HBDH Yürütme Komitesi: Kirli Savaş Politikalarına Ortak Olmayın!

Kirli Savaş Politikalarına Ortak Olmayın!

Tarih boyunca ezilenlerle ezenler arasındaki mücadele değişik aşamalarda ve farklı boyutlarda devam etmiştir. Bugün de Kürdistan topraklarında AKP-MHP faşist iktidarı tarafından yürütülen kirli savaş önemli bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Faşist iktidar bütün güçlerini seferber ederek Kürt Özgürlük mücadelesini yenilgiye uğratmaya çalışmaktadır. Faşist iktidarın saldırıları karşısında ezilen hakların özgürlük mücadelesi Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında kararlı bir şekilde devam etmektedir.

AKP-MHP faşizmi, Türkiye ve Kürdistan’da yürüttüğü savaş politikalarını finanse etmek için bütün olanaklarını kullanmaktadır. Erdoğan’ın kendi yandaş patronlarından oluşturduğu faşist sermaye odakları yürütülen kirli savaşın doğrudan finansörlüğünü üstlenmektedir.

Faşizmin önemli bir gelir kaynağı olan ve binlerce emekçinin emeğinin en acımasız şekilde sömürüldüğü turizm sektörü, AKP-MHP faşistlerin kirli savaşı doğrudan finans ettikleri alanların başında gelmektedir. Tüm halkımız bilmelidir ki bu alanda elde edilen gelir, Türkiye ve Kürdistan emekçilerine bomba, ölüm ve kan olarak geri dönmektedir.

Erdoğan iktidarı yürüttüğü savaş politikalarıyla dünya halkları nezdinde teşhir olmuş durumdadır. Onun iktidarının halklar için savaş ve yoksulluktan başka bir şey getirmediğini dünya halkları her geçen gün daha iyi görmektedir.

Türkiye ve dünya halklarına çağrımız, AKP-MHP iktidarının içinde bulunduğu ekonomik kriz içerisinde ona hiçbir şekilde destek olacak bir eylemin parçası olmamalarıdır. Yürütülen kirli savaşın boyutu ve faşist iktidarın baskıları düşünüldüğünde faşist iktidarın doğrudan finansal destek aldığı turizm sektöründe, Türkiye’ye turist olarak gitmemeleri ve bu şekilde kirli savaşa destek olmamalarıdır. Mevcut koşullar altında Türkiye topraklarına turist olarak gelmek ve burada harcanan her para faşist iktidarın Kürdistan topraklarındaki işgalinin doğruda desteğe dönüşmektedir.

Faşist iktidar hangi yöntemi kullanırsa kullansın Türkiye ve Kürdistan halklarının Birleşik Devrim mücadelesi karşısında kaybetmeye mahkumdur.

Gün faşizme karşı özgürlük mücadelesini daha da yükseltme ve Birleşik Devrim bayrağı etrafında birleşme günüdür.

Savaşı finanse eden bu işletmelere müşteri olmayın, kirli savaşa ortak olmayın!

Kirli savaşı yöntemleri kaybedecek direnen halklar kazanacak!

Yaşasın HBDH!

Faşizmi Yıkacağız, Özgürlüğü kazanacağız!

HBDH Yürütme Komitesi – 20.06.2024