HKP (Maoist): Filistin’de devam eden savaşı tırmandırmaya ve Batı Asya’da savaş çığırtkanlığına yönelik emperyalist planlara karşı mücadele edin.

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOİST)

Uluslararası İlişkiler

Merkez Komite

Basın Bülteni

Tarih: 26 Ocak 2024

Filistin’de devam eden savaşı tırmandırmaya ve Batı Asya’da savaş çığırtkanlığına yönelik emperyalist planlara karşı mücadele edin.

Filistin’de ve Batı Asya’da gelişmeleri protesto edin ve acil barış için militan kitle hareketlerini inşa edin.

 

Sevgili Yoldaşlar,

Kızıl Selamlar!

HKP (Maoist) Merkez Komitesi, Siyonist-İsrail sömürgeci devletinin ve başta ABD-İngiltere emperyalistleri olmak üzere Batılı emperyalist güçlerin Filistin’deki savaşı tırmandırma ve Batı Asya’daki savaş çığırtkanlığı yönündeki hain tasarımlarını şiddetle kınamaktadır. Batı Asya bölgelerindeki son gelişmeler, sonunda çevre de dahil olmak üzere muazzam can ve mal kaybına yol açacak daha ölümcül bir savaşın yaklaşmakta olduğunun işaretlerini veriyor. ABD emperyalizmi dünyada ve özellikle de petrol zengini Batı Asya bölgesinde egemenliğini yeniden tesis etmek için her yolu deniyor.

ABD, savaşın patlak vermesinden bu yana savaşın parçaladığı Filistin’de herhangi bir barış girişimi önlemini engellemek için Güvenlik Konseyi’ndeki veto yetkisini kullanmıştır. Aslında, Siyonist sömürgeci güç İsrail devletinin güvenilir bir müttefiki ve rehberi olduğunu kanıtlamıştır. ABD emperyalizminin kin ve düşmanlık dolu eylemleri Batı Asya’da barış görüntüsünü bozmuştur. Batılı güçler, faşist-ayrılıkçı İsrail devletinin yaygın olduğu söylenebilecek saldırılarına mutlak destek vererek yangına körükle gitmişlerdir. Emperyalist ülkeler, 100 günü aşkın bir süredir İsrail’in Filistin halkına uyguladığı soykırım konusunda suskunluğunu koruyor.

3 Ocak’ta İsrail-Filistin savaşı 100 gününü doldurdu. İsrail’in ABD emperyalizminin yardımıyla yürüttüğü ve 3 ay süren bu soykırım savaşında, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 25 binin üzerinde Filistinli, yaşlılar da dahil olmak üzere, ezilen ulusa ve ezilen halka karşı yürütülen bu emperyalist vekalet savaşında hayatını kaybetti. Apartheid devleti, gökten beyaz fosfor bombaları yağdırarak tüm Filistinlileri öldürmekle yetinmemiş, yeryüzünde yaşamak için gerekli olan ihtiyaçların teminini engelleyerek insanları ortadan kaldırma soykırım sanatında da ustalaşmıştır. İsrail’in tüm bu eylemleri Uluslararası Sözleşme Hukukuna göre soykırım anlamına gelmektedir.

HKP (Maoist), İsrail devletinin Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşına karşı ve bölgede barış için Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı’nda açtığı davayı memnuniyetle karşılamakta ve desteklemektedir. Partimizin duruşu, derhal barış yapılması ve tüm İsrail birliklerinin Gazze ve Batı Şeria’yı terk etmesi gerektiğidir. Ayrıca, ABD ve diğer Batılı emperyalist güçler bölgedeki vekaleten askeri eylemlerden vazgeçmeli ve tüm askeri güçlerini bölgeden geri çekmelidir. Partimiz, ABD’nin tepeden tırnağa her türlü sofistike modern silahla donattığı İsrail’e verdiği askeri desteği ve diğer lojistik ve istihbarat desteğini geri çekmesi talebini yinelemektedir. Geçtiğimiz günlerde ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna’yı desteklemenin yanı sıra İsrail’e 14.5 milyar dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini onaylamıştır. ABD halkının vergileriyle toplanan tüm bu paralar, soykırım döngüsünü finanse etmek için kullanılmakta ve sonuçta Askeri-Sınai kompleksin dev silah sanayilerine fayda sağlamaktadır.

Bugün Batı Asya, küresel silah endüstrisi için bir laboratuara dönüşmüş durumda. ABD, İran ve diğer Batı Asya ülkelerini sıcak bir savaş için kışkırtmaktan vazgeçmelidir. ABD, Batı Asya’da savaşın tırmanmasında büyük ölçüde önemli bir rol oynayan nükleer silahlı uçak gemilerini konuşlandırdığı Akdeniz’i çoktan silahlandırmıştır. Partimiz tüm bu Akdeniz sularından derhal çekilmeyi talep etmektedir. ABD, Akdeniz bölgesinde zayıflayan hegemonyasını yeniden kazanmak için Refah Muhafızı Operasyonu adı altında 20 küsur ülkeden oluşan bir koalisyon kurmuştur. ABD emperyalizminin müttefiklerinden oluşan bu gökkuşağı koalisyonunun şemsiyesi altında Yemen, Suriye, Irak, İran, Mısır ve Ürdün’de hava saldırıları düzenliyor. ABD’nin bu tür eylemlerinin Uluslararası Sözleşmede hiçbir standardı yoktur ve bu ulusların egemenliğinin tamamen ihlali anlamına gelmektedir. Partimiz, ABD-İngiltere emperyalistlerinin provokatif eylemlerine karşı cesurca direnen ve Filistin halkına yönelik emperyalist destekli savaşa karşı güçlü bir iradeyle direnen tüm ezilen ulusların, halklarının ve örgütlerinin yanındadır.

Brahmanik Hindutva güçleri BJP-RSS yönetimi altındaki Hindistan tamamen İsrail’le hareket etmiş ve Siyonizm ile Hindutva Faşizmi arasında ideolojik bir birliktelik sergilemenin de ötesine geçmiştir. Uluslararası düzeyde Narendra Modi liderliğindeki Hindistan devleti, BM Genel Kurulu’nda 22 Arap ülkesi tarafından hazırlanan ve derhal insani bir ateşkes çağrısında bulunan bir karar tasarısı için çekimser oy kullanmıştır. Kendini “Küresel Güney”in sesi ve “Vishwa Guru” [dünya liderliği anlamında, ed.] ilan eden Hindistan devleti, Filistin’de barış ve insani destek talebine sadece sözde destek vermiştir. HKP (Maoist), Narendra Modi liderliğindeki Hindistan devletinin bu ikiyüzlü tutumunu kınamakta ve ülke halkına Hindistan devletinin çifte standart oyununa karşı mücadele etme çağrısında bulunmaktadır.

Son olarak, Gazze’ye yönelik savaş bağlamında Hindistan devleti, düşük ücretle çalışan Filistinli işçilerin yerine Hindistan’dan İsrail’e 10,000 işçi göndermeyi kabul etti. Hindistan İşçi Sendikaları, Hindistan devletinin bu önlemine karşı protestolarını kaydettiler. HKP(Maoist), Hintli işçilerin savaş bölgelerinde hayatlarını ciddi tehditlere maruz bırakan bu tür ahlaksız işgücü takasının iptal edilmesi talebiyle sendikaların yanında yer almaktadır. RSS-BJP rejimi altındaki Hindistan devleti İsrail’e güçlü bir şekilde öykünmekte ve onunla kopmaz bir bağ kurmaktadır. Hindistan devleti, İsrail teknolojileri ve silahları aracılığıyla Hindistan’daki demokratik seslere ve devrimci hareketlere karşı ağır baskılar uygulamaktadır. Hindistan devleti, Siyonist İsrail’in Hindistan’daki ezilen milliyetler ve ezilen kitleler üzerindeki baskı yöntemlerini taklit etmektedir. HKP (Maoist) MK, tüm kitle örgütlerine, demokratik güçlere, insan hakları aktivistlerine ve tüm ilerici kesimlere Hindistan ile Siyonist İsrail arasındaki şeytani ittifakı protesto etme çağrısında bulunur.

HKP (Maoist) MK, Hindistan Devrimi’nin tüm dost ve yoldaşlarını ve dünyanın diğer tüm devrimci Maoist güçlerini, Siyonist İsrail devletinin Filistin’e yönelik soykırım savaşına karşı militan kitle hareketleri inşa etmeye ve Filistin halkına acil barış ve koşulsuz insani destek için hareketler inşa etmeye çağırır. Partimizin MK’sı, Filistin’in kurtuluş mücadelesini desteklemek ve Siyonist savaş suçlularını cezalandırmak için militan kitle hareketleri örgütleme ve inşa etme çağrısında bulunur.

Kahrolsun Siyonist-Apartheid İsrail Devleti Ve Emperyalizm!

Mazlum Milletler Üzerindeki Emperyalist Savaşlara Hayır Deyin!

Tüm Ülkelerin İşçileri Ve Ezilen Halkları, Birleşin!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Amrut

i/c, Uluslararası İlişkiler

Merkez Komite

HKP (Maoist)