KBDH Aynur Artan – Selamet Menteş Milisleri: Alibeyköy OBS’ye Sabotaj Eylemi

Alibeyköy OBS’ye Sabotaj Eylemi

8 Şubat 2021 günü 01:00 sularında İstanbul Alibeyköy organize sanayi bölgesine (OBS) elektrik sağlayan trafo KBDH Aynur Artan – Selamet Menteş Milislerimiz tarafından gerçekleştirilen sabotaj eylemi ile imha edilmiştir. EYP ile gerçekleşen eylemde elektriğin kesilmesi sonucu sanayi bölgesinde üretim durmuş, sömürünün “organize bölgesi” karanlığa teslim olmuştur.

OBS’ler patronlar için daha fazla teşvik, hibe, kar, daha çok ucuz iş gücü, yağma demektir. Emekçiler ve özelde kadın işçiler için ise vahşi sömürünün, ağır çalışmanın, modern köleliğin kaleleridir. Türkiye işçi sınıfının sömürüsüyle, Kürt halkının sömürgeleştirilmesi üzerinden kendini var eden iktidar; işçiyi patrona, kadını erkeğe, Kürt’ü sömürge devlete köle etmeye dayanmaktadır.

Kürt halkına kurulmuş uluslararası komplonun üzerinden bugün 22 yıl geçti. Bugün başarısız olmaya mahkum olan Gare işgal girişimi bile göstermektedir ki 22 yıldır kaybeden sömürgecilik olmuştur. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ı tutsak ederek Kürt özgürlük mücadelesine 6 ay ömür biçenler, daha ilk gün “güneşimizi karartamazsınız” eylemleri ile kendini feda eden direnişçiler karşısında aslında kendi sonlarına, sömürgeciliklerine ömür biçtiklerini gördüler. Bugün tüm dünya halkları nezdinde iflas etmiş, hiçbir meşruluk ardına gizleyemedikleri sömürgeciliği ancak tankla, tüfekle, rüşvetle yürütmeye çalışmaktadırlar. Onun da sonu yakındır.

Eylemimiz gücünü; sömürüye, sömürgeciliğe ve patriyarkaya karşı kadın öncüleşmesine yaşamları ve fedakar eylemler ile örnek teşkil eden 23 Ekim 1998’de Midyat Hapishanesinde uluslararası komploya karşı bedenlerini ateşe veren Aynur Artan ve Selamet Menteş yoldaşların komployu parçalayan iradelerinden almaktadır.

KBDH Aynur Artan – Selamet Menteş Milisleri