Nilüfer Atav

Nilüfer Atav

Ölümsüzleştiği tarih: 3 Ocak 1994

Nilüfer Atav yoldaş 1970, Yozgat doğumludur. Devrimci düşüncelerle daha çocuk yaşta tanışmıştır. Süreç içinde patimizin düşünceleriyle tanışmış ve devrimci mücadeleye katılmıştır. Aktif bir TKP-ML militanı olmuştur.

Yaşadığı Ankara ilinde partimizin Demokratik Kitle Örgütleri faaliyetleri içinde çalışmıştır. Nilüfer Atav yoldaş kısa sürede; açlık grevlerinin, direnişlerin ve işgallerin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Nerede haksızlık ve mücadele varsa oradadır. Ankara’daki emekçi ve devrimci kitleler üzerinde derin bir sevgi ve sempati yaratır.

Nilüfer Atav yoldaş ise bu sırada gerilla mücadelesine katılma talebinde bulunuyordu. Talebi parti tarafından uygun bulundu. Halk ordusu TİKKO’ya Ekim 1993’te katıldı. Kararlı ve ilkeli tavırlarıyla kısa sürede örnek bir gerilla oldu. Parti örgütsel faaliyetinde ilerledi.

1994 yılında Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren bir TKP-ML TİKKO birliği kış üstlenimi için hazırlık yaptığı sırada düşman kuşatması altında kalır. TİKKO gerilla birliğinin güvenliği için nöbette olan Nilüfer Atav yoldaş düşmanın yoğun kuşatmasını fark edip, hemen mevzilenerek çatışmaya başlar. Ansızın neye uğradığını anlayamayan düşman güçleri, diğer gerillaların da mevzilenip saldırmasıyla panikleyerek geri püskürtülür.

Bu durumdan yararlanan gerilla, çatışma bölgesini terk eder. Birliğin sağlıklı bir şekilde çekilmesini Nilüfer Atav yoldaş mevzilendiği yerden düşmanı sürekli kurşun yağmuruna tutarak sağlamıştır.

Bu çatışmada birliğinden ayrı düşen Nilüfer Atav ve Adem Asal yoldaşlar gerilla birliğiyle ilişkiye geçmek için hiç zaman kaybetmezler. Bunun için tüm kanal ve olanakları kullanırlar. Ancak 3 Ocak 1994 tarihinde Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Uğur köyünde düşman güçleriyle tekrar karşılaşırlar. Çıkan çatışmada Nilüfer Atav ölümsüzleşirken, Adem Asal yaralı olarak tutsak düşer ve 9 Ocak 1994’te işkencede katledilir.

Parti adı “Serda” olan Nilüfer Atav yoldaş ölümsüzleştiğinde TKP-ML ileri militanıydı.