MLKP: TKP-ML’nin 50. devrimci mücadele yılını kutluyor, başarılar diliyoruz.

TKP-ML’nin 50. yılını, 50. devrimci mücadele yılını kutluyor, başarılar diliyoruz

50 yıl kuşkusuz çok uzun bir süre.

Büyük direnişlerin, büyük zaferlerin, direnişlerin ve daha birçok şeyin içine sığdırıldığı bir zaman dilimi. TKP-ML’yi en temel ayıran noktalardan birisi, öncelikle 50 yıllık düzen içi solculuğuna, Kemalizm’e karşı 71 çıkışındaki oynadığı tarihsel roldür. Bugün oynadığı bu tarihsel rol ve oradaki bileşenler, Denizler, İbrahimler, Mahirler, onların mirası bugün bizim geldiğimiz düzeyi ve mücadele tarihimize aynı zamanda yol göstermeye devam ediyor. Kemalizm bu anlamıyla hala değişen bir durumda değil. Ermeni Soykırımı başta olmak üzere Kürdistan’da, Anadolu’nun bütün coğrafyasında soykırımdan, katliamdan temel rengini alan bir yapıdır. Bunları sürdürmeye devam ediyor.

Bugün TKP-ML’nin 71 çıkışındaki rolüyle birlikte, devrimci hamlesi ile ortaya çıkan devrimci irade, kararlılık bizlere, siper yoldaşlarına yol göstermeye devam ediyor. Bu siper yoldaşlığının bugün faşist diktatörlüğü yıkma hedefiyle daha da ilerletme, daha da geliştirme sorunuyla karşı karşıyayız. Kemalizm bugün halklara, Kürdistan’a ezilen bütün kesimlere, emekçilere karşı soykırımcı karakterini aralıksız sürdürüyor. Bugün temel olarak Kürdistan başta olmak üzere, Türkiye coğrafyasında kadınlara, emekçilere, gençlere, ezilen bütün kesimlere karşı soykırımcı, katliamcı politikalarını sürdürüyor. Biz bugün 71 devrimci hareketini, TKP-ML’nin çıkışını, TKP-ML’nin teslimiyetçi düzen içi solculuğuna, Kemalizm’e karşı tarihsel ideolojik örgütsel darbesini, örgütsel hamlesini devrimci çıkışını sahiplenme ve sürdürme göreviyle daha üst boyutta karşı karşıyayız. Ve bunu yerine getirmeye çalışıyoruz.

Bugün Kemalizm’in ortaya çıkardığı ve onunla şekillenen faşist Türk devletinin politikalarına karşı da aynı zamanda bu kararlılığımızı birleşik örgütlü güçlerimizle daha da ileri götürmek zorundayız. Bugün işgalci, sömürgeci, soykırımcı faşist diktatörlük Kürdistan’ın dağlarını, şehirlerini, meydanlarını alanlarını katliamla soykırımla kanla boğmaya çalışıyor. Özgürlük hareketini yok etmeye çalışıyor. Türkiye’de işçileri emekçileri kadınları yok etmeye çalışıyor. Devrimcileri, devrimci örgütleri, 50 yıldır süren kararlı mücadelemizi yok etmeye çalışıyor. Ortadan kaldırmaya çalışıyor. Ama bunu başarmayacak.

Bugün düşman, faşist diktatörlük nerde bize karşı savaşıyorsa zindanlarda, işkencehanelerde, dağlarda, fabrikalarda, sokaklarda, meydanlarda biz devrimciler direniyoruz, komünistler direniyoruz, direnmeye de devam edeceğiz. Böyle bir sürecin, bu direnişin geleneğinin parçası olan TKP-ML’nin 50. yılını bu vesileyle de kutluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da onlara üstün başarılar diliyoruz.

Biz inanıyoruz ki 71 devrimci çıkışının siper yoldaşlığının mirasçıyız ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün özellikle bu mirası sürdürme, yükseltme en temel görevlerimizden birisi. Çünkü bu mirasa sahip çıktığımız oranda biz 71’in ideolojik, siyasal örgütsel anlamını kavramış, anlamış oluruz. Buna layık bir devrimcilik üretmiş oluruz. Ve siper yoldaşlığını daha da geliştirmiş oluruz.

Ve gelinen aşamada şunu da biliyoruz, görüyoruz ve ilan ediyoruz ki; Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak, Kadınların Birleşik Devrim Hareketi olarak siper yoldaşlığı Türkiye sınırlarından çıkmış, Kürdistan coğrafyasıyla birleşmiş düşmana karşı daha büyük bir barikat olarak örgütlenmiştir.

Son olarak şunu ifade etmek isterim; Faşist diktatörlük, işgalci, sömürgeci diktatörlük yenilecek, biz kazanacağız!

Biz kazanacağız, biz kazanacağız!

Yaşasın TKP-ML!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

MLKP

Not: TKP-ML ‘nin 50. yıl etkinliğinde yapılan konuşmadır.