ICOR Kararı: Küresel ve Bölgesel çevresel felaketler, felaket kriz yönetimini değil, sistem değişikliğini gerektirir…

ICOR Kararı:

Küresel ve Bölgesel çevresel felaketler, felaket kriz yönetimini değil, sistem değişikliğini gerektirir…

6 Kasım Uluslararası Çevreyi Kurtarmak için Mücadele Günü’nde, çevre mücadelesini geliştirelim! Toplumu değiştiren gerçek bir çevre hareketini teşvik edelim!

2021’de devam eden çevre krizinin küresel bir çevre felaketine dönüşümünde aşırı bir gelişme gördük. Bir yanda rekor sıcaklıklar ve orman yangınları, kuraklıklar, diğer yanda sel ve toprak kaymaları ile fırtınalar, kitleler için önemli sonuçlar doğuruyor. Kuzey ve Güney kutuplarındaki buzullar ve Grönland buzulu hiç olmadığı kadar hızlı eriyor.

Dünyanın dört bir yanında yüzlerce insan sellerde can verdi. Avrupa’da da ilk kez bu boyutta yaşandı. Binlerce kişi evini kaybetti. Bütün köyler, mahalleler yerle bir oldu.

Kuzey Amerika, Akdeniz ve Asya’daki ısı dalgaları insanları öldürüyor, orman yangınlarına ve kuraklıklara neden oluyor.

Aşırı sıcaklık-kuraklık ve büyük fırtınaların birbirini takip etmesi erozyonu hızlandırır, değerli ekilebilir arazileri ve dolayısıyla çiftçilerin geçimini ve nihayetinde insanlığın gıda temelini yok eder.

Bu krizin bir sonucu olarak -SARS virüsünün ve MERS’in patlak vermesinin ardından- daha ciddi Covid19 pandemisi, gelecekte başka virüslerin tehditleriyle küresel düzeyde tahribat yaratıyor ve insanlığın dünyadaki varlığını tehdit ediyor.

Baş gösteren iklim felaketinin ardından bu yıl dünya çapında aşırı olaylar yaşıyoruz. Bu bir defaya mahsus bir “yüzyılın olayı” değil, küresel bir çevre felaketine geçişin ilerlediğinin bir göstergesidir. Uluslararası tekeller, bu gelişmenin başlıca failleridir. Önemli eşikler çoktan aşıldı ve böylece ekolojik felakete doğru niteliksel bir sıçrama başlatıldı. Daha önceki tüm anlaşmalar gibi Paris Anlaşması da kesinlikle başarısız oldu.

Uluslararası tekeller, dünya ekonomik ve mali krizinin yükünü işçi sınıfına, geniş kitlelere ve ulusal bütçelere acımasızca yükledikleri gibi, küresel çevre krizinin de yükünü taşıyorlar. Yöneticilerin tüm insan yaşamı için bu acil sorunu çözmeyi reddetmesi, giderek daha fazla insanı kapitalizme karşı yöneltiyor. “Sistem değişikliği-iklim değişikliği değil!”, Gelecek için Cumalar hareketinin sloganı oldu. Ancak gerçek bir bakış açısı elde etmek için, bu sistem değişikliğinin yalnızca emperyalizmi devrimci bir şekilde alt etmekten, dünya çapında mücadele ederek sosyalizme ulaşmaktan ve birçok ICOR örgütünün birlikte çalıştığı insanlarla alternatif bir sürdürülebilir, eşitlikçi kalkınma yolu inşa etmekten ibaret olabileceği açıklığa kavuşturulmalıdır. Devrimci güçleri anti-komünist yönelimli çevre hareketinden dışlama girişimlerinin olmasının nedeni budur. İnsanlığın ve doğanın birliğini sürdürülebilir bir şekilde ancak sosyalist bir toplum gerçekleştirebilir!

En ileri mücadeleler genellikle işçi ve çevre mücadelelerinin birleştiği yerde gelişir. Latin Amerika’da geniş halk kitleleri su kaynaklarının, kanalizasyon sistemlerinin, içme suyunun özelleştirilmesine ve kirliliğine karşı mücadelede birleşiyor. Kolombiya’da El Cerrejón madencilerinin işten çıkarmalara karşı mücadelesi ile yerli halkın açık ocak madenciliğinin yol açtığı çevresel yıkıma karşı mücadelesinin birleşmesi önemli mücadelelerdi. Küresel düzeyde de benzer örnekler var. Bu birliği bilinçli olarak geliştirmek, uluslararası Marksist-Leninist ve işçi sınıfı hareketinin görevidir. ICOR, kurulduğu 2010 yılından bu yana sistematik olarak bu konu üzerinde çalışmaktadır. ICOR ayrıca, ICOR ve üye örgütlerinin tehdit edici küresel çevre felaketine karşı dünya çapındaki mücadeleyi nasıl daha da geliştireceğini tartışacaktır. Bu, bir bütün olarak çevre hareketinin daha da gelişmesi için önemli bir itici güç olacaktır.

Çevre hareketini dünya çapında bir kitle hareketine dönüştürmek için ileri!

İşçi ve çevre hareketlerinin birliği ile ileri!

ICOR ile ileri!

İnsanlık ve doğanın birliği içinde sürdürülebilir, eşitlikçi kalkınmanın yolunu açan tüm dünyada sosyalizmi inşası için ileriye!

 

İmzacılar (16 Eylül 2021 itibariyle, başka imza sahipleri mümkündür):

 

 1. PCPCI Parti Komünist Proletarya de Fildişi Sahili (Fildişi Sahili Proleter Komünist Partisi)
 2. CPK Kenya Komünist Partisi
 3. MMLPL Fas Marksist-Leninist Proleter Çizgi
 4. CPSA (ML) Güney Afrika Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
 5. PCT Parti Comuniste du Togo (Togo Komünist Partisi)
 6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Yurtsever Demokratik Sosyalist Parti), Tunus
 7. CPB Bangladeş Komünist Partisi
 8. CPI (ML) Hindistan Kızıl Yıldız Komünist Partisi (Marksist-Leninist) Kızıl Yıldız
 9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e İran (İran Proleter Partisi)
 10. NCP (Mashal) Nepal Komünist Partisi (Mashal)
 11. PPRF Nepal Yurtsever Halk Cumhuriyet Cephesi
 12. NDMLP Yeni Demokratik Marksist-Leninist Parti, Sri Lanka
 13. CPA/ML Avustralya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
 14. БКП Българска Комунистическа Партия (Bulgar Komünist Partisi)
 15. PR-ByH Partija Rada – ByH (Emek Partisi – Bosna Hersek)
 16. MLPD Marksistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Almanya Marksist-Leninist Partisi)
 17. UC Unité Komünist (Komünist Birleşik), Fransa
 18. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (Marksist-Leninist Proleter Birliği), Fransa
 19. KOL Kommunistische Örgütü Lüksemburg (Lüksemburg Komünist Örgütü) 20. RM Rode Morgen (Kızıl Şafak), Hollanda
 20. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa (Portekiz Marksist-Leninist Birliği)
 21. MLGS Marksistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (İsviçre Marksist-Leninist Grubu)
 22. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist)
 23. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan)
 24. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (İşçi Sınıfı Hareketi Koordinasyon Konseyi), Ukrayna
 25. UoC Kıbrıslılar Birliği, Kıbrıs
 26. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Kolombiya Komünist Partisi- Maoist)
 27. PCP (İndependiente) Paraguay Komünist Partisi (Bağımsız)
 28. BDP Bloque Demokrato Popular (Popüler Demokratik Blok), Peru
 29. PC (ML) Partido Comunista (Marksista Leninista) Komünist Parti (Marksist-Leninist), Dominik Cumhuriyeti
 30. PCR-U Partido Comunista Revolucionario del Uruguay (Uruguay Devrimci Komünist Partisi)

Spanısh: https://www.tkpml.com/icor-resolucion-las-catastrofes-ecologicas-globales-y-regionales-exigen-un-cambio-fundamental-del-sistema-en-lugar-de-la-gestion-de-crisis-catastrofica/?swcfpc=1

German: https://www.tkpml.com/icor-resolution-globale-und-regionale-umweltkatastrophen-rufen-nach-grundlegendem-systemwandel-statt-katastrophalem-krisenmanagement/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/icor-resolution-global-and-regional-environmental-disasters-call-for-basic-system-change-not-catastrophic-crisis-management/?swcfpc=1