HKP (Maoist): “Kagar Operasyonu’nu yenilgiye uğratın”

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Merkez Komitesi Merkez Bölge Bürosu (MBB)

Basın Bülteni Tarihi: 16-1-2024

Yeni devrim karşıtı askeri harekat “Kagar Operasyonu “nu kınayın ve protesto edin

Ormanların şirketleştirilmesini ve askerileştirilmesini protesto edin.

HKP (Maoist) Hindistan halkının demokrasisi için güçlü bir şekilde mücadele etmektedir. Partimiz Hindistan’ın merkezinde, özellikle de “Abuj Maad”da devam eden devrim karşıtı askeri kampanyayı şiddetle kınamaktadır. Çok sayıda askeri güç konuşlandırılmış ve Kagar Operasyonu olarak adlandırılan yeni bir askeri operasyon başlatılmıştır, HKP(Maoist) Merkezi Bölge Bürosu (MBB) bu yeni askeri saldırıyı, “Kagar Operasyonu”nu şiddetle kınamaktadır. Maad tepelerinde ikamet eden Maadiya kabile topluluğu arasında terör yaratarak, yaklaşık 10 bin Merkezi polis gücü ve para-militer güç konuşlandırıldı. Halihazırda Maad bölgesinde konuşlandırılmış binlerce polis gücü bulunmaktadır ve bu yeni polis gücü sevkiyatı Maad dağlarını son derece militarize bir bölgeye dönüştürmüştür. İki bölge arasında 35 bin kişinin yaşadığı Maad’da 6 ana kamp kurularak 1 Ocak 2024’ten itibaren sürekli olarak binlerce kuvvet gönderiliyor. “Kagar Operasyonu”, merkezi hükümetin Hindutva rejiminin son bir yıllık devrim karşıtı kampanyalarının doruk noktasıdır. HKP (Maoist) Merkez Bölge Bürosu “Kagar Operasyonu “nu şiddetle kınayarak ve sert bir direniş göstererek, tüm Hindistan halkını, aydınları, İnsan Hakları Aktivistlerini, demokratları, yazarları, avukatları, gazetecileri ve kabile destekçilerini “Kagar Operasyonu”nu kınamaya ve protesto etmeye çağırmaktadır. “Kagar Operasyonu” nedeniyle terörize edildikleri ve varoluşsal krizle karşı karşıya kaldıkları bu dönemde Maad halkının yanında durma çağrısında bulunur.

Yeni partimiz HKP (Maoist) kurulduktan sonra, Hindistan’ın yağmacı egemen sınıfları partimizi “iç güvenliğe yönelik en büyük tehdit” olarak ilan etti ve birbiri ardına birçok uzun süreli politika başlattı. Bunların gerçekliği halkın önündedir. İlk olarak Merkezi hükümet Jharkhand ve Chhattisgarh eyalet hükümetleriyle ittifak halinde 2005-09 yılları arasında Sendra ve Salwa Judum’u başlattı ve 2000’den fazla yerli insanı katletti. Bunun hemen ardından, Partimizi tüm ülkeden yok etmek için “Yeşil Av Operasyonu” (2009-17) adı altında yeni bir faşist uzun süreli program başlatıldı. Halk, paha biçilmez fedakârlıklarla ve daha fazla fedakârlığa hazırlanarak Sendra, Salwa Judum ve Yeşil Av Operasyonu’na karşı cesurca direndi.

Partimizin rehberliğinde HKGO her seferinde halkın yanında yer almış ve ormanlarının, mallarının ve canlarının korunması için çok değerli katkılarda bulunmuştur.

Askeri harekâtlarında istedikleri sonuçları elde edemeyen yağmacı egemen sınıflar, tüm saldırı politikalarını gözden geçirmiş ve merkezdeki Hindutva güçlerinin rehberliğinde 2017 Mayıs’ında Samadhan Operasyonu adı altında beş yıl sürecek ve sofistike silah ve savaş teknolojilerinin daha fazla kullanılacağı yeni bir saldırı başlatmıştır. Bununla birlikte egemen sınıflar 2020-21 yılları arasında Prahar Operasyonu adı altında ciddi bir askeri harekat da yürüttü. Ancak bu da hayallerini gerçekleştirmek için sefil bir şekilde başarısız oldu. Bunun ardından Ekim 2022’nin son ayında İçişleri Bakanı Amit Shah’ın liderliğinde Maoistlerden etkilenen eyaletlerin başbakanları ve eyaletlerin bakanları, tüm eyaletlerin polis genel müdürleri ve diğer polis ve para militer yetkilileri, istihbarat departmanından yetkililer ile Başbakan Narendra Modi’nin de katıldığı özel toplantılar düzenlendi. Bu toplantıda 2047 yılına kadar “Yeni Hindistan”ın kurulması için koyu bir baskı yapılmıştır. Yeni Hindistan’ın anlamı Maoistlerden arındırılmış Hindistan olarak ifade edildi.

Bunun için Maoist hareketin olduğu bölgelerdeki halka yönelik şiddetli askeri saldırıları arttırdılar. Hava bombardımanları ve insansız hava aracı saldırıları muazzam ölçüde arttı. Hindutva yöneticilerinin halk karşıtı politikalarına karşı seslerini yükseltenler, “kalem tutan” Maoist olarak hedef gösteriliyor ve baskı altına alınıyor. Bu amaçla Ulusal Soruşturma Ajansı (USA) mükemmel bir silah olarak kötüye kullanılıyor. Buna rağmen, bu insanlar Hindutva rejiminin halk karşıtı politikalarını protesto ediyor. Ülke halkı eskiye oranla çok daha fazla sayıda protesto gösterisine katılıyor. Bir araya gelerek Hindutva güçlerine karşı direniyor ve demokratik haklarının korunması için mücadele ediyorlar.

Yukarıda belirtilen koşullarda, yaklaşan Lok Sabha seçimlerini kazanmak için merkezi hükümet bir yandan “Modi garantisi”, “Vikshit Bharat Sankalp Yatra”, “Jan Man” programlarını başlattı, diğer yandan BJP hükümetini sürekli olarak ifşa eden partimizi ortadan kaldırmak için Kagar Operasyonu”nu başlattı.

İnsanlar yaşam gereksinimlerini karşılamakta büyük zorluklarla karşı karşıya kalmakta ve yaşamları her geçen gün daha da güvencesiz hale gelmektedir. Hindutva merkezi hükümeti halkın gerçek sorunlarını çözemediği için halkı gerçek meselelerden uzaklaştırmak ve toplumda bölücülük yaratmak için güçlü bir silah olarak dini kullanıyor. Bu bağlamda Ram Mandir’in açılış festivalini insanları dini bağımlılığa sürüklemek için kullanmakta ve emperyalizmin çıkarları doğrultusunda ülke ekonomisini değiştirmekte ve Hindutva gündemini öne çıkarmaktadır.

Partimiz tüm bilinçli aydınlara, yurtseverlere, demokratlara, öğrencilere, laiklere, gazetecilere ve İnsan Hakları Aktivistlerine Hindutva güçlerinin bu gizli gündemini ifşa etmeleri çağrısında bulunmaktadır.

Ezilen halkın sorunlarını çözemeyen yağmacı egemen sınıf hükümetleri, hükümetin başarısızlıklarını ve yanlışlarını sorgulayan sesleri bastırmakta, hapse göndermekte ya da ağır sonuçlarla tehdit etmektedir. Bunu son 10 yıldır görüyoruz. Halk karşıtı politikalara direnenler ciddi bir şekilde bastırılıyor. Son 5 yıldan bu yana beşinci program bölgelerindeki kabile halkı toprak-su-ormanlarının korunması, onurları ve siyasi güçleri için cesurca mücadele etmektedir.

Partimiz bu mücadelelere liderlik etmektedir. Partimiz tüm ülke çapında haklı hareketleri desteklemektedir. Partimiz aynı zamanda hükümetin halk karşıtı politikalarına karşı seslerini yükselttikleri için tacize uğrayan tüm aktivistlerle dayanışma içindedir. Partimizin rehberliğinde HKGO, halkın korunması için Tadmetla’dan Jagurgunda’ya kadar cesur gerilla eylemleri gerçekleştirmiştir. Emperyalist ve komprador burjuva sınıflarının çıkarlarını yerine getirmek için egemen sınıflar partimizi ortadan kaldırmaya heveslidir. Ancak Naxalbari’den günümüze Hindistan tarihi, devrimci hareketlerin askeri baskı ile yok edilemeyeceğini söylüyor.

Sevgili halkımız ve demokrasi yanlıları

Kagar Operasyonunu yenilgiye uğratın. Halkı Kagar Operasyonu’na karşı birleştirin ve ikiyüzlü yönetici sınıfı ifşa edin.

Hükümetin ve Hindutva güçlerinin insanları din bataklığına sürükleme gündeminden haberdar olun. Herhangi bir sözde demokrasinin işleyişini reddeden ve muhalefet liderlerini askıya alan faşist Hindutva güçleriyle güçlü bir şekilde yüzleşeceğiz. Ülkemiz için ormanlarımızı şirketleşmeye karşı koruyacağız. Kabile bölgelerinde binlerce polis kampının kaldırılması için sesinizi yükseltin. Kabile halkına yönelik askeri ve otoriter saldırılara karşı direniyoruz. Halkın devrimci hareketini koruyacak ve ileriye taşıyacağız.

Hindutva güçlerinin Yeni Hindistan’ı için değil halkın demokratik Hindistan’ı için savaşacağız.

Polis ve para-militer güçler zaten kana bulanmış ormanlarda daha fazla kan dökmeye çalışmamalıdır. Adani ve Ambani gibi komprador kapitalistlerin ve yabancı şirketlerin varlıklarını korumak için günah keçisi haline getirilmemelidirler.

Ulusun yağmacıları için yerli halkı katlediyorsunuz. Ve çevrenin yok edilmesine yardımcı oluyorsunuz. Çağrımızı kabul edin ve lütfen GERİ DÖNÜN.

Devrimci selamlarımla,

Hindistan Komünist Partisi (Maoist)

Merkez Bölge Bürosu

Sözcü

Pratap.