HBDH Yürütme Komitesi: Kasım Engin Ölümsüzdür!

Kasım Engin Ölümsüzdür!

PKK Merkez Komite üyesi Kasım Engin 27 Mayıs tarihinde faşist devletin gerçekleştirdiği bir hava saldırısı ile Medya Savunma Alanlarında ölümsüzleşmiştir. Kasım Engin örnek devrimci yaşamı ve duruşu ile Türkiye ve Kürdistan devrimcilerinin bilinçlerinde iz bırakmış önemli bir devrimcidir.

35 yıllık devrimci hayatıyla Kürdistan özgürlük mücadelesinin önemli bir yürütücüsü olmuştur. Bulunduğu bütün alanlarda devrimci yaşam içerisinde üretimin, yaratıcılığın ve çalışkanlığıyla örnek bir devrimci olmuştur.

Faşist iktidar ülke içerisinde işçi, emekçi ve ezilenlere dönük sömürü politikalarını ısrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu temelde her türlü hak arama ve özgürlük talebini baskı ve zulümle boğmaya çalışmaktadır. Gerilla güçlerine dönük askeri operasyonlar artarak sürdürülmekte, demokratik alanda siyaset yapan kesimlere dönük tutuklama ve gözaltı terörü artarak devam etmektedir. Coğrafya adeta bir halklar hapishanesine dönüşmüş bulunuyor. Faşist iktidar Türkiye ve Kuzey Kürdistan toprakları başta olmak üzere bütün bölgede istikrarsızlık ve çatışma üretmektedir. Rojava’dan, İdlip’e, Başur Kürdistan’ından, Libya’ya oradan da Doğu Akdeniz’e kadar bölgedeki faşist iktidarın işgal ve yayılma siyaseti artarak sürmektedir.

Bütün bu saldırılar karşısında devrimci mücadelede ısrar ve birleşik devrim güçlerinin mücadeleyi yükselterek cevap vermesi tarihsel bir sorumluluktur. Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak faşist devletin imha ve tasfiye saldırıları karşısında Birleşik Devrim mücadelesine daha güçlü bir şekilde omuz vermenin tarihsel sorumluluğunun bilincindeyiz. Bu temelde bütün mücadele alanlarında faşizme en güçlü şekilde cevap vermeye devam edeceğiz.

Bugün faşist iktidar Türkiye ve Kürdistan devriminin gelişimini engelleyememektedir. Kullandığı bütün teknik imkanlara ve psikolojik savaş söylemlerine rağmen gerilla eylemleri devam etmekte metropollerde birleşik devrim güçlerinin eylemleri artarak sürmektedir.

Faşist iktidarın sonu yakındır. Onu yıkacak olan güç Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halklarının ortak birleşik devrim mücadelesidir. Bu temelde Halkların Birleşik Devrim hareketi olarak Kasım Engin yoldaş şahsında Kürt halkının başı sağ olsun. Önemli bir devrimci komutanı ölümsüzlüğe uğurladık.

Bugün ölümsüzleşen her yoldaşımız faşizmden sorulacak hesabın niteliğini daha yükseltmektedir. Faşizmden gerçekleştirdiği bütün katliamların ve saldırıların hesabını misliyle soracağız.

Kasım Engin yoldaş şahsında bütün Türkiye ve Kürdistan özgürlük mücadelesi şehitlerine sözümüz Türkiye ve Kuzey Kürdistan topraklarında Birleşik Devrimi gerçekleştirmektir. Bu temelde bütün imkan ve olanaklarımızı kullanarak faşist devletten ve onun çetelerinden hesap sormaya devam edeceğiz.

Birleşik devrim mücadelesinde ölümsüzleşen her yoldaşımız bizlerin ortak mücadelesinin gerekliliğini ve tarihsel önemini hatırlatmaktadır. Gün faşizme karşı birleşik devrim bayrağını daha yükseklere taşıma ve faşizmden hesap sorma günüdür.

Kasım Engin Yoldaş Ölümsüzdür!

Devrim Şehitleri ölümsüzdür!

Yaşasın Birleşik Devrim mücadelemiz!

HBDH Yürütme Komitesi