Nepal Devrimci Komünist Partisi: Parti Birlik Bildirisi

Nepal Devrimci Komünist Partisi

Parti Birlik Bildirisi

Nepal proletaryasının öncüleri olan iki devrimci komünist parti, Nepal Devrimci Komünist Partisi ve Nepal Komünist Partisi (Mashal) arasındaki parti birliği ve bunu takip eden 1 Mayıs 2024 deklarasyonu, Nepal ve dünya proletaryası için anlamlı ve görkemli bir olay haline gelmiştir. Marksizm-Leninizm-Maoizm/Mao düşüncesinin en yüksek bilinciyle donatılmış ve bu ileri bilinçle aydınlanmış birleşik bir komünist parti olmaksızın emekçi kitlelerin kurtuluşunun mümkün olmadığına inanan proleter öncülerden oluşan birleşik bir komünist parti olmaksızın hiçbir devrim başarılamaz. Bu gerçeği kavrayarak, o zamanki NKP (Devrimci Maoist), NKP (Çoğunluk) ve NKP (Mashal) arasında bir yılı aşkın bir süredir devam eden bir dizi görüşme, tartışma ve münazaraya dayanan bu birlik, ancak 25 Nisan 2024 tarihinde kararlaştırılan Parti Birliği Koordinasyon Komitesi toplantısından sonra teyit edilmiştir. Bu birlik sayesinde, birlik-mücadele ve tekrarlayan bölünmelerden muzdarip Nepal Komünist Hareketini önümüzdeki günlerde birlik-mücadele ve dönüşüme ve daha yüksek bir birlik seviyesine dönüştürme sözü veriyoruz.

Bu birlik Marksizm-Leninizm-Maoizm/Mao düşüncesi ilkelerine dayanmaktadır. Genel program olarak yeni demokrasi ve temel program olarak bilimsel sosyalizm, devrimde şiddetin rolü, proleter enternasyonalizmi, demokratik merkeziyetçilik, mevcut parlamenter sisteme son verilmesi, Nepal halk cumhuriyetinin kurulması, bilimsel sosyalizm ve komünizm, proletarya diktatörlüğü altında devrimlerin sürdürülmesi vb. ilkelerin pazarlık konusu yapılmasına ve zayıflatılmasına izin vermemeye kararlıyız. Bu temel sorunlara ilişkin anlayış birliği, iki parti arasındaki bu birliği mümkün kılmıştır.

Marksizm-Leninizm-Maoizm/Mao düşüncesinin özgünlüğünün savunulması ve uygulanmasına sıkı sıkıya bağlı kalmalı ve onu mekana, zamana ve duruma uygun olarak geliştirmeliyiz. Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişimi toplumsal yaşamda öngörülemeyen değişikliklere yol açmıştır. MLM’nin/düşüncenin yaratıcı bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi ancak bu değişikliklerin doğru bir şekilde ele alınmasıyla gerçekleşebilir. Bu bağlamda, Mao’nun yeni bir şeyi savunmak ve farklı bir şey kurmak için cesarete sahip olunması gerektiği sentezini uygulamaya hazır olmalıyız.

Mao, farklı şeyleri savunarak ve kurarak, durumu Rusya’dan farklı olmasına rağmen Çin’de yeni demokratik devrimi başardı. Nepal Devrimci Komünist Partisi, Marksizm-Leninizm-Maoizm/Mao düşüncesini Nepal’in somut koşullarına uygulamaya ve Nepal devrimini ileriye götürmeye ve yükseltmeye kararlıdır. Yarı-sömürge ve yarı-feodal özelliklerle birlikte yeni-sömürgeci bir sosyo-ekonomik durumun var olduğu, başta komprador kapitalizm olmak üzere feodalizm, komprador ve bürokratik kapitalizmin kalıntılarının devrimin önünde engel olarak durduğu ve işçilerin, topraksız köylülerin, askerlerin, gecekonducuların ve ulusal burjuvazinin dost güçler olduğu bir durumda, komprador ve bürokratik burjuvazi tarafından yönetilen devlet iktidarı ile Nepal’in geniş ezilen halkı arasındaki çelişki temel çelişkidir. Partimiz bu çelişkinin çözümünün yeni demokratik devrimin bir basamağından geçilerek ulaşılacak olan bilimsel sosyalizm olduğu gerçeğine bağlıdır.

Nepal’de ulusal bağımsızlık, demokrasi ve insanların geçim kaynakları ile ilgili sorunlar vahim bir hal almıştır. MCC [Millennium Challenge Corporation, ed.] ve SPP [State Partnership Program-Devlet Ortaklık Programı, ed] gibi son anlaşmalardan sonra daha da ağırlaşmıştır. Sınırlı demokratik haklar yavaş yavaş ellerinden alınıyor. Demokrasi sorunu daha da kötüleşti, siyasi aktivistlerin sahte davalarla hapsedilmesi bunu ortaya koyuyor. Bankaların ekonomi politikalarının himayesi altındaki mikrofinans, yerel tefeciler ve kooperatif örgütlerinin aşırı tefeciliği nedeniyle insanların geçim sorunu hızla artmıştır. Devlet, hükümet ve ilgili kurumlar bu sorunları çözmek yerine mücadele edenlerin sesini bastırmaktadır. Partimiz, ulusal bağımsızlık, demokrasi ve halkın geçim sorununu çözmek için mücadeleye öncülük etmeye kararlıdır.

Bu sevinçli ve neşeli parti birliği vesilesiyle, çeşitli parlamenter revizyonist parti ve gruplara dağılmış kafası karışık devrimcileri ve tek tek devrimci şahsiyetleri bu tarihi birlik sürecine katılmaya çağırıyoruz. Bu birlikle Nepal devriminin güçlü bir karargahı haline geleceğiz ve devrim başarılacaktır. Yol ne kadar çetin olursa olsun, gelecek parlaktır.

1 Mayıs 2024,      

Kiran.

Koordinatör