Hindistan Komünist Partisi (Maoist): Yüksek Mahkeme’nin EWS rezervasyonuna ilişkin Brahmanik Kararına Karşı Çıkın!

 Yüksek Mahkeme’nin EWS rezervasyonuna ilişkin Brahmanik Kararına Karşı Çıkın!

Basın Açıklaması

14 Kasım 2022

Yüksek Mahkeme’nin Brahmanist EWS çekincesi kararına karşı çıkın!

Brahmanik Hindutva Faşizminin SC, ST ve OBC toplulukları* için rezervasyon politikasıyla insanları öldürme niyetine karşı isyan edin.

Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi, Yüksek Mahkeme’nin ekonomik olarak daha zayıf kesimler (EWS) için rezervasyona ilişkin beş anayasa komisyonu kararına şiddetle karşı çıkmakta ve 2019’da yapılan 103. Anayasa değişikliğinin anayasal geçerliliğini onaylamaktadır.

7 Kasım’da Yüksek Mahkeme tarafından EWS için rezervasyona ilişkin alınan karar, ekonomik olarak daha zayıf kesime rezervasyon sağlanması adına SC’ler, ST’ler ve OBC’ler için olumlu eylemin kaldırılması yönündedir. Ekonomik açıdan zayıf kesimlerin güçlendirilmesi için alternatif tedbirler sunmasına rağmen, BJP hükümetinin niyeti, EWS için yüzde 10 rezervasyon getirerek SC’ler, ST’ler ve OBC’lere sosyal eşitlik statüsünü inkar etmektir. Bu, RSS-BJP’nin Hindu-Raştra’dan başka bir şey olmayan “Yeni Hindistan” programlarından biridir.

7 Kasım 2022’de Yüksek Mahkeme, BJP hükümetinin 2019’da ekonomik açıdan daha zayıf kesime yüzde 10 rezervasyon sağlamak üzere getirdiği 103. değişikliğe karşı sunulan 40 dilekçeyi görüşmek üzere dönemin Hindistan Başyargıcı Yargıç U Lalit başkanlığında beş yargıçtan oluşan bir anayasa kürsüsü oluşturdu. Anayasa Mahkemesi 3’e karşı 2 oyla aldığı kararda 103. değişiklik yasasının anayasal geçerliliğini onaylamış ve kararda ekonomik açıdan daha zayıf kesime yüzde 10’luk çekince tanınmasının anayasanın temel yapısına aykırı olmadığını belirtmiştir. Ancak ana akım medyada kararın bölünmüş bir karar olduğu propagandası yapılsa da gerçek bunun tam tersidir. Aslında, Yargıç U Lalit ve Yargıç S Ravindra Bhat’ın sözde muhalif kararları bir muhalefet değildi. Prensip olarak 103. değişiklik yasasına karşı değillerdi ancak sadece SC, ST ve OBC topluluklarından ekonomik olarak daha zayıf kesimleri içermediği gerekçesiyle farklı düşünüyorlardı. Bu kararla birlikte sosyal geri kalmışlığa dayalı olumlu eylemin geleceği tehlikeye girmiştir.

Sosyal geri kalmışlığa dayalı rezervasyon, Brahmanik toplum tarafından sosyal geri kalmış kastlara ve topluluklara uygulanan ve uzun yıllara dayanan ayrımcılığı ortadan kaldırmak için önemli bir araçtır. Yüksek Mahkeme kararının tam olarak yaptığı şey, rezervasyon söylemini dikey ve kalıtsal nitelikteki sosyal geri kalmışlıktan, geçici ve kalıtsal nitelikte olması gerekmeyen ekonomik determinist yaklaşıma çevirmektir. Karar ve 103. Değişiklik Yasası, SC’leri, ST’leri ve OBC’leri Madde 15(4), 15(5) ve Madde 16(4) kapsamında ekonomik olarak geri kalmış kesimler için yüzde 10’luk çekincenin yararlanıcıları olarak açıkça hariç tutmaktadır. Yüksek Mahkeme, 1992 tarihli Indira Sawhney kararında, dokuz yargıçtan oluşan daha geniş bir anayasa mahkemesi heyeti, ekonomik geri kalmışlığa dayalı yüzde 10’luk çekincenin anayasaya aykırı olduğuna karar vermiş ve ayrıca çekincenin yüzde 50 kriterini ihlal etmemesi gerektiğini belirtmiştir. Yüksek Mahkemenin 7 Kasım tarihli kararı SC’ler, ST’ler ve OBC’lere yönelik çekincelerin uygulanmasını belirsiz ve etkisiz hale getirecektir. Sosyal geri kalmış topluluklar için mevcut rezervasyon politikası bile nüfuslarına göre yeterli değildir.

Kamusal alanda ne orantılı olarak temsil ediliyorlar ne de yeterince temsil ediliyorlar. SC’lerde temsil oranı yüzde 4.6, ST’lerde yüzde 1.5’in altında ve OBC’lerde yüzde 53 ila 54’tür. EWS rezervasyon politikası ile marjinalleştirilmiş toplulukların devlet işlerinde ve eğitim kurumlarındaki seçimleri büyük ölçüde azalacaktır. Marjinalleştirilmiş topluluklara yönelik rezervasyon politikasının başlangıcından bu yana, rezervasyon politikasının ruhuna uygun olarak uygulanmasında pek çok boşluk bulunmaktadır. Bu karar, Dr. BR Ambedkar tarafından ortaya konan sosyal adalet ve sosyal eşitlik fikirlerine tamamen aykırıdır.
Bu hükümet tüm halk karşıtı politikaları hayata geçirmiş ve ülkeyi mezarlığa çevirmiştir. Şimdi bu hükümet ekonomik olarak geri kalmış kesimler için timsah gözyaşları döküyor. Ekonomik olarak zayıf kesimler için sayısız programa olmasına rağmen Hindistan’da yoksulluk artıyor ve hükümetin ekonomik güçlendirme için bu politika ve programları uygulamamadaki isteksizliği gizli bir gerçek değil. Hindistan Komünist Partisi (Maoist), rezervasyon politikasının Brahmanlaştırılmasına ve SC’ler, ST’ler ve OBC’ler için sosyal ayrımcılıklara karşı mevcut güvencenin yok edilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Hindistan Komünist Partisi (Maoist) Merkez Komitesi (MK) tüm ilerici, demokrat, kabileci, kitle örgütlerini, Dalit örgütlerini, BC örgütlerini ve Ambedkarcı örgütleri Ambedkar karşıtı, Dalit karşıtı, BC karşıtı ve kabile karşıtı bu faşist hükümetin sosyal olarak marjinalleştirilmiş topluluklar için rezervasyon politikasını tasfiye etme kararına karşı kitlesel protestolara çağırmaktadır.

Abhay

14 Kasım 2022

*Hindistan kast sisteminde; “diğer geri sınıf” (OBC), Hindistan Hükümeti tarafından eğitimsel veya sosyal olarak dezavantajlı olan kastları sınıflandırmak için kullanılan kolektif bir terimdir. “Genel sınıf”, “planlanmış kastlar” ve “planlanmış kabileler” (SC’ler ve ST’ler) ile birlikte Hindistan nüfusunun birkaç resmi sınıflandırmasından biridir. Ed.