HKP (Maoist): 14 Nisan’ı Anti-Brahmanik ve Anti-Kapitalizm Günü olarak kutlayalım!

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Basın Bülteni

10 Nisan 2023

Toplum her insanı hatırlamaz ama hayatını toplumun iyiliği için adayanlara hayranlık duyar. Bu yaşamlardan biri 14 Nisan 1891’de Hindistan topraklarında doğdu, adı Doktor Babasaheb Bhim Rao Ambedkar. Hindistan Komünist Partisi (Maoist), toplumsal düzenin adaletsizliklerine karşı mücadelenin değerini simgeleyen Ambedkar’a devrimci saygılarını sunar. O bize, insanların çektiği acıların toplumsal nedenleri olduğunu ve bunların ancak “Ajitasyon, Eğitim ve Örgütlenme” yoluyla ortadan kaldırılabileceğini öğretti. Ambedkar’ın hem düşünce sürecinde hem de sosyal pratiğinde demokratik ve halkçı bir toplumun inşasına yaptığı katkılar çok büyüktür.

Bugün Ambedkar Jayanti, Hindutva faşizmi tehlikesinin ulusu neredeyse kuşattığı bir dönemde kutlanmaktadır. O, Hindutva karanlığının korktuğu ışıktır. RSS ve BJP rejimi Ambedkar’ın düşüncesinin inkarıdır ve onun Eşitlik, Laiklik, Kardeşlik ve Demokrasi ilkelerini tamamen çöpe atmıştır. BJP – RSS bugün “hastalıkları diğer Hintlilerin sağlığı ve mutluluğu için tehlike yaratan Hindistan’ın hasta adamlarını” temsil etmektedir. RSS ve BJP’nin Ambedkar’ı safranlaştırma projesi, Hindu Raştra gündemiyle bütünsel olarak bağlantılıdır. BJP ve RSS anayasayı Manusmriti ile değiştirmeyi planlamaktadır. Bugün BJP 6 Nisan’dan 14 Nisan’a kadar kuruluş gününü kutluyor ve Ambedkar Jayanti için çeşitli programlar düzenliyor.

Dalitler ve ezilen kastlardan insanlar kendi saflarına katıldı. RSS ve BJP tarafından Ambedkar hakkında, özellikle de Marksizm hakkındaki görüşleri hakkında bilinçli olarak bir dizi yanlış bilgi üretilmiştir. Sağcı güçler Ambedkar’ı saflaştırma çabasıyla Marksizme ve Devrimci Dalit siyasetine karşı açık bir savaş ilan etmiştir. Ancak Ambedkar’a çok daha yakın olan ideolojinin Marksizm olduğu tarihsel bir gerçektir. Ancak RSS ve BJP gerçeği gizlemektedir çünkü gerçek, onu inkar edenler için acıdır.

HKP (Maoist), Telangana’daki Ambedkar’ın en yüksek heykelini (125ft) görmekten her birey gibi gurur duymaktadır, ancak Telangana’daki ve Hindistan’ın diğer bölgelerindeki Dalitlerin acılarına ve acınası koşullarına tanık olarak, Ambedkar’ın fikirleri ve ilkesi kendi devasa heykelinin önünde mikroskobik hale getirilmiştir. Yönetici sınıflar Ambedkar’ı hatırlıyorlar çünkü onu kolay yatırımları olarak görüyorlar. KCR ve BRS, Dalit kesimlerini yatıştırma yolundadır. Modi – RSS yönetimi Hindistan’ı sardıkça, Dalitlere ve diğer ezilen kastlara yönelik zulümler de arttı. Faşist inek bekçileri, inekleri koruma adına Dalitlere ve Müslümanlara saldırmakta ve onları öldürmektedir.
Eğitim sektöründeki ayrımcılıklar artmış, bu da sadece toplumda bilgi yoksulluğuna değil, aynı zamanda Dalit öğrencilerin ve ezilen kastların bilgiden mahrum kalmasına yol açmıştır. Komprador burjuvazi tarafından neoliberal politikaların uygulanmasından sonra en büyük zararı ezilen kastlara mensup insanlar görmüştür. Dalitler arasında topraksızlık artmıştır ve Dalitlerin ve diğer ezilen kastların ekonomik olmayan sömürüsü Hindistan’ın kırsal kesiminde hala bir normdur. Bu durum Brahmanik faşist güçlerin hegemonik hakimiyetini ve yarı feodal yapının devamlılığını göstermektedir.

Ambedkar’ın savunduğu kast sisteminin ortadan kaldırılması ancak Hindistan’ın yarı-feodal ve yarı-sömürgeci toplumsal düzeninin ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Ambedkar haklı olarak Dalitlerin biri Brahmanizm diğeri Kapitalizm olmak üzere iki düşmanı olduğuna işaret etmiştir.

HKP (Maoist) Merkez Komitesi, tüm kitle ve sınıf örgütlerine, işçilere, köylülüğe, Ambedkarcılara, Dalitlere, OBC’lere, Kadınlara, Adivasi’lere ve aydınlara, yazarlara, gençlere ve öğrencilere 14 Nisan’ı Brahmanizm karşıtı Hindutva ve Kapitalizm karşıtı bir gün olarak benimsemeleri ve Hindistan çapında güçlü bir militan kast karşıtı mücadele inşa etmeleri çağrısında bulunmaktadır.

Abhay

Sözcü

Merkez Komite

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-cc-observe-14-april-as-anti-brahmanical-and-anti-capitalism-day/?swcfpc=1