Kadın Komünarlar Birliği/Kadın Özgürlük Gücü: Merhaba Yoldaşlar, Kız kardeşlerimiz

Merhaba Yoldaşlar, Kız kardeşlerimiz

TKP-ML Komünist Kadınlar Birliği olarak gerçekleştirdiğiniz kuruluş kongrenizi en içten devrimci ve kız kardeşlik duygularımızla coşkuyla selamlıyoruz.

Patriyarkal kapitalizm ve faşizm dünya, Ortadoğu ve Türkiye ile Kuzey Kürdistan’da beden politikalarıyla, emek sömürüsüyle, doğrudan saldırısıyla erkek devlet şiddetiyle kendisini en çok kadınların üzerine basarak ayakta tutmaya çalışıyor. Patriyarka, bir yandan kadınları eve hapsetmeye çalışırken, diğer yandan artarak devam eden ev içi emek sömürüsü, kadın cinayetleri, yaşanan cinsiyetçi heteroseksist saldırılar, faillerin erkek devlet adaleti tarafından korunması, kadın ve LGBTİ+ların açık hedef haline getirilmesi sayabileceğimiz başlıca saldırılardır.

Patriyarkal kapitalizm ve faşizmin tüm bu saldırılarına karşı kadınlar ve LGBTİ+ların, kurtuluşu için mücadele verenlerin, kendisine dayatılan yaşamı, rolleri, yoksulluğu reddedenlerin ez cümle patriyarkal kapitalizmle barışmayanların mücadeleyi yükselttiği, kadınlar ve LGBTİ+ların isyanın evlere sığmadığı; emeğine, bedenine, kimliğine sahip çıkan, fabrika ve atölyelerde grevlere, sokak ve meydanlarda barikatlara dağlarda mevzilere taştığı bir dönemden geçiyoruz.

Böylesi bir atmosferde gerçekleştirdiğiniz özgün örgütlenmeniz Komünist Kadınlar Birliği kuruluş kongrenizin, patriyarkal kapitalizme karşı “artık yeter!” diyen milyonların, her mevzide dövüşen, evde, sokakta, fabrikada direnen, kurtuluşu için mücadele edenlerin, kadınların, LGBTİ+ların mücadelesine bir nefes olması itibari ile, kadın kurtuluş mücadelesi ve sosyalist feminist mücadele açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz.

Partinizin 50. yılına denk gelen Komünist Kadınlar Birliği kuruluş kongreniz, sadece patriyarkaya karşı değil aynı zamanda parti içi cinsiyetçilikle de mücadelede vazgeçilmez bir zemin, kadın dayanışmasını güçlendirecek bir mevzi olması itibari ile çok değerlidir.

Kendi rengimizi verdiğimiz her mevzide beraber omuz omuza dövüştüğümüz, Meral’den Aynur’a el ele verip kurduğumuz barikatlarda kentleri, meydanları mücadelemizin alına, isyanımızın moruna boyadığımız, elde silah yürekte inanç, yaşamda ve savaşta bilinçle dayanıştığımız Komünist Kadınlar Birliği’nin kuruluş kongresini kız kardeşlik duygularımızla selamlıyoruz.

Kadın Komünarlar Birliği/Kadın Özgürlük Gücü

16.05.2023