HBDH Ulaş Adalı Milislerinden kuruluş yıldönümünde İstanbul’da bombalı eylem

İstanbul’da Bombalı Eylem

13 Mart 2021 günü sabaha karşı İstanbul Kağıthane ilçesinde, faşistlerin düzenli toplandıkları, “ocak” gibi kullandıkları bir kıraathaneye EYP ile eylem düzenlenmiştir.

Faşist kuvvetler güçlerimizin etkili vuruşları karşısında her gün darbeleniyor. AKP-MHP faşizminin beslediği çetelere yönelik güçlerimizin etkili eylemleri “Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü Kazanacağız” devrimci seferberlik hamlesi kapsamında artarak devam ediyor.

Türkiye ve Kürdistan halklarının emeğinin ve toprağının sömürülmesine durdurmak, sermaye ve sömürge güçlerini yıkmak için kuruluşunu ilan eden Halkların Birleşik Devrim Hareketi 5. mücadele yılını geride bırakıyor, 6. kavga yılına giriyor. HBDH Ulaş Adalı Milisleri olarak 6. kavga yılını eylemlerimizle, coşkumuzla, birleşik devrim inancımızla selamlıyoruz.

HBDH 5. yılında bir yanda birleşik devrim savaşını büyütürken diğer yanda ise düşmanın egemenliğini kaybetme korkusunu büyütüyor. Birleşik devrimden ve onun örgütünden, HBDH’dan korkuyorlar. Bu korkularında haklılar. Birleşik devrim onların bezirgân saltanatlarını yıkacaktır, yok edecektir. HBDH, işte bu hedefin örgütüdür.

Türkiye ve Kürdistan metropollerini sömürgeciliğin ve sömürünün merkezi haline getiren faşist iktidara karşı 5. yılını dolduran bu mücadelede gücümüzü birleşik devrimin her biri bir devrim, birleşik devrim mücadelesinin bitmeyen gücü olan ölümsüzlerimizden alıyoruz. Birleşik devrimin kurucu komutanlarından olan Ulaş Adalı bize bu yolu açmıştır. HBDH Milisleri olarak yolumuz 71 devrimci kopuşundan bugüne Ulaş’ların yoludur.

Bu eylemimizle bir kez daha birleşik devrim hareketinin kuruluş yıl dönümünü selamlıyor, 6. mücadele yılımızda birleşik devrim güçlerinin “Faşizmi Yıkalım, Özgürlüğü Kazanalım” devrimci seferberlik hamlesine katılmaya çağırıyoruz.

HBDH Ulaş Adalı Milisleri