HKP(MAOİST) MK: Baba Saheb Ambedkar’ın Doğum Yıldönümünü, kastın ortadan kaldırılması kararlılığıyla ve kapitalizm-emperyalizme ve Brahmanik Hindutva Faşizmine karşı kutlayın!

HİNDİSTAN KOMÜNİST PARTİSİ (MAOIST)

Merkez Komitesi

Basın Bülteni

10 Nisan 2022

Baba Saheb Ambedkar’ın Doğum Yıldönümünü, kastın ortadan kaldırılması kararlılığıyla ve kapitalizm-emperyalizme ve Brahmanik Hindutva Faşizmine karşı kutlayın!

HKP (Maoist), Başbakan Modi’nin Bharateeya Janata Partisi ve Brahmanik Hindutva iflah olmazı Rashtreeya Swayam Sevak Sangh hükümeti adına 14 Nisan’da Ambedkar’ın Yıldönümünü görkemli bir şekilde kutlamak için yaptığı açıklamaya ve kastın ortadan kaldırılması kararlılığıyla kapitalizme, emperyalizmine ve iflah olmaz Brahmanik Hindutva’ya karşı bu kutlamanın sahteliğini anlamaya çağırıyor.

Hindutva Faşist güçleri Ambedkar’ın doğum yıldönümünü yanlış bilinçle kutlarken ve aslında Dalit halkını Ambedkar’ın öğretilerinin asıl özünden mahrum bırakırken – kast’ın ortadan kaldırılması ve Hindutva’nın dini ölümüne – (Manu Dharmasashtr-Hinduizm’de en eski ve temel bir metin, çn)- ve kapitalizme karşı çıkma komplosunu açığa çıkarmalıyız.

RSS ve BJP’nin kuruluşundan bu yana Hindutva’nın iflah olmazları olduğu açıktır. Teorik anlamın yanı sıra, bunlar Ambedkar’ın günlük yaşamdaki düşüncesine de şiddetle karşı çıkmaktadır. BJP’yi yöneten katı Brahmanik Hindutva, son 8 yıldır Hindistan’ı faşist bir şekilde inşa etmede adım adım ilerliyor. Buna popüler bir isim taktı: ‘yeni Hindistan’. BJP hükümeti Dalit-aşiret-Müslüman-kadın karşıtı politikalar izliyor ve bunun dışında, dönem boyunca köylü-işçi-orta sınıf karşıtı politikaları durmadan ve benzeri görülmemiş bir şekilde yoğunlaştırdı. Bu aslında safran renginde LPG (Liberalization, Privatization, Globalization-Liberalleşme, Özelleştirme, Küreselleşme, çn) politikalarıdır.

Bir yandan üçlü talak (Müslüman Kadınlar-Evlilik Haklarının Korunması) Yasası, çn.) kanununu yapmak; Madde 370 (Jammu ve Keşmir’in Özel statüsünün yasası, çn.) ve 35A’nın (Jammu ve Keşmir eyaletinin devletin daimi sakinlerini ve bu ikamete bağlı belirli “özel hak ve ayrıcalıkları” yasası, çn.) feshetmek; Ayodhya’da Rammandir için temel taşı atıyorlar, (Uttar Pradesh eyaletindeki Ayodhya şehrinde 1992 yılında yıkılan bir caminin yerine Hindu tanrısı Ram’a atfen inşa edilen tapınak kastediliyor); Dalit ve kabile halkının anayasal haklarını açıkça ihlal eden çeşitli yasalar çıkarmak için boşuna girişimlerde bulunmak; doğal koruma alanlarının sona erdirilmesi veya hak sahiplerini çeşitli şekillerde doğal koruma alanlarından mahrum bırakmak için komplo kurmak; İneğin korunması adı altında mafya linçleri; Dalit ve kabile halkının yemek alışkanlıklarına, yaşamalarına, gelenek ve göreneklerine, inançlarına saldırmak, yasaklamak ve aşağılamak; Dalitleri, aşiret ve dini azınlıkları, özellikle de kız çocuklarını, kör milliyetçiliği yoğunlaştırmak adına eğitimden mahrum bırakmak; çiftçi karşıtı, hain üç tarım yasası yoluyla ülkenin tarımını yok etmeye yönelik beyhude girişim; ve diğer halk karşıtı, ülke karşıtı politikalar.

Öte yandan, Ambedkar’ın doğum yıldönümünü kutluyorlar ve ezilen halkı, özellikle de Dalit halkını Hindutva’nın bir parçası haline getirmek için ciddi girişimlerde bulunuyorlar. Ambedkar hayatı boyunca buna karşı mücadele etti. Manuistler, (İktidar kastediliyor, çn) Manu Dharmasashtr’ı yakan Ambedkar’ı kendi çıkarlarına uydurmaya çalışıyorlar. Bu girişime şiddetle karşı çıkmamız gerekiyor.

BJP hükümeti, Ambedkar’ın Dalit ve kabile halkına çok az hak sağladığı Anayasa’yı yoğun bir şekilde ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda sürekli olarak sona erdirmeye çalışıyor. Mevcut arka planda Ambedkar’ın söylediklerine saygı duymamız gerekiyor. Anayasa doğru bir şekilde uygulanmazsa ve Anayasal haklar ihlal edilirse, onu yakan ilk kişi olacağını belirtti. Birkaç Dalit liderinin BJP’nin çıkarları doğrultusunda Ambedkar hakkında konuştuğunu söylemek haklı olacaktır. Hükümetin bir parçası haline geldiler ve ezen kastların ve sınıfların hizmetinde bulunurlar. Aynı zamanda ezilenler üzerindeki sömürü ve baskının bir parçası haline geliyorlar. Bu tür kişileri teşhir etmek ve onlara karşı çıkmak zamanın ihtiyacıdır.

Partimiz, tüm ezilen sınıfları ve toplumsal kesimleri, özellikle de Dalit halkını, Hindutva iflah olmaz unsurlarının Ambedkar’ı kendi çıkarlarına uydurma girişimlerine mümkün olan her şekilde karşı çıkmaya çağırır; Brahmanik Hindutva Faşist güçlerinin yayılmasını durdurmak; kastın ortadan kaldırılmasıyla sınırlı kalmayıp, mevcut kast temelli yarı-sömürge, yarı-feodal sistemin kökünü kazımak ve kast düzenini sona erdirmek için güçlü bir temel oluşturacak Yeni Demokratik devlet iktidarını inşa etmek için anti-komprador bürokratik kapitalist, anti-feodal ve anti-emperyalist sınıf mücadelesinin ve Halk Savaşı’nın bir parçası olunmalıdır. Aynı zamanda, seçim politikasında ortaya çıkan çeşitli oportünist siyasi partilerin ve unsurların Dalit halkını yanıltma ve ilerlemeleri için doğru yolu seçmelerini engelleme girişimlerini başarısızlığa uğratmaya çağırır.

Abhay

Sözcü

Merkez Komitesi

Englısh: https://www.tkpml.com/cpi-maoist-cc-celebrate-the-birth-anniversary-of-baba-saheb-ambedkar-with-the-determination-of-elimination-of-caste-and-in-opposition-to-capitalism-imperiali/?swcfpc=1