Filipinler Komünist Partisi: Marcos ve FSK’nın YHO’nun gücüne ilişkin açıklamalarında tutarsızlıklar

Marcos ve FSK’nın YHO’nun gücüne ilişkin açıklamalarında tutarsızlıklar

Marco Valbuena | Baş Bilgi Sorumlusu | Filipinler Komünist Partisi

24 Ocak 2024

1) Birkaç gün önce Albay Francel Margareth Padilla’nın FSK’nin yeni sözcüsü olarak görevine; faşist ordunun “yıl sonuna kadar Yeni Halk Ordusu’nu ortadan kaldıracağı” şeklindeki yıllık FSK duyurusunu tekrarlayarak başladığını gözlemlemek oldukça eğlenceliydi. İşinde yeni olmasına rağmen sesi şimdiden bozuk bir plak gibiydi.

Ancak ilginç olan, başkomutanları Marcos’un “artık YHO cephesi kalmadı” açıklamasından sadece birkaç gün sonra, YHO’nın hala “zayıflatılmış on bir cephesi” olduğunu söyleyen General Romeo Brawner tarafından reddedilen bir iddiada bulunmasıydı. En hafif deyimiyle, bu birbirinden kopuk açıklamalar Marcos hükümetinin devrimci silahlı hareketin durumuna ilişkin kamuoyu değerlendirmesindeki tutarsızlıkları ortaya koymakta ve kendi hedeflerindeki çelişkilerden kaynaklanmaktadır.

Bir yandan, küresel kriz döneminde yabancı kapitalistleri toprak ve kaynaklara tam erişim vaatleriyle cezbetmek için umutsuzca çabalarken Filipinler’i “isyandan arınmış” olarak yansıtmak istiyor. Diğer yandan da FSK’ne ayrılan ve büyük çoğunluğu bombalara, top mermilerine, savaş uçaklarına, insansız hava araçlarına, jet yakıtına, mermilere, saldırı silahlarına ve kontrgerilla operasyonlarında kullanılan diğer askeri teçhizata giden devasa ve tarihi yüksek bütçeyi haklı çıkarmak istiyor.

Bununla birlikte, “YHO’yı ezme” beyanını her yıl gerçekleştirmedeki başarısızlığı nedeniyle beceriksiz ve aptal görünmek istemiyor, bu nedenle “zayıflatılmış YHO” ve “stratejik zafer” elde etme hattını ortaya koymaya başvurdular.

Ancak ne “artık YHO cephesi kalmayacak” ne de “yıl sonuna kadar YHO ortadan kaldırılacak” açıklamaları, FSK’nin ülke genelinde topyekûn bir stratejik taarruz ve geniş çaplı askeri operasyonlar yürütmeye devam ettiği ve Filipin halkının demokratik direnişini sona erdirme hedefinde başarısız olmaya mahkûm bir savaşta milyarlarca pesoyu heba ettiği gerçeğini gizleyemez.

2) Yıllar boyunca, “YHO’yı ezme” açıklamalarına her zaman daha da kötüleşen insan hakları ihlalleri ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden sivillere yönelik saldırılar eşlik etmiştir. Marcos döneminde de bu durum değişmemiş, FSK’nin faşist birlikleri vahşi köpekler gibi ortalığı kasıp kavurmuş, kabadayılık taslayarak silahlar ateşlemiş ve bombalar atmıştır.

YHO’nın güç kaynağı olan köylü kitleleri FSK’nin ana hedefinde yer alıyor. Odaklanmış askeri operasyonlar düzenlediğini söyleyen FSK, aslında yüzlerce kırsal köyde acımasız bir bastırma kampanyası yürütüyor. Yargısız infazlar, halkın toplanması ve “teslim olanlar” olarak gösterilmesi, halkın evlerinin yağmalanması, askerlerin sivil topluluklar arasında kamp kurması, sokağa çıkma yasağı ve insanların hareketlerine ve ekonomik faaliyetlerine yönelik diğer keyfi kısıtlamalar, gıda ablukaları, kontrol noktaları, hava bombardımanı, topçu bombardımanı ve diğer kanlı ve kirli taktikler bunlara damgasını vuruyor. Boş amaç, insanların ruhunu kırmak ve boyun eğmelerini sağlamaktır. Sonuç ise bunun tam tersidir.

Yakın zamanda Negros Occidental’da iki köylü aktivistin 62. IB unsurları tarafından öldürülmesine dikkat çekmek istiyorum. Boy Baloy ve Ernesto Torres, toprak gaspına karşı direnişte ve topluluklarını savunmada aktif rol oynuyorlardı. FSK, daha önce de olduğu gibi, kurbanların silahlı çatışmada öldürülen YHO savaşçıları olduğunu iddia ediyor, tıpkı FUP’nin “uyuşturucu savaşında” öldürülen binlerce kişiyi suçlarını örtbas etmek için sapkın bir girişimle meşrulaştırdığı gibi.

3)Filipin halkına ve onların devrimci güçlerine bildirmekten mutluluk duyuyorum ki, ülke genelindeki çeşitli YHO komutanlıklarından Parti’nin düzeltme hareketi yürütme çağrısını memnuniyetle karşılayan raporlar aldık. YHO savaşçıları ve komutanları, Parti’nin YHO’nın geçmişteki iç zayıflıklarına ve hatalarına ilişkin özeleştirel analizinin sağladığı aydınlanmayı ifade ettiler.

YHO birimlerinin büyük çoğunluğu FSK’nin geniş çaplı askeri seferberlik taktiklerine uyum sağlamış olup operasyon alanlarını genişletmekte ve kitle tabanlarını güçlendirmektedir. Askeri çalışma ve kitle çalışmasını kapsamlı ve özenli bir şekilde yürütmek için yoğunlaşma, kaydırma ve dağıtma gerilla taktiklerini benimsemişlerdir. Köylü kitleleri, hatta askeri baskıya maruz kalan ve “teslim olmaya” zorlananlar bile, YHO birliklerinin geri dönüşünden ve bölgelerindeki varlığından memnuniyet duymaktadır.

Sonuç olarak, yılın geri kalanında ve takip eden dönemde istikrarlı bir büyüme bekliyoruz. Marcos’un yolsuzlukları, yabancı kapitalist çıkarları ve birkaç büyük burjuva kompradoru ile büyük toprak ağalarını destekleyen politikaları karşısında Filipin halkının devrimci kitle hareketini ve silahlı direnişi yoğunlaştırmaktan başka çaresi yoktur.

4) Şu anda YHO ile FSK arasında keskin bir zıtlık var.

Bir yandan FSK içinde, özellikle de YHO’yı yenemediklerinin ve YHO’nın köylü kitleleri ve halk arasında sahip olduğu derin ve geniş desteğin farkında olan tabanları arasında giderek artan bir moral bozukluğu var. Milyonlarca peso kamu fonunu talan eden ve cebe indiren üst düzey subaylarının yolsuzlukları ve rakip politikacılara ve bürokrat kapitalistlere son derece sadık olan generallerin kendi aralarındaki çekişmeleri morallerini daha da bozuyor. Başkomutanları, konserlerden ve gece geç saatlerde düzenlenen partilerden helikopterlerle taşınmak için kamu parasını kullanarak lüks bir yaşam sürerken, kendilerinin çürümüş bir sistemi savunmak için yem olarak kullanıldıkları gerçeğinden dolayı son derece kederliler.

Bir yandan da YHO Kızıl savaşçıları ve YHO komutanlarının birliği güçlenmeye devam ediyor ve devrimci moralleri yükseliyor. Karşılığında hiçbir maddi şey beklemeden, köylü kitlelerine ve halka hizmet etmek ve onları savunmak için her şeylerini ortaya koyuyorlar.

Englısh: https://philippinerevolution.nu/statements/inconsistencies-in-marcos-and-FSK-pronouncements-about-YHO-strength/