılında.

Ezilenlerin kurtuluşu yolunda bedel ödemekten çekinmeyen ama bedel ödetme gücü ve kabiliyetinde olduğunu da dosta düşmana gösteren devrim hareketi 4. yılında!

Ezilen halklarımız, İşçiler, Emekçiler, Gençler 4. yılında HBDH’ın devrim yürüyüşünü büyütün. Her şehrin duvarlarına adımızı, her evin kapısına sesimizi ulaştırın. Şehirlerde ve dağlarda büyüyen savaşımımıza katılın, milis ve gerilla örgütlenmelerimizi destekleyin, güçlendirin! Fabrikada, okulda, yaşadığımız her yerde faşizme darbe vuracak, nihai darbeye hazırlanacak birlikler, hücreler, komiteler kurun!

Ne içinden geçtiğimiz bu kapitalist karanlık mutlak, ne de bize yaşatılan bu faşizm yıkılmaz değildir! Bugün yaşam diye bizlere dayatılan bu kokuşmuşluğun yok edileceği “gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan” ulaşılabilir bir yaşam var! Bu kokuşmuşluğun bu çürümüşlüğün bu bezirgan saltanatının sahiplerinin ise BİR DEVRİMLİK CANLARI VAR!

HBDH Yürütme Komitesi

13 Mart 2020