ICOR: 1 Mayıs 2021-İşçi Sınıfı ve Dünya Ezilen Halklarının Uluslararası Mücadele Günü!

1 Mayıs 2021-İşçi Sınıfı ve Dünya Ezilen Halklarının Uluslararası Mücadele Günü!

Her yerde işçilerin mücadele ruhunu geliştirelim!

Faşizme karşı uluslararası anti-emperyalist birleşik cepheyi dünya çapında güçlendirelim.

1 Mayıs, tartışmasız olarak işçi sınıfına ve dünyanın ezilen halklarına ait olan bir gündür. İşçi sınıfı, eğer örgütlü ve ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesine ikna olmuşsa, insanlığın ve doğanın kapitalist sömürüsüne son verecek imkan ve güce sahiptir. İşçi sınıfı mücadelesine 150 yıl önce Paris Komünü ile başlamış, 20. yüzyılın sosyalist devrimleriyle sürdürmüş ve mücadelesini zafere kadar sürdürdü.

1 Mayıs’ta, proleter enternasyonalizmi ruhuyla el ele vererek, günümüzü kutluyor, gerici baskılar karşısında mücadele etme kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz.

2021 Mayıs’ında kutlanacak özel bir şey var: Yaklaşık iki yıllık hazırlıktan sonra, Uluslararası Anti-Emperyalist ve Anti-Faşist Birleşik Cephe ve onun on uluslararası örgütten oluşan Koordinasyon Danışma Komitesi, beş kıtada yaklaşık 500 örgüt tarafından kuruldu. Bu yılki 1 Mayıs’ta, uluslararası işçi sınıfı ve ezilen kitleler, dünya ekonomik-mali krizinin ve Covid-19 salgınının yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıya. Bazı ülkeler salgının üstesinden gelme sürecindedir. Birçok ülke hala üçüncü bir dalganın pençesinde ve giderek daha tehlikeli yeni mutantlar ortaya çıkıyor. Bazı emperyalist ülkeler, hala dünyadaki yoksulların çoğunun ulaşamayacağı aşılara erişme becerilerini kullanıyorlar. Pandemi nedeniyle, meclisler gibi belirli sivil özgürlüklerden geçici olarak feragat etmek gerekli olmuştur. Ancak iktidardakiler, pandemiyi, emekçilerin demokratik hak ve özgürlüklerini kısıtlamakta ve onlara karşı polis devleti önlemlerini ilerletmek için ne kadar ileri gidebileceklerini test etmek için bahane olarak kullandılar. Çevresel tahribat rahatsız edilmeden devam etti. Pandemi, kapitalizmin sınıf çelişkilerini, sömürüsünü ve baskısını ortaya çıkardı ve şiddetlendirdi. Farklı salgın yönetimi seviyeleri, zengin ve fakir ülkeler arasındaki eşitsizliği ortaya çıkardı. Sağlık krizi gelecek için iyiye işaret değil. Dünyanın dört bir yanında sayısız insan işlerini kaybetme, yoksulluk ve varoluşsal güvensizlikle karşı karşıyadır. Bir yandan büyük patronların ve büyük şirketlerin hissedarlarının servetlerinin baş döndürücü bir hızla arttığını görüyoruz. Öte yandan işçilerden fedakarlık talep ediyorlar. İşçiler maaşlarının bir kısmından ve boş zamanlarından -sözde işlerini kurtarmak için- feragat ediyorlar. Daha küçük serbest meslek sahipleri mahvoluyor.

Tüm halkların düşmanı ve başlıca emperyalist güçler arasında mevcut ana savaş kışkırtıcı olan ABD emperyalizmi, Trump ile birlikte ortadan kalkmadı. Biden kararlı: “ABD geri döndü!” Onun bu iddiası liderlik içindir ve dünya haklarına bir uyarıdır. Bu, pratikte ABD emperyalistlerinin artık daha fazla savaş politikası izleyeceklerinin beyanıdır. Ezilen halklar savaşmaya ve dik durmaya cesaret ederse, ABD emperyalizmi NATO müttefikleriyle birlikte onlara yönelecektir. Dünya ekonomik krizi, farklı ülkeler ve emperyalist güçler arasındaki ekonomik eşitsizliği ağırlaştırdı. Aralarındaki rekabet yoğunlaşmaya devam ediyor. Böylelikle büyüyen savaş tehdidi, büyüyen şovenist bir politika tarafından destekleniyor. Dünyanın birçok ülkesinde işçi hareketi ve halk kitleleri, krizler karşısında bile savaşabileceklerini açıkça ortaya koydular. Özellikle emperyalist, anti-komünist terörizmin odağında dünya devrimcileri vardır. Filipin hükümetinin muhaliflerini ayrım gözetmeksizin “komünist” veya “terörist” olarak etiketleme politikası uyarınca, Filipinler’deki dostlarımız, düpedüz pogromlarda zulüm görüyor ve öldürülüyor.

Yeni güçlü silahımızı, faşizme ve savaşa karşı anti-emperyalist birleşik cepheyi oluşturalım! İşçi sınıfı hareketinin tarihi boyunca devam eden mücadele ruhundan ilham alıyoruz. Sınıfımızın talepleri ve çıkarları için savaşacağız. Bizi sömüren ve bizi ezenlerden kurtaracağız. Daha iyi savaşacağız, birleşeceğiz ve kendimizi örgütleyeceğiz. İşçi sınıfı müttefikleriyle, güvencesiz ve kayıt dışı sektörlerdeki işçilerle, köylülerle, kadınlarla ve gençlerle, yerli halklarla, yönetilen ve işgal altındaki ülkelerin ezilen halklarının kurtuluş mücadeleleriyle, ırkçılığa karşı mücadelelerle, kapitalizmin çevreyi yok etmesine, demokratik haklar ve özgürlükler için sağ ve protofaşist hükümetlerin gelişmesine karşı verilen büyük mücadeleler birlikte savaşacağız. Bu hareketler, büyük bir anti-emperyalist ve devrimci potansiyele sahiptir.

Güçlü devrimci Marksist-Leninist partiler ve güçlü bir devrimci dünya örgütü ICOR, bugün ulusal kurtuluş ve sosyalizm mücadelesinin en önemli sonucudur. Savaşacak, örgütlerimizi kuracak, koordinasyon ve işbirliğini güçlendirecek ve böylece kendimizi devrimci durumlara yönelik hızlı gelişmelere hazırlayacağız.

TÜM ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİYOR!

Mücadele ruhumuzu ve örgütlenme seviyemizi geliştirelim ve mücadelemizi yükseltelim!

ICOR ve anti-emperyalist birleşik cephe ile ilerleyin!

Emperyalizme ve faşizme karşı birleşin!

Adil bir barış, özgürlük, halkın hakları ve sosyalizm için!

Emperyalist savaş hazırlıklarına aktif direniş!

Uluslararası sosyalist devrime doğru ilerleyin!

 

İmzacılar (22 Nisan 2021 itibariyle, başka imzacılar da mümkündür):

 

UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun – Manifeste National pour l’Instauration de la Démocratie (Union of Populations of Cameroon – National Manifesto for the Establishment of Democracy)

MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line

CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist)

PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Patriotic Democratic Socialist Party), Tunisia

MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan

CPB Communist Party of Bangladesh

CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star

Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Proletarian Party of Iran)

NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal)

PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal

NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party, Sri Lanka

CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist)

БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgarian Communist Party)

БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Bulgarian Workers Party (Communist))

PR-ByH Partija Rada – ByH (Party of Labor – Bosnia and Herzegovina)

MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Marxist-Leninist Party of Germany)

UC Unité Communiste (Communist United ), France

UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Marxist-Leninist Proletarian Union), France

KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Communist Organization of Luxemburg)

RM Rode Morgen (Red Dawn), Netherlands

UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Portuguese Marxist-Leninist Union)

MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Marxist-Leninist Group of Switzerland)

TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Communist Party of Turkey – Marxist-Leninist)

MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marxist Leninist Communist Party Turkey / Kurdistan)

KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Coordination Council of the Workers Class Movement), Ukraine

UoC Union of Cypriots, Cyprus

PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Communist Party of Colombia – Maoist)

NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (New Communist Party of Haiti (Marxist-Leninist))

PCP (independiente) Partido Comunista Paraguayo (independiente) (Paraguayan Communist Party (independent))

BDP Bloque Democratico Popular (Popular Democratic Bloc), Peru

PPP Partido Proletario del Perú (Proletarian Party of Peru)

PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista) (Communist Party (Marxist-Leninist)), Dominican Republic

PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Revolutionary Communist Party of Uruguay)

BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Bolshevik Party (North Kurdistan-Turkey))

 

Sonradan İmzalayanlar

PCT   Parti Comuniste du Togo (Communist Party of Togo), Togo

PCPCI   Parti Communiste Proletarien de Côte d’Ivoire

 

Englısh: https://www.tkpml.com/icor-may-day-2021-international-day-of-struggle-of-the-working-class-and-the-oppressed-peoples-of-the-world/