Meksika Komünist Partisi: Yaşasın TKP-ML’nin 50. Kuruluş Yıldönümü!

Yaşasın TKP-ML’nin 50. Kuruluş Yıldönümü!

Sınıf mücadelesi ve ulusal gençlik mücadeleleri, köylü mücadeleleri, işçi direnişi ve Vietnam’daki direniş eylemlerinin, ama esas olarak Çin’deki Büyük Proleter Kültür Devrimi ve Marksizm’in üçüncü ve en yüksek aşaması olan Maoizm’in etkisi temelinde, Türkiye Komünist Partisi-ML 24 Nisan 1972’de kuruldu. Meksika Komünist Parti’mizden dayanışma ve kardeşlik selamlarımızı iletiyoruz.

Aktif kitle lideri, devrimci gazete ve dergiler için makaleler yazarı. Proletarya partisi arayışında militan, Marksizm kılığında reformizm ve Kemalizm ile mücadele eden ve karşı karşıya gelen genç İbrahim Kaypakkaya, sınıf mücadelesine yılmadan katılımı ve aynı zamanda aralıksız yazma, inceleme ve araştırma faaliyeti ile kendini farklılaştırdı.

Teori ile pratiğin, ideoloji ile siyasetin bu birleşimi, onun temel bir özelliği olacak ve dünün ve bugünün tutarlı Maoist olan Türk ve Türk olmayan komünistleri için yaşayan bir öğreti olacaktır.

Kurucu liderine atfedilen erdemleri, kıvançla kavrayıp, birkaçını saymak gerekirse:

– Kendisini eski oportünizmden nasıl ayıracağını ve ona karşı duruşu netleştirirken, onu somutlaştırarak, Marksizm-Leninizm-Maoizm’i kucaklamıştır.

– Kemalizm’in ve devletin faşist karakterini tamamen teşhir etmiştir: Kürt ulusu ve diğer ulusal azınlıklarla çalışmak için özellikle önemli olan sahte milliyetçi ve gerçek kurtuluş için, onlarla uzlaşmadan savaşmanın gerekli olduğunu ve bu amaçla Kemalizm’den arınmış bir partiye sahip olunması gerekliliğinin önemini vurguladı.

– Türkiye Kürdistanı’nı somut gerçekliğine göre tanımladı ve karakterize etti. Bu gerçekten bir programa çevireceği fikirleri üretti.

– Proletarya ve Türkiye halkları için iktidarın kazanılması için halk savaşının geçerliliğini kanıtladı. Silahlı mücadelede ısrar etmek, devrim için çabalamaktır. Bütün eserlerinin temel amacı, silahlı mücadeleyi başlatmaya ve geliştirmeye hizmet etmektir.

– Ülkenin şartlarını ve devrimin özünü ve dolayısıyla devrimi gerçekleştirebilecek bir partinin yaratılmasının gerekliliğini tanımladı. Marksizm-Leninizm-Maoizm ile donanmış, halk savaşı stratejisini izleyerek kitleleri doğru bir şekilde yönetebilen ve işçi sınıfını ve halkın en iyi oğullarını ve kızlarını kendine çekebilen bir parti.

– Dolayısıyla, bunlar 24 Nisan 1972’de kurduğu TKP-ML ve Halk Ordusu’dur.

Ve tüm teorik sonuçlarıyla, “Bayatı atıp tazeyi alan”, “eski gömleğini çıkarıp, temiz çamaşırları giymenin zamanı geldi” dedi. Maoizm’i savunmadan Marksizm-Leninizm’i savunamazsınız. Sadece karşı-devrimci saldırılara karşı değil, aynı zamanda reformistlerin, oportünistlerin ve modern revizyonistlerin saldırılarına karşı da “Mao uluslararası proletaryanın beşinci ustasıdır” diye yükselttiği komünist çizgiyi savundu.

Onun vardığı sonuca yakından katılıyoruz: “Gelecek, uluslararası proletaryaya ve ezilen halklara aittir!” “Gelecek devrimlerdir!”

“Peru devleti, Peru Komünist Partisi ve Halk Savaşı lideri Başkan Gonzalo’nun katledilmesinden ve doğrudan sorumludur, 29 yıllık toplam tecritten sonra, onun yakılan cenazesini dahi, özel bir yasa ile gizlemeye sebepleri var” konusundaki tutumunuzla birleşiyor ve memnuniyet duyuyoruz.

“Halk savaşını yaratıcı bir şekilde ülkelerinin özel koşullarına uygulayan Maoist partilerin silahlı mücadelesinin sonlarını getireceğini bilmenin korkusudur ve bu kesinlikle soyut bir durum değildir”, ancak gerçekler devrimcidir.

Meksika Komünist Partimiz, “Başarısızlıklarımızın nedeni ideolojik yetersizliğimizdir… ve onu sınıf mücadelesinin gerçekliğine uygulamamamızdır” tezini selamlıyor.

Kuşkusuz bölünmeler, darbe saldırıları bizi etkiledi. Elbette partimize zarar veren bu çizgilerin ortaya çıkması etkili oluyor. Ancak anlaşılması gereken en önemli nokta Marksizm-Leninizm-Maoizm ideolojisinin kavranmasındaki yetersizliktir.

Yoldaşlar:

Yaşasın TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ-MARKSİST LENİNİST’İN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ!

Yaşasın TKP-ML’NİN KURUCUSU İBRAHİM KAYPAKKAYA!

Yaşasın KOMÜNİST PARTİLERİN, MARKSİST-LENİNİST-MAOİSTLERİN DÜNYA BİRLİĞİ!

BAŞKAN GONZALO’YA SONSUZ ZAFER!

PARTİYLE KOMÜNİST DEVRİME!

 

“Bütün ülkelerin proleterleri, birleşin!”

Meksika Komünist Partisi Genel Sekreteri

Meksika, Mayıs 2022

Spanısh: https://www.tkpml.com/partido-comunista-de-mexico-viva-el-50-aniversario-de-la-fundacion-del-tkp-ml/?swcfpc=1

French: https://www.tkpml.com/parti-communiste-du-mexique-vive-le-50eme-anniversaire-de-la-fondation-du-tkp-ml/?swcfpc=1

Englısh: https://www.tkpml.com/communist-party-of-mexico-long-live-the-50th-anniversary-of-the-founding-of-the-tkp-ml/?swcfpc=1