HKP (Maoist): Çok Yaşa Bhumkal Günü Çok Yaşa Jantana Sarkar!

 

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

MERKEZ BÖLGE BÜROSU

Basın Bülteni

Tarih 26-1-2024

Çok Yaşa Bhumkal Günü Çok Yaşa Jantana Sarkar!

Misilleme Yapın ve “Kagaar Operasyonu”nu (Son Savaş) Yenin!

Jantana Sarkar’ı Koruyun, Birleştirin ve Genişletin!

 

Sevgili Devrimci Halkımız!

10 Şubat’ta 114 Bhumkal Diwas’ı kutlayacağız. 1910 yılında Bastar’ın Adivasi halkı İngiliz emperyalizmine karşı ayaklandı ve Barsur’da kendi ‘Madiya Raj’larını (devletlerini) kurdular. Kahraman Madia halkımız, bu büyük halk isyanının anısına Bhumkal Günü’nü kutlamaktadır. Madiya devletinin kurulmasından sonra 10 Şubat’ta 40 gün boyunca Jantana Sarkar [halk hükümeti, ed.] uygulandı. Madiya devletinin kurulması için İngiliz sömürgeciliğine karşı ayaklanırken canlarını feda eden şehit Gundadhar ve tüm silah arkadaşlarına Jai Sewa [merhaba, ed.] ve Jai Johar [hoş geldin, ed] diyelim. Bhumkal isyanının şanlı tarihini devam ettirerek ve Dandakaryana’nın Adivasi ve Adivasi olmayan halkı arasında birlik kurarak ve Jantana Sarkar’ın kurulması için hayatlarını ortaya koyan büyük Bhumkal kahramanlarının ideallerini ileriye taşıyarak, onlara devrimci saygılarımızı sunalım. Merkez Bölge Bürosu, büyük Bhumkal savaşçılarının açtığı yolda durmaksızın yürüyen Dandakaryana halkına devrimci selamlarını iletir.

Dandakaryana (DK) ağırlıklı olarak farklı kabile topluluklarından oluşan bir Adivasi bölgesidir. Bölgede bol miktarda maden kaynağı bulunmaktadır. DK’nın Adivasi halkı 1980’den bu yana HKP(Maoist) önderliğinde su, toprak ve orman, kimlik, öz saygı ve siyasi iktidarı ele geçirmek için mücadele etmektedir. Devrimci kitle örgütlerinde birleşiyor ve emperyalistler tarafından desteklenen feodal ve komprador sınıfların elinde büyük bir araç ve baskı makinesi olan Hindistan devletinin doğal kaynakları yağmalamasına ve talan etmesine karşı mücadele ediyorlar. DK halkı, “Toprak çiftçinin-Tüm Yetkiler Devrimci Halk Komitelerinin” bayrağı altında alternatif Siyasi İktidar organları olan Jantana Sarkara’yı kurmuş ve halkın iktidarını demokratik olarak yürütmektedir. Bu Jantana Sarkar organları ülkede yeni bir alternatif kalkınma modeli sunmaktadır. Hindistan’ın yağmacı egemen sınıfları, askeri güçleri aracılığıyla sürekli olarak alternatif halk devlet iktidarını parçalamaya çalışıyor. Burjuva reformları aracılığıyla baskısını meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak jantana Sarkar’ımız, jantana Sarkar’ı ortadan kaldırmaya yönelik tüm halk karşıtı önlemlere ve entrikalara uygun bir yanıt veriyor ve halk, sömürücü egemen sınıfların eylemlerine ve politikalarına karşı olağanüstü bir direnç gösteriyor. Jantana Sarkar’ın korunması, sağlamlaştırılması ve genişletilmesi için mücadele eden devrimci DK halkına selam olsun.

Hindistan Merkezi Hükümeti, kitleleri devrimci yoldan saptırmak için Jantana sarkar program ve politikalarını tekrarlayarak 1996 yılında PESA’yı yürürlüğe koydu. Bu yasaya göre, Hindistan anayasasının beşinci planlı bölgesi kapsamına giren 10 eyaletin tamamında, Adivasi halkı ormanları üzerinde garantili haklara sahip olmaktadır. Yasanın özü, beşinci planlı bölgede herhangi bir çalışma yapmak için gram sabha’nın [köy meclisi, ed.] onayının alınmasının zorunlu olmasıdır. PESA’nın merkezi hükümet tarafından yürürlüğe konmasından bu yana 28 yıl geçmesine rağmen eyalet hükümetleri tarafından hiçbir zaman düzgün bir şekilde uygulanmamıştır. Beşinci programın çeşitli bölgelerinde Adivasi halkı, PESA’nın uygulanmasında hükümetin hilekar doğasını ifşa ediyor ve yasanın uygulanmasını talep ediyorlar. Eyalet hükümetleri onların haklı mücadelelerini zorla ve sahtekarlıkla bastırıyor. Adivasi halkı, ağır baskıların yoğunlaştığı bu dönemde bile hakları için mücadeleye devam etmektedir. Şimdi 10 Şubat’ta “bu orman bizim, ormanların doğal kaynakları üzerinde doğuştan gelen hakkımız var, bunu kullanmak zorundayız ve bu mücadeleyi asla bırakmayacağız” diyerek söz verme zamanıdır.

Merkezi hükümet ve eyalet hükümetleri neden Jantana Sarkar’ımızı bastırıyor? Halkımız bu konuyu vicdanen anlamalıdır. Merkezi hükümet ve eyalet hükümetleri ormanlar da dahil olmak üzere tüm doğal kaynakları büyük şirketlere ve ÇUŞ’lara devretmek için çalışmaktadır. Ulusun ve halkın kalkınması adına, egemen sınıflar tarafından halkın yaşamlarında karmaşa yaratılmıştır. Kalkınma adına, PESA uyarınca gram sabha’nın onayı alınmadan çok sayıda madencilik projesi başlatılmıştır.

Mayınların faaliyette olduğu tüm bölgelerde benzeri görülmemiş bir yıkım yaşandı. Ve çok sayıda insan yerinden edilmenin kurbanı oldu. Maden bölgelerinde insanların verimli tarım arazileri kapitalist kirlilik nedeniyle zehirli hale geldi ve tarıma elverişsiz hale geldi. Çevrenin büyük ölçüde tahrip edilmesi yıldırım hızıyla gerçekleşiyor. Bu çıplak yıkım dalgasını anlamak için Surjaghad (Gadchilori), Raoghat (Naryanpur), Amdai (Kondagoan) ve Hasdeo (Kuzey Chhattisgarh) gözlerimizin önündeki birkaç çarpıcı örnektir. Bu felaketi gizleyerek ve bunu kalkınma olarak göstererek, Başbakan Narendra Modi’den milletvekillerine kadar herkes aynı kalkınma melodisine imza atıyor. Sömürücü hükümetler ve yaramaz siyasi liderler doğal kaynaklarımızı yağmalayarak insanları, özellikle de gençlerimizi iş ve iş fuarları adı altında kandırıyorlar. Madenlerde yetersiz ücretlerle güvenlik görevlisi ve diğer önemsiz işler veren hükümet, paha biçilmez doğal kaynaklarımızı geniş ölçekte yağmalamaktadır. Şirketlerin yerel aracıları, iş ve kalkınma adına yerel halk arasında bir uçurum yaratıyor. Aslında, insanların gerçek durumunu gizliyorlar.

Merkezi hükümet ve eyalet hükümetleri ÇUŞ’lar ve Hintli şirketlerle işbirliği yaparak ormanları korporasyon-militarizasyona dönüştürüyor. Geçtiğimiz günlerde Maharashtra başbakanı Ek Nath Sindhe, Naxallardan etkilenen geri kalmış Gadchilori bölgesinin 2030 yılına kadar bir sanayi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı. Diğer taraftan Chhattisgarh İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı madencilik projeleri olmadan kalkınma olmayacağını ifade etmiştir. Beşinci programdaki tüm eyalet hükümetleri, NRI girişimcilerini memnun etmek için canlı konferanslar düzenliyor ve yüz milyarlarca dolarlık bir dizi Mutabakat Zaptı imzalıyor ve bu Mutabakat Zaptı’nın çoğu madencilik sektöründe… Bu Mutabakat Zaptı’nın uygulanmasına izin verirlerse yakın gelecekte hayatlarının mahvolacağı insanlar için çok açık. Bu nedenle, hayatlarınızı, ormanlarınızı ve çevrenizi kurtarmak için söz vermek için uygun bir fırsattır.

Chhattisgarh’da Hindutva güçlerinin yeni kurduğu BJP hükümeti, Maoist partiyi tasfiye etmek adına savaşa hazır bir şekilde bazı yeni polis karakolları açtı. Benzer adımlar orta bölgedeki Maharashtra, Odisha, Madhya Pradesh, Telangana gibi diğer eyaletlerde ve Jharkhand, Bihar gibi doğu bölgelerindeki eyaletlerde de izlenmektedir. Bu süreçte merkezi hükümet “Kagaar Operasyonu” (Son Savaş) adı altında yeni bir askeri operasyon başlatmıştır. Bu askeri operasyonun belirtilen görevi, partinin merkezi liderliğini ortadan kaldırmak için Maad tepelerini kontrol altına almaktır. Ancak bu faşist operasyonun ardındaki gizli gündem, doğal kaynakları sömürmek için tepeleri ele geçirmektir. Bu nedenle partimiz, Bhumkal Günü vesilesiyle kitlelere, kabile tanrı ve tanrıçalarının meskeni olan ve atalarının mirası olarak kalan dindar Maad tepelerini kurtarmaları çağrısında bulunmaktadır. Partimiz aynı zamanda tüm demokratlara, insan hakları aktivistlerine, kabilelerin sempatizanlarına, öğrencilere, avukatlara, gazetecilere, şairlere, yazarlara, sanatçılara, çalışanlara, işçilere, köylü örgütlerine Maad bölgesinin özellikle savunmasız kabile grubunun (PVTG) arkasında kararlılıkla durmaları çağrısında bulunmaktadır. Kırk yılı aşkın süredir elde ettiğimiz büyük kazanımları korumak için, faşist “Kagaar Operasyonu”na misilleme yapmak ve onu yenilgiye uğratmak başlıca görevimiz ve sorumluluğumuzdur. Partimiz aynı zamanda yurtdışındaki Hint Devrimi dostlarını militan dayanışma programlarına katılmaya çağırmaktadır.

*Jantana Sarkar’ı korumak, güçlendirmek ve genişletmek için söz verelim.

*”Kagaar Operasyonu”na misilleme yapmak ve onu yenilgiye uğratmak için söz verelim.

* Ormanlar üzerindeki hakları elde etmek için militan mücadelelere devam etme sözü verelim.

* Jantana Sarkar’ın inşası için hayatlarını ortaya koyan şehitlerin ideallerini yerine getirme sözü verelim.

Devrimci Selamlarla

Pratap.

Sözcü

Merkez Bölge Bürosu

HKP (Maoist)