HBDH: NEWROZ FIRTINASINDA DAMLA OLALIM

NEWROZ FIRTINASINDA DAMLA OLALIM

Demirci Kawa’nın başkaldırısından bu yana bahar ve özgürlük kavramları Newroz’da tarihsel karşılığını bulmuştur. Kürt ulusu başta olmak üzere birçok halk baharı büyük bir umut, coşku ve heyecanla karşılamaktadır; Nasıl ki aylarca süren kış şartları Newroz’la son buluyorsa, asırlardır sürdürülen özgürlük düşlerini en somut anlamda ifade eden olgu Newroz olmuştur.

Kürt ulusu ve ezilen Ortadoğu halkları Demirci Kawa’nın zalim Dehaq’a olan isyanını bugün de kuşanmaya devam etmektedir. Newroz, Kürdistan ve Ortadoğu’da direnişin/isyanın diğer adı olmuştur. Amed zindanlarında bedeniyle köleliği parçalayan Mazlum Doğan direnişin ve isyanın sembolü olmuştur. Mazlum Doğan karanlığın en koyu anında parlayan Newroz ateşidir. Onun özgürlük tutkusu ve idealleri bugün faşizme karşı direnişin vazgeçilmez ismi olmuştur.

TC’nin ve bölge egemen devletlerinin Newroz’u yasaklama, altını boşaltma, çarpıtma veya yok sayma girişimleri dün olduğu gibi bugün de amacına ulaşamadı. Asırlardır sürdürülen Newroz kutlamaları, direniş ve isyan geleneği yok olmamış, aksine gelişip güçlenerek gelecek kuşaklara aktarılmaya devam etmektedir.

Tüm dünyada hüküm süren sömürünün, açlığın, barbarlığın ve talanın ana kaynağı olan emperyalist-kapitalist sistem, bağrında büyük buhranları barındırmaktadır. Krizlerini aşamayan sistem dünya çapında işgallerin artmasına vesile olmaktadır. Emperyalist ülkelerde ise ezilen halkın lehine olan hakların budanmasını, işçi ve emekçilerin daha fazla sömürülmesini doğurmaktadır. İnsanlık hiç olmadığı kadar büyük kafileler halinde yollara düşerek mülteci durumuna düşmekte, sistem bunun karşıtı olarak ırkçılığı ve faşizmi daha fazla üretir hale gelmektedir.

Dünya çapında etkisini gösteren korona salgınına karşı alınan önemler dahi sermaye kesimlerinin ihtiyaçlarına göre ele alınmakta, ezilenlerin genel ihtiyaçları ikinci planda kalmaktadır. Türkiye’de salgına karşı daha etkin mücadele adı altında işçi ve emekçilere verilen zorunlu izinler ücretsiz ve yıllık izinlerinden kesilerek verilmekte, sermayenin daha az zarar görmesi için kar hırsına ise dokunulmamaktadır. Alınan tüm “önlemlerde” sermaye çıkarları esas kılınmakta, insan faktörü tali kılınmaktadır. Ülke sınırları halklara kapalı, sermayeye ise ardına kadar açık tutulmaktadır.

Faşist TC’nin iç krizleri artarak devam etmektedir. Ekonomik krizlere ek olarak korona salgınının ve faşizmin baskısının doğuracağı krizler, halk nezdinde isyanları mayalamaktadır. AKP-MHP faşist yönetimi giderek daha fazla yalnızlaşmakta, İdlib’te yediği darbeler iç klik çatışmalarını şiddetlendirmektedir. Emperyalistlerin icazesi ve kışkırtmaları ile bölgede yayılmacı rüyalarının peşinden koşan TC’nin koşar adım bataklığa saplandığını her geçen zaman daha fazla ispatlamaktadır. Kürdistan ve Kuzey/Doğu Suriye (Rojava) halklarına yönelik işgallerinde çıkış aramakta ancak çarptıkları direniş duvarını kıramamıştır. Tüm bunlar faşist TC rejiminin yönetememe olgusunun giderek büyüdüğünü göstermektedir. Ülkenin ezilen işçi sınıfı ve halkları her geçen gün faşist iktidar ile bağlarını daha fazla koparmaktadırlar. Kürt ulusu kendisine dayatılan kimliksizliği, tecriti ve inkarı büyük oranda kırmıştır. Bu kazanımlarda Newroz serhildanlarının büyük roller mevcuttur. Kürt ulusunun Ortadoğu’da yeniden uyanışı, Newroz serhildanlarında anlam kazanmıştır. Bu uyanış, Türkiye’de ezilenlere ilham kaynağı olurken, Rojava’da DAİŞ gibi çetelerin varlığına son vermiştir.

Her Newroz, Türkiye ve Kürdistan’da isyana güç vermektedir. Halkların birleşik devrim mücadelesini ve faşizme karşı isyanını geliştirmek için devrimci kurumların ortak iradesi ile oluşturulan devrimci birlikteliğimiz HBDH, 4. yılında mücadelesine devam etmektedir. Her geçen Newroz, birleşik devrim mücadelesinin ne denli ihtiyaç olduğunu daha fazla hissettirmektedir. Geçen 4 yıllık süreç, HBDH’ın etkili eylemlerine sahne olmuştu. HBDH, 2020 yılı Newroz günlerinde bir kez daha birleşik devrim mücadelesinin geliştirilmesi kararlılığını ilan etmektedir. Kürt ulusunun adalet, demokrasi, özgürlük talepleri ile sınıfın sömürüye karşı yükselttiği sesleri, kadınların özgürlük istemleri, doğanın katledilmesine karşı atılan adımların buluşma noktasının somut ifadesi Birleşik Mücadele, kurumsal ismi HBDH’dir.

2020 Newroz’u direnişin her eve, sokağa ve yaşam alanlarına taşınacağı bir Newroz olmalıdır. Kitlesel eylem ve etkinliklerin salgın nedeniyle iptal edilmesine alternatif olarak halkların en ücra hücrelerine kadar Newroz isyanını taşımak anda ortaya çıkan görevimiz durumundadır. Her ev, her sokak, her işyeri, okul veya yaşam alanımızda faşizmden hesap sormak için Newroz ruhunu/cüretini kuşanmanın tam zamanıdır. HBDH, halka ve mücadeleye olan sorumluluklarımızın bir gereği olarak birleşik devrim mücadelesinde kararlı, Newroz ruhunu kuşanmada tereddütsüzdür, HBDH saflarında faşizmi geriletmeye çağırmaktadır.

Newroz Piroz Be!

Newroz Direniştir

Newrozda Direniş Damlaları Olalım!

An Azadi An Azadi An Azadi!

HBDH Yürütme Komitesi

MART 2020