KBDH Sözcüsü Hevi Sarya: İbrahim Kaypakkaya bir kopuş çizgisini temsil etmiştir

İbrahim Kaypakkaya yoldaş hem pratik yönüyle hem de teorik yönüyle de bir kopuş çizgisini temsil etmiştir.

Devrimci kalkışmaların, halk ayaklanmalarının ve serhildanların önünü katliamlarla kesmeye çalışan sömürgeci faşist Türk burjuva devletinin sonrası yıllar bakımından yarattığı uzun süreli suskunluk siyasetinin buzkıran rolünü oynayan Mahirler, Denizler, İbrahim Kaypakkaya’lar tam da döneminin devrimci çıkışını, kopuş çizgisini temsil etmeyi başarmışlardır.

TİP revizyonizmine, parlamentarizmine, reformist mücadele tarzına ya da kendiliğindeci gelişmeye karşı devrimci kalkışmanın, devrimci önderlik ve öncülükle yol açmanın sembolü olmayı başarmıştır 71 Devrimci önderleri. Kendileriyle birlikte nice öncü devrimci kadrolar ve bunlarla birlikte hareket eden Türkiye ve Kürdistan’ın işçi, emekçi halkları ve kadınları, dönemin aslında gelişen devrimci hareketinin mayasını ortaya çıkarmıştır.

Bildiğimiz üzere Mahir Çayan’lar Deniz Gezmiş’lerin idamını engellemek için gerçekleştirdikleri eylemde, Kızıldere’de THKP-C ve THKO militanları omuz omuza döğüşerek, bir devrimci feda kuşağını ortaya çıkarmışlardır. Sinan Cemgil ve yoldaşlarının intikamını almak için, Nurhak Şehitleri’nin intikamını almak için kendini ortaya koymuş ve hesap sorma eyleminden kendi devrimci çizgisini ifade emiştir. Yani o dönemin devrimci önderleri hem devrimci önderlik düzeyi açısından hem de hesap sorma düzeyi açısından, mütevazı bir devrimcilik çizgisi açısından günümüz devrimcilerine örnektir.

İbrahim Kaypakkaya yoldaş hem pratik yönüyle hem de teorik yönüyle de bir kopuş çizgisini temsil etmiştir. CHP yani Kemalizm’den bir kopuş, burjuva siyasetinden bir kopuş çizgisini temsil etmiştir. Kemalizm’i teşhir eden, Kemalizm’in Türk faşist diktatörlüğüne bağı ve ilişkisini irdeleyen bir teorik görüş açısı ortaya çıkarmıştır. O dönem bakımından sömürgeci faşist Türk burjuva devletinin boyunduruğuna karşı, Kürt ulusal hareketinin kendi kaderini tayin hakkı çizgisini savunmuştur. Kürt ulusal özgürlük mücadelesinin ve diğer toplulukların özgürlük mücadelesini benimsemiştir. Ve bu temelde teorik ve siyasal bir görüş çizgisi ortaya koymuştur. Dolayısıyla İbrahim Kaypakkaya yoldaş hem yüksek bir devrimci romantizmin, yüksek bir devrimci yoldaşlığın, fedailiğin, adanmışlığın çizgisini temsil ettiği kadar, hem de o dönemin teorik sorunlarına, siyasal sorunlarına devrimci bir eylemle yanıt olma çabasını temsil etmiştir.

Bugün Türkiye ve Kürdistan devriminin yürütücüleri olarak, bunun devrimci kadroları olarak evet İbrahim Kaypakkaya’nın devrimciliğini güncel bir devrimcilik olarak görüyoruz hala. İbrahim Kaypakkaya devrimciliğini bugün yaşatma, onun hesap sorma çizgisini, çoşkulu, heyecanlı ve mütevazı devrimcilik çizgisini, onun teorik ve siyasal sorunlarla ilgilenen devrimci merakını bugün de örnek alıyoruz.

İbrahim Kaypakkaya’yı yaşatmak demek Türkiye ve Kürdistan Birleşik Devrim mücadelemizi zafere kavuşturmak demektir. Bugün devrimci politikayla, devrimci taktikle çok daha güçlü bir ilişki kurmak anlamına gelmektedir. Birleşik Devrimci mücadelemizi ve onun devrimci yoldaşlığını, bugün faşizm ve sömürgeciliği, erkek egemenliğini, kapitalizmi, emperyalist sistemi yıkıma götürecek bir politik devrimcilikle ancak mümkün olduğunu biliyoruz. O nedenle Kadınların Birleşik Devrim Hareketi olarak İbrahim Kaypakkaya yoldaşı sonsuz minnet ve bağlılığımızı ve onun çizgisinin sürdürücüsü olacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.

Son olarak diyoruz ki yaşasın Türkiye ve Kürdistan Birleşik Devrimimiz ve Kadın Devrimimiz mücadelemiz.

Yaşasın Halkların Birleşik Devrim Hareketi ve Kadınların Birleşik Devrim Hareketi!

Kahrolsun Faşizm Sömürgecilik, Yaşasın Devrim, Sosyalizm Komünizm!