Ortadoğu’da 8 Mart Etkinliği

Ortadoğu’da 8 Mart Etkinliği

TİKKO savaşçıları, TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi öncülüğünde 8 Mart etkinliği düzenledi.

TKP-ML OPK öncülüğünde düzenlenen 8 Mart etkinliği, 8 Mart 1999’da ölümsüzleşen TİKKO komutanı Ayfer Celep ve Münire Sağdıç şahsında devrim ve demokrasi mücadelesinde şehit düşen tüm kadınlar ve LGBTİ+lar için saygı duruşu ile başladı. Saygı duruşunun ardından OPK adına bir konuşma gerçekleştirildi.

Dünya çapında emperyalist gericiliğin estirdiği sömürü ve talan saldırılarının ilk hedefinin daima ezilen sınıflar ve halklar olduğuna dikkat çekilen konuşmada “Bu düzen dünya halklarının baş düşmanı olmaya devam ederken, en fazla ezdiği kesimler kadınlar ve LGBTİ+lardır. Dünyada hüküm süren gericilik, ülkemizde de dini gericilik ile harmanlanmış faşizmin hedefine kadınları ve LGBTİ+ları almıştır. Bu durum tesadüfi değildir. Dünyada emperyalist kapitalist sistemin en önemli dayanak noktası ataerkil sistemdir. Bu nedenle sınıfsız ve sömürüsüz bir sistem yaratılıncaya dek, özel mülkiyet tarih sahnesinden silininceye dek ataerki ile mücadelemiz de devam edecektir” denildi.

Ortadoğu coğrafyasında, kadınların ve LGBTİ+ların bu ezilmişliklerinin daha katmerli yaşandığı belirtilen konuşmada emperyalizmin sömürgeci politikalarının ataerki ve heteroseksizmi güçlendiren etkilerine dikkat çekildi. “Emperyalizmin sömürüsüne ek olarak feodal baskı araçları, ezilen cinsleri çaresizliklere, ancak bir o kadar da daha büyük mücadelelere doğru sürüklemektedir. Aile, tüm devlet kurumları, aşiret düzenleri, din vb. tüm oluşumların hedefi heteroseksizmi, homofobiyi, kadın düşmanlığını toplumda derinleştirmek ve her daim diri tutmaktır. Kadın çaresizlik içinde kırımlara uğramakta ya da intihara sürüklenmektedir. Kadının ve LGBTİ+ların bu kuşatmayı yarması, zincirlerinden kurutulması büyük çaba ve enerji gerekmektedir. Ancak özgürlük mücadelesi geliştikçe, ezilenlere nasıl umut olduklarını tarihte birçok defa ispatlanmıştır. Bu anlamıyla Ortadoğu coğrafyasının tüm ezilen halklarının kurtuluşu, kadın ve LGBTİ+ özgürlük mücadelesi ile sıkı sıkıya bağlıdır. Proleter devrimlerin gelişimi için ezilen cinslerin özgürlük mücadelesinin gelişmesi biz zorunluluktur” denildi.

                         TKP-ML Ortadoğu Parti Komitesi 8 Mart Etkinliği

Ortadoğu’da Rojava Devrimi’nin kazanımlarının yarattığı etkiye dikkat çekilen konuşmada TC devletinin Rojava’ya yönelik saldırılarının bir ayağını da kadınların kazanımları olduğu belirtildi. Konuşmada TKP-ML KKB’nin (Komünist Kadınlar Birliği) kadın ve LGBTİ+ mücadelesinde çizdiği hatta dikkat çekilerek “KKB’nin gerek ülkemizde gerekse de faal bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında yürüttüğü mücadele, kadın ve LGBTİ+ özgürlük mücadelesinde oynadığı öncü rol er geç hedefine ulaşacak, halkları kurtuluşa götürecek yolu aydınlatacaktır. Emperyalist kapitalist düzenin 3. Paylaşım Savaşı tamtamlarını çaldığı bir süreçte; Komünist Kadınlar Birliği’nin yerinde tespitiyle, Dünyanın dört bir yanında militan kadın mücadeleleri bize ellerini ve yüreklerini uzatıyor. Emperyalist savaş tehdidine, yoksulluğa, faşizme, ırkçılığa ve ataerkil sisteme karşı mücadele bizi çağırıyor’” denildi.

OPK adına yapılan konuşma “Kadın ve LGBTİ+ların özgürlüğü, halkların özgürlüğünü getirecektir!”, “Yaşasın proletarya enternasyonalizmi ve kadın dayanışması!”, “Yaşasın kadın ve LGBTİ+ özgürlük mücadelesi!”, “Yaşasın Marksizm-Leninizm-Maoizm!”, “Yaşasın Halk Savaşı!” sloganları ile sona erdi.

Ardından KKB’nin “8 Mart’ta Emperyalist Savaşlara, Faşizme, Yoksulluğa ve Ataerkiye Karşı Mücadele Bizi Çağırıyor!” başlıklı bildirisi okundu. Etkinlik, erkek savaşçılardan oluşan Grup Çelpeşuk’un düzenlediği müzik dinletisi ve şiirlerle devam etti. Müzik ve şiir dinletisinin ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Etkinlik kadın ve LGBTİ+ mücadelesine dair kadınlar tarafından hazırlanan bilgi yarışması ile sona erdi.