HBDH İmran Fırtına Milisleri’nden İstanbul’da Yazılama

İstanbul’da Yazılamalar

19.03.2021 günü İstanbul’un çeşitli mahallelerinde İmran Fırtına Milislerimiz duvar yazılamaları yaparak HBDH’ın 5. kuruluş yıldönümünü selamladı.

AKP-MHP faşist ittifakı birleşik devrim hareketinin ilerleyişi, birleşik devrim sesinin gürleşmesi karşısında çaresizleşiyor. HBDH İmran Fırtına Milisleri faşizmi ve sömürgeciliği yenebilecek tek gücün birleşik devrimci savaşım olduğunu bu kez de duvarlara yazarak birleşik devrim mücadelesine örgütlenmeye çağırıyor.

HBDH’ın geride bıraktığı 5 yıllık mücadele mirasını selamlıyor 6. kavga yılında faşizmi yıkacak tek güç olduğunu söylüyoruz.

2021 yılı “Faşizmi Yıkacağız Özgürlüğü Kazanacağız” devrimci seferberlik hamlemizin zafer yılı olacaktır.

Yaşasın Halkların Birleşik Devrim Hareketi!

HBDH İmran Fırtına Milisleri