ICOR Ana Koordinatörlüğü: TKP-ML’ye

TKP-ML’ye

ICOR Ana Koordinatörlüğü

15.4.2022

TKP-ML’ye

Sevgili yoldaşlar,

Parti’nizin kuruluşunun 50. yıldönümü vesilesiyle, devrimci dünya örgütü ICOR’dan dayanışmanın en sıcak selamlarını size gönderiyorum.

1. Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez, III. Dünya Savaşı tehlikesiyle karşı karşıya olduğumuz bir dünyada, biz devrimciler, işçi sınıfını ve geniş kitleleri mücadelede birleştirmek, mücadelelerine devrimci bir perspektif kazandırmak ve kendimizi devrimci önderliğe hazırlamak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Çünkü nesnel ve öznel faktörler hala aynı değildir. 50 yıldır zor şartlar altında ve acımasız baskılara rağmen cesaret ve fedakarlıkla çalışıyorsunuz. ICOR’a üye olmanız ve aynı zamanda anti-emperyalist birleşik cephenin inşasında aktif olarak yer almanız çok değerlidir.

ICOR Dünya Konferansı’nda, emperyalist dünya sistemindeki değişiklikleri ve biz devrimciler için sonuçlarını bütünüyle tartıştık. Bu tartışmaya devam edeceğiz, çünkü ancak mücadelemizin başlangıç noktasını doğru anlarsak, doğru strateji ve taktikleri tanımlayabilir ve uygulayabiliriz. En başından beri bu tartışmaya aktif olarak katıldınız ve birbirimize daha da yakınlaştık. Fakat klasiklerimizin ruhuna uygun olarak, her zaman yeni gelişmelere açık olmalı ve onları Marksizm-Leninizm’in sağlam temeline göre sınıflandırmalı ve karakterize etmeliyiz. Büyük bir araştırma isteğiyle yapılan bu ilkeli tartışma, aynı zamanda uluslararası devrimcilerin birliğini ilerletme yöntemimizdir.

1. Kongrenizle birlikte, teori ve pratiğin birliği içinde ideolojik temelinizi sağlamlaştırma mücadelesine giriştiniz. Bir mücadele programı benimsediniz ve şehirlerde işçi sınıfını kazanmaya ve örgütlemeye odaklanıyorsunuz. Bu çok önemli ve dönüm noktası niteliğinde bir karardır. Çünkü işçi sınıfının önderliği olmadan, geniş kitleler sosyalizm uğruna mücadelenin yolunu bulamayacaklardır.

ICOR ile ileri!

Uluslararası sosyalist devrimin hazırlanmasında ileri

German: https://www.tkpml.com/icor-hauptkoordinatorin-an-tkp-ml/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/icor-main-coordinator-an-tkp-ml/?swcfpc=1